Sa oled siin

Uudised

08.12.2015|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda pidas mobiiltelefonide pealtkuulamise regulatsiooni Venemaal meelevaldseks

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 17-liikmeline suurkoda tegi 04.12.2015 ühehäälse otsuse asjas Roman Zakharov vs. Venemaa (kaebus nr 47143/06), milles leidis, et Venemaa on rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 8 (õigus eraelu austamisele), kuna...
27.10.2015|Välisministeerium

Inimõiguste Kohus leidis, et kaebajate väljasaatmine Süüriasse rikub õigust elule ning piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise keeldu

Oma esimeses otsuses, mis puudutab käesoleva pagulaskriisi kontekstis isikute väljasaatmist Süüriasse, leidis Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) ühehäälselt asjas L.M. ja teised vs. Venemaa (15. oktoobri 2015. a otsus; kaebused nr 40081/14, 40088/14 ja 40127/14), et Venemaa on rikkunud Euroopa...
26.10.2015|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et kaebaja sõnavabadust rikub tema süüdimõistmine armeenlastega 1915. aastal toimunu genotsiidiks mittenimetamise eest

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda leidis 15.10.2015 häältega 10/7 asjas Perincek vs. Šveits, et Šveits on rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikliga 10 tagatud sõnavabadust, kuna kaebaja mõisteti kriminaalkorras süüdi selle eest, et ta oli...
26.10.2015|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda leidis, et Leedu on isiku genotsiidis süüditunnistamisega rikkunud konventsiooni

20.10.2015 kuulutas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda otsuse asjas Vasiliauskas vs. Leedu (kaebus nr 35343/05), leides 9 häälega 8 vastu, et Leedu on rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 7 (karistamine seaduse alusel), kuna kaebaja mõisteti süüdi...
01.10.2015|Välisministeerium

Inimõiguste kohus kinnitas kaebaja ja Eesti riigi vahel sõlmitud kokkuleppe

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) kolmeliikmeline komitee avalikustas 1. oktoobril 2015 otsuse asjas Mahhov vs. Eesti (kaebus nr 47446/11), millega kinnitas kaebaja ja Eesti riigi vahel sõlmitud sõbraliku kokkuleppe. Kaebaja leidis, et rikutud on konventsiooni artiklis 6 sätestatud õigust õiglasele...
03.09.2015|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis häältega 4/3 vastu, et KGB-s töötanud autojuhi nime avalikustamine ei olnud proportsionaalne

3. septembril 2015 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) häältega neli kolme vastu otsuse kohtuasjas Sõro vs. Eesti (kaebus nr 22588/08), leides, et Eesti riik rikkus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artiklit 8 (õigus eraelu austamisele) sellega, et...
09.07.2015|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et kui isik soovib olla kaitstud valitud kaitsja abil, siis ei saa tema enda istungile ilmumata jätmise tõttu menetlust lõpetada

9. juulil 2015 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) ühehäälse otsuse kohtuasjas Tolmachev vs. Eesti (kaebus nr 73748/13), leides, et Eesti rikkus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 6 lõiget 1 (õigus õiglasele kohtumenetlusele) ja artikli 6...
16.06.2015|Välisministeerium

Inimõiguste kohus kuulutas välja Delfi vs Eesti otsuse ja leidis, et Eesti ei ole rikkunud konventsiooni artiklit 10, st sõnavabadust.

16.06.2015 kuulutas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda avalikul kohtuistungil välja Delfi AS vs. Eesti (kaebus nr 64569/09) otsuse, milles leidis häältega 15/2, et Eesti ei ole rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 10 (sõnavabadus) sellega, kui leidis, et...
08.06.2015|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda lubas lõpetada isiku kunstliku toitmise ja jootmise

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda kuulutas 05.06.2015 otsuse kohtuasjas Lambert jt  vs. Prantsusmaa (kaebus nr 46043/14). Häältega 12/5 leiti, et Prantsusmaa ei riku konventsiooni artiklit 2 (õigus elule), kui viib täide Conseil d’Etat’ (kõrgeim instants haldusasjades) 24.06.2014 otsuse...
18.05.2015|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas vastuvõetamatuks Ühendkuningriigi ja 26 teise EL LRi (sh Eesti) vastu esitatud kaebuse, kuna puudus LRidele omistatav tegevus või tegevusetus

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tunnistas 31.03.2015 ratione materiae vastuvõetamatuks kaebuse kohtuasjas Andreasen vs. Ühendkuningriik ja 26 teist Euroopa Liidu liikmesriiki (sh Eesti) (kaebus nr 28827/11). Kaebaja kaebas tema suhtes Euroopa Liidu (EL) institutsioonides läbi viidud...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.