Sa oled siin

Uudised

24.04.2008|Välisministeerium

Asja arutamine näis erapoolik, kuna kohtueelne uurija ja asja kohtus arutanud kohtunik olid abielus

24. aprillil 2008 tegi Euroopa Inimõiguste kohus (EIK) otsuse kohtuasjas Dorozhko ja Pozharskiy vs. Eesti (kaebused nr 14659/04 ja nr 16855/04), milles leidis, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 6 lõiget 1 (õigus õiglasele kohtulikule arutamisele) on...
18.03.2008|Välisministeerium

EIK kustutas kaebuse kohtuasjade nimistust valitsuse ühepoolse deklaratsiooni alusel; teine kaebus tunnistati vastuvõetamatuks

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda tegi 18. märtsil 2008. aastal otsuse asjas Treial vs. Eesti (kaebus nr 42496/05), millega otsustas kustutada ühe kaebuse kohtuasjade nimistust ning teise tunnistada vastuvõetamatuks. Kaebaja viibis 1994. aastal ligi kaheksa kuud vahi all seoses...
08.11.2007|Välisministeerium

Eestis puudus tõhus õiguskaitsevahend ebamõistliku menetlusaja heastamiseks

8. novembril 2007 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse kohtuasjas Saarekallas OÜ vs. Eesti (kaebus nr 11548/04),  milles leidis, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 6 lõiget 1 (mõistlik menetlusaeg) ja artiklit 13 (õigus tõhusale...
12.04.2007|Välisministeerium

Kaebaja taotletud tunnistajate kohtusse kutsumata jätmisega rikuti konventsiooni

12. aprillil 2007 tegi Euroopa Inimõiguste kohus (EIK) otsuse kohtuasjas Pello vs. Eesti (kaebus nr 11423/03), milles leidis, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 6 lõiget 1 (õigus õiglasele kohtulikule arutamisele) koostöös artikli 6 lõike 3 punktiga...
18.01.2007|Välisministeerium

Ühisvara jagamise hagi peaaegu kuue aasta pikkune menetlemine rikkus mõistlikku menetlustähtaega

18. jaanuaril 2007 tegi Euroopa Inimõiguste kohus (EIK) otsuse kohtuasjas Shchiglitsov vs. Eesti (kaebus nr 35062/03), milles leidis, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artiklit 6 lõiget 1 (õigus kohtulikule arutamisele mõistliku aja jooksul) on rikutud....
11.07.2006|Välisministeerium

15-päevane kinnipidamine enne kohtulikku ärakuulamist oli liiga pikk ning Eestis puudus võimalus sellise kinnipidamise eest hüvitist nõuda

11. juulil 2006 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse kohtuasjas Harkmann vs. Eesti (kaebus nr 2192/03), milles leidis, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 5 lõiget 3 (õigus viivitamatule kohtu ette toimetamisele) ja artikli 5 lõiget 5 (õigus...
28.03.2006|Välisministeerium

EIK tunnistas kaebuse vastuvõetamatuks siseriiklike õiguskaitsevahendite ammendamatajätmise tõttu

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda tunnistas 28. märtsil 2006 otsusega vastuvõetamatuks kaebuse asjas Rand vs. Eesti (kaebus nr 40420/05). Kaebaja mõisteti 17. novembri 2004 Tallinna Linnakohtu otsusega süüdi grupiviisilisele bensiini salakaubaveole kaasaaitamises ja sellele...
14.03.2006|Välisministeerium

Riigipoolse jurisdiktsiooni puudumisel ei saa konventsiooni kohaldada

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda tunnistas 14. märtsi 2006 otsusega vastuvõetamatuks kaebuse asjas Hussein vs. Albaania, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia,...
24.01.2006|Välisministeerium

1953. ja 1954. aastal toime pandud inimsusevastaste kuritegude eest süüdimõistmine oli kooskõlas konventsiooniga

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda tunnistas 24. jaanuari 2006 otsusega vastuvõetamatuks kaebuse asjas Penart vs. Eesti (kaebus nr 14685/02). Valga Maakohus mõistis kaebaja 9. aprillil 2003. aastal süüdi kriminaalkoodeksi § 61¹ lõike 1 alusel inimsusevastases kuriteos,...
17.01.2006|Välisministeerium

1949. aastal toime pandud inimsusevastaste kuritegude eest süüdimõistmine oli kooskõlas konventsiooniga

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda tunnistas 17. jaanuari 2006 otsusega vastuvõetamatuks kaebused liidetud asjades Kolk ja Kislõi vs. Eesti (kaebused nr 23052/04 ja 24018/04). Saare Maakohus mõistis kaebajad 10. oktoobril 2003 süüdi kriminaalkoodeksi § 61¹ lõike 1 alusel...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.