Sa oled siin

Uudised

20.02.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda hindas samasooliste paaride adopteerimisõigust

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 19.02.2013 otsuse asjas X. jt vs. Austria (kaebus nr 19010/07), milles tuvastas 10 häälega 7 vastu artiklite  14 (diskrimineerimise keeld) koosmõjus artikliga 8 (õigus era- ja perekonnaelu austamisele) rikkumise. Kaebuse esitasid kaks kooselavat...
12.02.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus kinnitas Eesti esitatud ühepoolse deklaratsiooni menetluse kestust puudutava kohtuasja lõpetamiseks

29. jaanuaril 2013 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse kohtuasjas Parfjonov vs. Eesti (kaebus nr 6905/09), kinnitades valitsuse esitatud ühepoolse deklaratsiooni, mille kohaselt kohustub valitsus tasuma kaebajale 2000 eurot kaebaja tsiviilkohtumenetluse ebamõistliku kestuse eest (menetlus...
05.02.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas Eesti vastu esitatud kaebuse vastuvõetamatuks, kuna riik oli olukorra juba ise heastanud

22. jaanuaril 2013 tunnistas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) kohtuasjas Andreyev vs. Eesti (kaebus nr 42987/09) esitatud kaebuse vastuvõetamatuks. Tegu oli Sergei Andreyevi (kaebaja) teise kaebusega EIKi. 22. novembril 2011 asus EIK asjas Andreyev vs. Eesti (kaebus nr 48132/07) seisukohale, et...
18.01.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et religioossete (kristlike) sümbolite tööl kandmise õigus peab olema tasakaalus teiste isikute õigustega

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) oma 15.01.2013 otsuses asjas Eweida jt vs. Ühendkuningriik (kaebus nr 48420/10 jt) asus nelja kaebaja kaebust arutades seisukohale, et kolmel juhul ei olnud Ühendkuningriik rikkunud konventsiooni artiklit 9 (mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus) koosmõjus...
10.01.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tegi piloototsuse, milles kohustas Itaaliat lahendama vanglate ülerahvastatuse probleem ühe aasta jooksul

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 08.01.2013 otsuse asjas Torreggiani jt vs. Itaalia (kaebus nr 43517/09), milles tuvastas konventsiooni artikli 3 (piinamise keeld) rikkumise ja kohustas konventsiooni artikli 46 alusel Itaaliat lahendama struktuurne probleem, mis seisneb vanglate...
11.12.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus selgitas, millal peab Euroopa Kohus saama asju eelnevalt arutada. Samas leiti, et advokaadi kutsealaste tagatistega ei ole vastuolus rahapesu kahtlusest teavitamise kohustus

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 06.12.2012 otsuse asjas Michaud vs. Prantsusmaa (kaebus nr 12323/11), milles asus seisukohale, et Prantsusmaa ei olnud rikkunud konventsiooni artiklit 8 (õigus eraelu kaitsele), kui oli kohustanud advokaati teatama kahtlustest, et tema klient on seotud...
26.11.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et Madalmaad on rikkunud ajakirjanduslike allikate kaitse põhimõtteid

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 22.11.2012 otsuse asjas Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. jt vs. Madalmaad (kaebus nr 39315/06), mis puudutas ajakirjanduslike allikate kaitset (informatsiooniallika kaitse). EIK  leidis ühehäälselt, et Madalmaad on rikkunud konventsiooni...
26.11.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus algatas Serbia ja Sloveenia suhtes piloototsusemenetluse seoses Jugoslaavia FSV territooriumil asunud pankades olnud valuutaarvete külmutamisega

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 06.11.2012 otsuse asjas Ališić jt v. Bosnia ja Hertsegovina, Horvaatia, Serbia, Sloveenia ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik (kaebus nr 60642/08), milles tuvastas Serbia ja Sloveenia suhtes konventsiooni 1. protokolli artikli 1 (vara kaitse) ja...
23.10.2012|Välisministeerium

Inimõiguste suurkoda ei võtnud ekskohtunik Šuvalovi kaebust menetlusse

29. mail 2012 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse (viie poolthäälega kahe vastu) kohtuasjas Šuvalov vs. Eesti, milles leidis, et konventsiooni artikli 6 lõigetega 1 (õigus õiglasele kohtumenetlusele) ja 2 (süütuse presumptsioon) kaitstud õigusi ei ole rikutud. Kaebuse oli esitanud endine...
22.10.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tuvastas Venemaa-poolse rikkumise Transnistrias

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 19. oktoobril 2012 otsuse kohtuasjas Catan jt vs. Moldova Vabariik ja Vene Föderatsioon (kaebused nr 43370/04 jt), milles asus seisukohale, et kuigi Moldova Vabariik ei ole rikkunud kaebajate konventsiooni esimese protokolli artikliga 2 (õigus...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.