Sa oled siin

Vabariigi Valitsuse Välispoliitika arengukava koostamine

Vabariigi Valitsus algatas Välispoliitika arengukava koostamise märtsis 2018, arengukava valmimine on kavas 2019.aastal. Arengukava koostamisse  kaasati kõik ministeeriumid, mitmed valdkonna eksperdid (tulevikutrendide kaardistusse), Riigikogu komisjonid (riigikaitse-, välis-, majandus- ja EL asjade komisjon), ettevõtlusorganisatsioonid ja arengukoostöö partnerid, sh kolmas sektor. Välispoliitika arengukava koostatakse esimest korda ning see hõlmab riigi välispoliitilist tegevust aastani 2030.

Välispoliitika arengukavaga:

  1. määratakse kindlaks strateegilised välispoliitilised eesmärgid ja tegevused nende elluviimiseks;
  2. toetatakse Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse välispoliitikat käsitlevate strateegiliste alusdokumentide elluviimist (vt joonis 1);
  3. kavandatakse koostöös teiste ametkondadega välispoliitilisi tegevusi ja ressursse;
  4. rakendatakse strateegilise planeerimise juhtimissüsteemi, mis loob eeldused tegevuspõhisele eelarvele üleminekuks aastal 2020.

Välispoliitika on riigiülene ja teiste valdkondadega läbipõimunud (vt joonis 1). Välispoliitika valdkonna üldine edukus sõltub koostööpõhimõtete selgusest ja toimimisest kõigi osapoolte, sh era-, avaliku ja kodanikuühiskonna sektori vahel.

Välispoliitika üldeesmärk on:

  • Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade, Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse kindlustatus rahvusvahelistes suhetes,
  • Eesti kodanike kaitse ja heaolu kasv;
  • Eesti kasvav panus üleilmsesse kestlikku arengusse.

Üldeesmärk viiakse ellu läbi välispoliitika kolme samba:

  1. Julgeolek, rahvusvaheliste suhete stabiilsus ja kestlik areng;
  2. Välismajandus;
  3. Eestlaskond võõrsil.
 

Joonis 1. Välispoliitika seosed teiste valdkondade ning üleilmsete kestliku arengu eesmärkidega.

Arengukava ajakava koostamisel on silmas peetud, et samaaegselt toimub Eesti 2035 strateegia koostamine ning tagatakse kahe protsessi sidusus.

 

Välispoliitika arengukava koostamise üldajakava

Aeg Tegevus Kaasatud partnerid
märts 2018 Arengukava algatamise ettepaneku koostamine, selle kooskõlastamine ning esitamine Vabariigi Valitsusele kõik ministeeriumid
märts 2018 - mai 2019 Arutelud Riigikogu komisjonides RK komisjonid (väliskomisjon, riigikaitsekomisjon, ELAK)
aprill 2018 Välispoliitikat mõjutavate tulevikutrendide kaardistamine valdkonna eksperdid
mai 2018 Välispoliitika arengukava juhtkomisjoni moodustamine kõik ministeeriumid
mai-detsember 2018 Arengukava esialgse versiooni koostamine kõik ministeeriumid
september-november 2018 Valdkondlikud arutelud arengukava sisendiks juhtkomisjon, ministeeriumid, arengukoostöö partnerid, ettevõtjate esindajad
jaanuar-veebruar 2019 Arengukava esmase versiooni edastamine ministeeriumidele ja teistele partneritele täiendamiseks juhtkomisjon, ministeeriumid, arengukoostöö partnerid, ettevõtete esindusorganisatsioonid
jaanuar-mai 2019 Täiendavad arutelud partneritega ja arengukava täiendamine, kooskõlastamine juhtkomisjon, ministeeriumid, arengukoostöö partnerid, ettevõtete esindusorganisatsioonid
juuni 2019 Arengukava valmimine ja esitamine Vabariigi Valitsusele, arutelud Riigikogus  
august-september 2019 Arengukava avalik konsultatsioon  
alates augustist 2019 arutelud Riigikogus  
pärast Riigikogu arutelu (kevad 2020) Arengukava esitamine Vabariigi Valitsusele  
 
Viimati uuendatud: 13. Jaanuar 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.