Sa oled siin

Uudised

02.03.2017|Välisministeerium

Euroopa Inimõiguste Kohus kinnitas kaebaja ja Eesti riigi vahel sõlmitud sõbraliku kokkuleppe

2. märtsil 2017 teavitas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK), et kolmeliikmeline komitee on 7. veebruaril 2017 otsustanud aktsepteerida kohtuasjas Saarepu vs. Eesti (kaebus nr 24316/13) kaebaja ja valitsuse vahel sõlmitud sõbralikku kokkulepet. Kaebus oli esitatud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse...
16.02.2017|Välisministeerium

Vabariigi Valitsuse 16.02.2017 istungil anti ülevaade 2016. aastal Euroopa Inimõiguste Kohtusse Eesti vastu esitatud kaebuste kohta

2016. aastal lahendas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 215 Eesti vastu esitatud kaebust. Valdav osa on ainuisikuliselt asju lahendava kohtuniku otsused kaebuste vastuvõetamatuks tunnistamise kohta – neid kaebusi riigile vastamiseks ei edastatudki. Kaksteist 2016. aastal tehtud otsust on avaldamisele...
01.12.2016|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et linnapea ametist kõrvaldamise menetluse õigluse hindamine ei ole tema pädevuses, kuna tegemist ei ole tsiviilõigusliku vaidlusega

01.12.2016 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 08.11.2016 tehtud seitsmeliikmelise koja otsuse asjas Savisaar vs. Eesti (kaebus nr 8365/16). Kaebus oli esitatud konventsiooni artikli 6 lõike 1 (õigus õiglasele kohtumenetlusele) väidetava rikkumise peale. • Asjaolud Edgar Savisaar (kaebaja)...
14.11.2016|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis rikkumise, kuna maakohus ei põhjendanud istungi korraldamatajätmist

8. novembril 2016 leidis Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda asjas Pönka vs. Eesti (kaebus nr 64160/11) viie häälega kahe vastu, et Eesti riik on rikkunud kaebaja suhtes konventsiooni artikli 6 lõiget 1 (õigus õiglasele kohtumenetlusele). Kaebuse asjaolud Kaebus oli esitatud...
31.10.2016|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda selgitas Horvaatia vastu tehtud otsuses, milline peab olema kinnipeetava isiklik pind mitmekohalises kambris

20.10.2016 kuulutas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 17-liikmeline suurkoda otsuse asjas Muršic vs. Horvaatia (kaebus nr 7334/13), asudes ühehäälselt seisukohale, et Horvaatia rikkus konventsiooni artiklit 3 (ebainimliku ja alandava kohtlemise keeld) sellega, et kaebajat hoiti järjest 27 päeva kinni...
24.10.2016|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas Eesti vastu esitatud kaebuse vastuvõetamatuks, kuna kaebaja oli kuritarvitanud kaebeõigust

20. oktoobril 2016 teavitas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK), et kolmeliikmeline komitee on 27. septembril 2016 otsustanud tunnistada vastuvõetamatuks kaebuse kohtuasjas Ausad Valimised MTÜ vs. Eesti (kaebus nr 40631/14), kuna kaebaja kuritarvitas kaebeõigust. Asjaolud Kaebus oli esitatud Euroopa...
24.10.2016|Välisministeerium

Euroopa Inimõiguste Kohus kinnitas kaebaja ja Eesti riigi vahel sõlmitud sõbraliku kokkuleppe

20. oktoobril 2016 teavitas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK), et kolmeliikmeline komitee on 27. septembril 2016 otsustanud aktsepteerida kohtuasjas Kondratejev ja Kondratjeva vs. Eesti (kaebus nr 46779/15) esimese kaebaja, Sergei Kondratjevi, ja valitsuse vahel sõlmitud sõbralikku kokkulepet. Teise...
31.08.2016|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et Eesti on isiku kaebuse politseipoolse väärkohtlemise peale kohaselt uurimata jätnud

30. augustil 2016 tegi Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda ühehäälse otsuse asjas Mihhailov vs. Eesti (kaebus nr 64418/10), leides, et Eesti riik on rikkunud kaebaja suhtes Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artiklit 3 (alandava ja ebainimliku...
25.08.2016|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda hindas USA-ga koostööd teinud isiku ja tema perekonna väljasaatmist Iraaki ohtlikuks

23.08.2016 kuulutas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 17-liikmeline suurkoda otsuse asjas J.K. ja teised vs. Rootsi (kaebus nr 59166/12), asudes 10 häälega 7 vastu seisukohale, et Rootsi rikuks konventsiooni artiklit 3 (ebainimliku ja alandava kohtlemise keeld), kui ta pööraks täitmisele...
27.06.2016|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas kinnipeetava Eesti riigi vastu esitatud kaebuse vastuvõetamatuks

23.06.2016 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) kolmeliikmelise komitee 31.05.2016 otsuse asjas Loog vs. Eesti (kaebus nr 56419/15), millega tunnistas vastuvõetamatuks kaebaja konventsiooni artiklite 8 (õigus era- ja perekonnaelu austamisele) ja 13 (õigus tõhusale õiguskaitsevahendile) ning...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.