Sa oled siin

Uudised

19.12.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et õiglast menetlust oli rikutud, kuna isik ei saanud küsitleda tema vastu ütlusi andnud alaealist tunnistajat

 Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 19. detsembril 2013 otsuse kohtuasjas Rosin vs. Eesti (kaebus nr 26540/08), tuvastades 5 poolthäälega 2 vastu inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 6 lõike 1 (õiglane kohtumenetlus) ja artikli 6 lõike 3 punkti d (...
18.12.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et isiku kriminaalkorras süüdimõistmine Armeenia genotsiidi eitamise eest on vastuolus sõnavabadusega

 Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda leidis häälteenamusega (5 poolt, 2 vastu) 17.12.2013 tehtud otsuses Perincek vs. Šveits (kaebus nr 27510/08), et Šveits on rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artiklit 10 (sõnavabadus). Türgi...
18.12.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda leidis rahvusvahelises lapseröövikaasuses, et Läti kohus ei olnud põhjalikult uurinud lapse tagastamisest keeldumisele alust andvaid asjaolusid

 Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 26.11.2013 otsuse kohtuasjas X. vs. Läti (kaebus nr 27853/09), mis puudutas rahvusvahelist lapseröövi ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist (inimõiguste konventsioon) ja lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise...
09.12.2013|Välisministeerium

Euroopa Nõukogu üleskutse esitada ettepanekuid Euroopa Inimõiguste Kohtu kaugema tuleviku teemal. Tähtaeg 27.01.2014 kell 13.00 (Eesti aja järgi).

 20. aprillil 2012 võtsid Euroopa Nõukogu liikmesriigid vastu Brightoni deklaratsiooni (eesti keeles kättesaadav: /sites/default/files/content-editors/Brightoni_%20deklaratsioon_ET_2_.pdf), milles on eelkõige rõhutatud riikide vastutust Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni...
10.10.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et Eesti ei ole rikkunud AS Delfi sõnavabadust

 Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsustas 10. oktoobri 2013 otsusega kohtuasjas Delfi vs. Eesti (kaebus nr 64569/09), et Eesti ei ole rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 10 (sõnavabadus) sellega, kui leidis, et AS Delfi peab vastutama oma...
19.09.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et Türgis kehtiv vangide valimisõiguse absoluutne keeld on ülemäärane

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 17.09.2013 otsuse kohtuasjas Söyler vs. Türgi (kaebus nr 294411/07), milles asus seisukohale, et ka Türgis vangidele kohaldatav automaatne valimisõiguse keeld on ebaproportsionaalne ning rikub inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 1...
05.08.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et õiglast menetlust oli rikutud, kuna isik ei saanud küsitleda tema vastu ütlusi andnud alaealist tunnistajat

18. juulil 2013 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse kohtuasjas Vronchenko vs. Eesti, tuvastades 5 häälega 2 vastu inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 6 lõike 1 (õiglane kohtumenetlus) ja artikli 6 lõike 3 punkti d (tunnistajate küsitlemise õigus)...
30.07.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et sõjakuritegude eest karistamine rangema seaduse alusel Bosnias ja Hertsegovinas oli konventsiooniga vastuolus

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 18.07.2013 ühehäälse otsuse asjas Maktouf ja Damjanović vs. Bosnia ja Hertsegovina (kaebused nr 2312/08 ja 34179/08), leides, et vastustajariik on rikkunud konventsiooni artiklit 7 (karistamine seaduse alusel). EIK asus seisukohale, et kaebajate suhtes...
30.07.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et eluaegsetel vangidel peab olema võimalus taotleda ennetähtaegset vabastamist

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 09.07.2013 16 häälega 1 vastu otsuse asjas Vinter jt vs. Ühendkuningriik (kaebused nr 66069/09, 130/10 ja 3896/10), milles asus seisukohale, et eluaegsetel vangidel peab olema võimalus taotleda, et neile mõistetud karistust hinnatakse uuesti. Et...
29.07.2013|Välisministeerium

Inimõiguste kohus kinnitas sõbraliku kokkuleppe kaebaja ja Eesti riigi vahel

2. juulil 2013 kinnitas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsusega kohtuasjas Streltsov vs. Eesti kaebaja ja valitsuse vahel sõlmitud sõbraliku kokkuleppe, mille kohaselt kohustub valitsus tasuma kaebajale 5000 eurot, ja kustutas nimetatud kaebuse kohtuasjade nimistust. Nimetatud summa maksmisega...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.