Sa oled siin

WTO funktsioonid

WTO funktsioonid sätestab asutamislepingu III artikkel. Peamisteks WTO eesmärkides on täna:

Lepingute rakendamine ja rakendamise jälgimine – WTO aitab kaasa asutamislepingu (Marrakeši lepingu) ja mitmepoolsete kaubanduslepingute rakendamisele, haldamisele ning toimimisele ja nende eesmärkide edendamisele ning tagab mitmepoolsete kaubanduslepingute rakendamise, haldamise ja toimimise raamistiku. Mitmed WTO nõukogud ja komiteed on loodud just erinevate lepingute rakendamise jälgimiseks.

Kaubandusläbirääkimised – WTO tagab foorumi oma liikmete vaheliste läbirääkimiste jaoks mitmepoolsete kaubandussuhete küsimustes, mida on käsitletud asutamislepingus (kaubad, teenused, intellektuaalomandi kaitse), kaubanduse liberaliseerimise küsimustes ja ka lubatud erandite üle. Kaubandusküsimused pole püsiva iseloomuga, vaid muutuvad ning seega on WTO läbirääkimiste raamistik vajalik nii muutustega kaasaskäimiseks kui nende haaramiseks lepingulisse raamistikku läbi multilateraalsete läbirääkimiste. Vastavalt ministrite konverentsi otsusele võib WTO tagada foorumi liikmete vaheliste jätkuläbirääkimiste jaoks mitmepoolsete kaubandussuhete asjus ning raamistiku läbirääkimiste tulemuste rakendamiseks. Hetkel käimasolev Doha läbirääkimistevoor hõlmab suurt hulka selliseid ’“uusi“ kaubandusküsimusi.

Vaidluste lahendamine: WTO haldab vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride lepet, nn. vaidluste lahendamise käsitluslepet (DSU - Dispute Settlement Understanding). Vaidluste lahendamise alane lepe on oluline, et tagada WTO reeglite täitmine ja kaubandussüsteemi stabiilne ning tõrgeteta toimimine.

Liikmete kaubanduspoliitika ülevaatus – WTO haldab kaubanduspoliitika läbivaatamise (TPR) mehhanismi, mis on sätestatud asutamislepingu Lisas 3. Kõigi WTO liikmete kaubanduspoliitika läbib teatud perioodi tagant TPR ülevaatusprotsessi, mille käigus antakse nii riigi enda kui WTO sekretariaadi poolt välja riigi kaubanduspoliitika ülevaade ning teistele WTO liikmetele võimalus kaubanduspoliitika kohta küsimusi esitada. Mehhanismi eesmärk on kaasa aidata mitmepoolsetest kaubanduslepingutest tulenevatest reeglitest, põhimõtetest ja kohustustest kinnipidamisele. Mehhanismi ülesandeks on uurida liikmete kaubanduspoliitika ja –tavade mõju mitmepoolsele kaubandussüsteemile.

Kaubanduskompetentsi tõstmine – WTO lepingud sisaldavad eraldi sätteid arenguriikidele, sh. pikemad perioodid lepingute rakendamiseks ja lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks, meetmed kaubanduslike võimaluste suurendamiseks, vaidluste lahendamiseks ja tehniliste standardite rakendamiseks. WTO korraldab aastas sadu tehnilise koostöö missioone arenguriikidesse ja iga-aastaseid kursuseid arenguriikide ametnikele. Lisaks on loodud WTO Aid for Trade programm, mille eesmärgiks on aidata arenguriikidel arendada oskusi ja infrastruktuuri oma kaubanduse laiendamiseks.

Laiem dialoog – maailma majanduspoliitika suuremat järjepidevust silmas pidades teeb WTO asjakohast koostööd Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF), Maailmapanga (WB) ja selle asutustega ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. WTO peab regulaarselt dialooge ka valitsusväliste organisatsioonide, rahvusparlamentide, meedia ja rahvusvahelise üldsusega. Dialoogide eesmärgiks on edendada koostööd ja laiendada teadmisi WTO tegevusest. WTO annab välja maailmakaubanduse olukorra ülevaateid ja iga-aastast kaubandusstatistikat.

Viimati uuendatud: 5. August 2014

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.