Sa oled siin

Vabariigi Valitsuse Välispoliitika arengukava koostamine

Välispoliitika arengukava koostatakse selleks, et tagada Eesti välispoliitiliste huvide elluviimine muutuvas keskkonnas. Vabariigi Valitsus algatas Välispoliitika arengukava koostamise märtsis 2018. Arengukava valmimine on plaanis 2019. aastal. Välispoliitika arengukava koostatakse esimest korda ning see hõlmab riigi välispoliitilist tegevust aastani 2030. 

Välispoliitika arengukava:

  1. kujundab strateegilised välispoliitilised eesmärgid ja tegevused nende elluviimiseks;
  2. toetab Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse välispoliitikat käsitlevate strateegiliste alusdokumentide elluviimist (vt joonis);
  3. planeerib välispoliitilisi tegevusi ja ressursse koostöös teiste ametkondadega;
  4. rakendab strateegilise planeerimise juhtimissüsteemi, mis loob eeldused tegevuspõhisele eelarvele üleminekuks aastal 2020.

Välispoliitika on riigiülene ja teiste valdkondadega läbipõimunud (vt joonis). Välispoliitika valdkonna üldine edukus sõltub koostööpõhimõtete selgusest ja toimimisest kõigi osapoolte, sh era-, avaliku ja kodanikuühiskonna sektori vahel. 

Välispoliitika üldeesmärk on:

  • Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse kindlustatus rahvusvahelistes suhetes;
  • Eesti kodanike kaitse ja heaolu kasv;
  • Eesti kasvav panus üleilmsesse kestlikku arengusse.

Üldeesmärk viiakse ellu läbi välispoliitika kolme samba:

  1. Julgeolek, rahvusvaheliste suhete stabiilsus ja kestlik areng;
  2. Välismajandus;
  3. Eestlaskond võõrsil.

 

 

Arengukava ajakava koostamisel on silmas peetud, et samaaegselt toimub Eesti 2035 strateegia koostamine ning tagatakse kahe protsessi sidusus.

 

 

Välispoliitika arengukava koostamise üldajakava

Aeg Tegevus Kaasatud partnerid
märts 2018 Arengukava algatamise ettepaneku koostamine, selle kooskõlastamine ning esitamine Vabariigi Valitsusele kõik ministeeriumid
märts 2018 - mai 2019 Arutelud Riigikogu komisjonides RK komisjonid (väliskomisjon, riigikaitsekomisjon, ELAK)
aprill 2018 Välispoliitikat mõjutavate tulevikutrendide kaardistamine valdkonna eksperdid
mai 2018 Välispoliitika arengukava juhtkomisjoni moodustamine kõik ministeeriumid
mai-detsember 2018 Arengukava esialgse versiooni koostamine kõik ministeeriumid
september-november 2018 Valdkondlikud arutelud arengukava sisendiks juhtkomisjon, ministeeriumid, arengukoostöö partnerid, ettevõtjate esindajad
jaanuar-veebruar 2019 Arengukava esmase versiooni edastamine ministeeriumidele ja teistele partneritele täiendamiseks  
jaanuar-aprill 2019 Täiendavad arutelud partneritega ja arengukava täiendamine, kooskõlastamine  
mai 2019 Arengukava valmimine ja esitamine Vabariigi Valitsusele, arutelud Riigikogus  
 

 

Viimati uuendatud: 12. Veebruar 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.