Sa oled siin

Uudised

17.02.2014|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et vangi suhtes erivahendite kasutamise kumulatiivne mõju oli ebainimlik ja alandav

 13. veebruaril 2014 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (edaspidi „EIK“) otsuse kohtuasjas Tali vs. Eesti (kaebus nr 66393/10), milles kaebaja kaebas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (edaspidi „konventsioon”) artikli 3 (piinamise keeld) alusel, et tema suhtes Viru Vanglas...
03.02.2014|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas Eesti vastu esitatud kaebuse vastuvõetamatuks, kuna kaebaja oli kuritarvitanud kaebeõigust

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda tunnistas 7. jaanuari 2014 otsusega vastuvõetamatuks kaebuse asjas Puusep vs. Eesti (kaebus nr 67648/10). Kaebaja kaebas selle peale, et Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjon ei olnud täitnud Tallinna...
15.01.2014|Välisministeerium

Inimõiguste kohus kinnitas, et riigiimmuniteeti kohaldatakse jätkuvalt ka piinamisega seotud kaebustele

 Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) asus 6 poolthäälega 1 vastu 14.01.2014 otsuses asjas Jones jt vs. Ühendkuningriik (kaebused 34356/06 ja 40528/06) seisukohale, et riigiimmuniteeti (State immunity) kohaldatakse jätkuvalt ka piinamisega seotud tsiviilasjades, milles süüdistatakse teist riiki või...
09.01.2014|Välisministeerium

Inimõiguste kohus lõpetas Eesti vastu esitatud kaebuse menetluse, kuna kaebaja ei reageerinud EIKi kirjadele

 Euroopa Inimõiguste Kohus (edaspidi EIK) avaldas täna 10. detsembril 2013 tehtud otsuse asjas Randmaa vs. Eesti (kaebus nr 69155/11), millega otsustati kustutada nimetatud kaebus EIKi  kohtuasjade nimistust. Ain Randmaa leidis oma kaebuses, et Eesti Vabariik on rikkunud Euroopa...
19.12.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus kinnitas oma varasemat seisukohta, et isiku kinnipidamine vanglas liiga väikesel pinnal on konventsiooniga vastuolus ja käsitletav alandava kohtlemisena

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 19. detsembril 2013 ühehäälse otsuse kohtuasjas Tunis vs. Eesti (kaebus nr 429/12), tuvastades Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 3 (alandav kohtlemine) rikkumise. Terki Tunis (kaebaja) esitas kaebuse Eesti...
19.12.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et õiglast menetlust oli rikutud, kuna isik ei saanud küsitleda tema vastu ütlusi andnud alaealist tunnistajat

 Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 19. detsembril 2013 otsuse kohtuasjas Rosin vs. Eesti (kaebus nr 26540/08), tuvastades 5 poolthäälega 2 vastu inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 6 lõike 1 (õiglane kohtumenetlus) ja artikli 6 lõike 3 punkti d (...
18.12.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et isiku kriminaalkorras süüdimõistmine Armeenia genotsiidi eitamise eest on vastuolus sõnavabadusega

 Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda leidis häälteenamusega (5 poolt, 2 vastu) 17.12.2013 tehtud otsuses Perincek vs. Šveits (kaebus nr 27510/08), et Šveits on rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artiklit 10 (sõnavabadus). Türgi...
18.12.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda leidis rahvusvahelises lapseröövikaasuses, et Läti kohus ei olnud põhjalikult uurinud lapse tagastamisest keeldumisele alust andvaid asjaolusid

 Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 26.11.2013 otsuse kohtuasjas X. vs. Läti (kaebus nr 27853/09), mis puudutas rahvusvahelist lapseröövi ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist (inimõiguste konventsioon) ja lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise...
09.12.2013|Välisministeerium

Euroopa Nõukogu üleskutse esitada ettepanekuid Euroopa Inimõiguste Kohtu kaugema tuleviku teemal. Tähtaeg 27.01.2014 kell 13.00 (Eesti aja järgi).

 20. aprillil 2012 võtsid Euroopa Nõukogu liikmesriigid vastu Brightoni deklaratsiooni (eesti keeles kättesaadav: /sites/default/files/content-editors/Brightoni_%20deklaratsioon_ET_2_.pdf), milles on eelkõige rõhutatud riikide vastutust Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni...
10.10.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et Eesti ei ole rikkunud AS Delfi sõnavabadust

 Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsustas 10. oktoobri 2013 otsusega kohtuasjas Delfi vs. Eesti (kaebus nr 64569/09), et Eesti ei ole rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 10 (sõnavabadus) sellega, kui leidis, et AS Delfi peab vastutama oma...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.