Sa oled siin

Uudised

03.06.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et Eesti on rikkunud isiku õigust valida endale kriminaalmenetluses kaitsja

30. mail 2013 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse Keijo Martini kaebuses. Kaebaja leidis, et rikutud on inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 6 lõiget 1 (õigus õiglasele kohtumenetlusele) ja artikli 6 lõike 3 punkti c (kaitseõigus), kuna lepinguline...
03.06.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas kaebuse vastuvõetamatuks, kuna Eesti kohtud olid kaebajale menetluse pikkuse eest sobiva hüvitise juba välja mõistnud

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda tegi 7. mail 2013 otsuse asjas Mets vs. Eesti (kaebus nr 38967/10). Kaebaja kaebas konventsiooni artikli 6 alusel, et tema suhtes 7 aastat ja 3 kuud kestnud kriminaalmenetlus, milles ta lõppastmes õigeks mõisteti, oli ebamõistlikult pikk, ning...
24.04.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda tegi otsuse poliitreklaami keelamise proportsionaalsuse kohta

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 17-liikmeline suurkoda tegi 22.04.2013 otsuse asjas Animal Defenders International vs. Ühendkuningriik (kaebus nr 48876/08). Häältega 9 poolt / 8 vastu leiti, et Ühendkuningriik ei ole rikkunud inimõiguste konventsiooni artiklit 10 (sõnavabadus). Kaebaja oli...
10.04.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et ÜRO ja USA heaks Kabulis töötanud autojuhi ja tõlgi väljasaatmine Afganistani ei riku nende isikute õigusi

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 09.04.2013 häältega 6/1 otsuse asjas H. ja B. vs. Ühendkuningriik (kaebused nr 70073/10 ja 44539/11), milles asus seisukohale, et endise ÜRO autojuhi ja USA vägede tõlgi väljaandmine Ühendkuningriigi poolt Afganistani ei riku konventsiooni artiklit 3 (piinamise...
28.03.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas vastuvõetamatuks kaebused kinnipidamiste kohta nn pronksiööl, kuid leidis uurimiskohustuse täitmatajätmise osas rikkumised

28. märtsil 2013 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse nn pronksiöö kohtuasjas Korobov jt vs. Eesti (kaebus nr 10195/08). Seitsme kaebaja ühte menetlusse liidetud kaebused olid seotud konventsiooni artiklite 3 (ebainimlik ja alandav kohtlemine), 5 (õigus isikuvabadusele ja -puutumatusele), 6...
20.02.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda hindas samasooliste paaride adopteerimisõigust

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 19.02.2013 otsuse asjas X. jt vs. Austria (kaebus nr 19010/07), milles tuvastas 10 häälega 7 vastu artiklite  14 (diskrimineerimise keeld) koosmõjus artikliga 8 (õigus era- ja perekonnaelu austamisele) rikkumise. Kaebuse esitasid kaks kooselavat...
12.02.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus kinnitas Eesti esitatud ühepoolse deklaratsiooni menetluse kestust puudutava kohtuasja lõpetamiseks

29. jaanuaril 2013 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse kohtuasjas Parfjonov vs. Eesti (kaebus nr 6905/09), kinnitades valitsuse esitatud ühepoolse deklaratsiooni, mille kohaselt kohustub valitsus tasuma kaebajale 2000 eurot kaebaja tsiviilkohtumenetluse ebamõistliku kestuse eest (menetlus...
05.02.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas Eesti vastu esitatud kaebuse vastuvõetamatuks, kuna riik oli olukorra juba ise heastanud

22. jaanuaril 2013 tunnistas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) kohtuasjas Andreyev vs. Eesti (kaebus nr 42987/09) esitatud kaebuse vastuvõetamatuks. Tegu oli Sergei Andreyevi (kaebaja) teise kaebusega EIKi. 22. novembril 2011 asus EIK asjas Andreyev vs. Eesti (kaebus nr 48132/07) seisukohale, et...
18.01.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et religioossete (kristlike) sümbolite tööl kandmise õigus peab olema tasakaalus teiste isikute õigustega

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) oma 15.01.2013 otsuses asjas Eweida jt vs. Ühendkuningriik (kaebus nr 48420/10 jt) asus nelja kaebaja kaebust arutades seisukohale, et kolmel juhul ei olnud Ühendkuningriik rikkunud konventsiooni artiklit 9 (mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus) koosmõjus...
10.01.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tegi piloototsuse, milles kohustas Itaaliat lahendama vanglate ülerahvastatuse probleem ühe aasta jooksul

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 08.01.2013 otsuse asjas Torreggiani jt vs. Itaalia (kaebus nr 43517/09), milles tuvastas konventsiooni artikli 3 (piinamise keeld) rikkumise ja kohustas konventsiooni artikli 46 alusel Itaaliat lahendama struktuurne probleem, mis seisneb vanglate...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.