Sa oled siin

Uudised

16.06.2015|Välisministeerium

Inimõiguste kohus kuulutas välja Delfi vs Eesti otsuse ja leidis, et Eesti ei ole rikkunud konventsiooni artiklit 10, st sõnavabadust.

16.06.2015 kuulutas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda avalikul kohtuistungil välja Delfi AS vs. Eesti (kaebus nr 64569/09) otsuse, milles leidis häältega 15/2, et Eesti ei ole rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 10 (sõnavabadus) sellega, kui leidis, et...
08.06.2015|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda lubas lõpetada isiku kunstliku toitmise ja jootmise

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda kuulutas 05.06.2015 otsuse kohtuasjas Lambert jt  vs. Prantsusmaa (kaebus nr 46043/14). Häältega 12/5 leiti, et Prantsusmaa ei riku konventsiooni artiklit 2 (õigus elule), kui viib täide Conseil d’Etat’ (kõrgeim instants haldusasjades) 24.06.2014 otsuse...
18.05.2015|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas vastuvõetamatuks Ühendkuningriigi ja 26 teise EL LRi (sh Eesti) vastu esitatud kaebuse, kuna puudus LRidele omistatav tegevus või tegevusetus

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tunnistas 31.03.2015 ratione materiae vastuvõetamatuks kaebuse kohtuasjas Andreasen vs. Ühendkuningriik ja 26 teist Euroopa Liidu liikmesriiki (sh Eesti) (kaebus nr 28827/11). Kaebaja kaebas tema suhtes Euroopa Liidu (EL) institutsioonides läbi viidud...
15.01.2015|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et menetlusse kaasamata isikule kuulunud korteri konfiskeerimine oli erilistel asjaoludel põhjendatud ning rikkumist ei ole

15. jaanuaril 2015 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse kohtuasjas Veits vs. Eesti (kaebus nr 12951/11), milles kaebaja kaebas konventsiooni artikli 6 lõike 1 (õigus õiglasele kohtumenetlusele), artikli 13 (õigus tõhusale õiguskaitsevahendile) ja konventsiooni 1. ...
15.01.2015|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et Eesti on väärismetallide konfiskeerimisel rikkunud nii õigust õiglasele kohtumenetlusele kui õigust vara kaitsele

15. jaanuaril 2015 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse kohtuasjas Rummi vs. Eesti (kaebus nr 63362/09). Kaebuse oli esitanud isiku, kellelt vaidlusalune vara (100 kg hõbedat, ligi 1 kg kulda ja 5 briljanti) oli 2001. aastal kriminaalmenetluses ära võetud, abikaasa (Karol Rummi, kaebaja...
24.11.2014|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda leidis, et Holland ei uurinud piisavalt Iraagi kodaniku surma, mis oli leidnud aset Iraagis Hollandi tegeliku võimu all

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 20.11.2014 otsuse kohtuasjas Jaloud vs. Holland (kaebus nr 47708/08), leides ühehäälselt, et kaebus ei ole vastuvõetamatu ning et Holland on rikkunud konventsiooni artiklis 2 (õigus elule) ette nähtud menetluslikku kohustust, kuna ei ole kohaselt...
11.11.2014|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et varjupaigataotlejate Šveitsist Itaaliasse tagasisaatmine ELi Dublini määruse (II) alusel oli vastuolus konventsiooniga

4. novembril 2014 tegi Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda 14 häälega 3 vastu otsuse kohtuasjas Tarakhel vs. Šveits (kaebus nr 29217/12), leides, et varjupaigataotlejatest Afganistani perekonna saatmine ELi nõukogu 18. veebruari 2003. aasta määruse (EÜ) nr 343/2003 (edaspidi Dublini määrus (II...
18.09.2014|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda leidis, et Ühendkuningriigil oli rahvusvahelise humanitaarõiguse alusel isiku Iraagis kinnipidamiseks õigus

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 16.09.2014 otsuse kohtuasjas Hassan vs. Ühendkuningriik (kaebus nr 29750/09), leides ühehäälselt, et kaebaja vend oli Ühendkuningriigi jurisdiktsiooni all briti vägede poolt Iraagis kinnivõtmise ja kinnipidamise ajal; ent 13 häälega 4 vastu, et Euroopa...
12.08.2014|Välisministeerium

Inimõiguste kohus kordas Ühendkuningriigi vastu tehtud otsuses, et vangide valimisõiguse absoluutne keeld EPi valimistel on konventsiooniga vastuolus

12.08.2014 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) viie häälega kahe vastu otsuse asjas Firth jt vs. Ühendkuningriik (kaebus nr 47784/09 ja veel üheksa kaebust), milles leidis, et briti kinnipeetavate võimatus hääletada 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel – st vangistusega kaasnev...
05.08.2014|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et vangi ei olnud läbiotsimisel alandatud, kuid tema õigust privaatsusele oli rikutud

31. juulil 2014 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) ühehäälse otsuse kohtuasjas Jaeger vs. Eesti (kaebus nr 1574/13), milles nõustus, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artiklit 3 (alandav ja ebainimlik kohtlemine) ei ole rikutud, kuid leidis, et rikutud on...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.