Sa oled siin

Uudised

11.04.2019|Välisministeerium

Inimõiguste kohus avaldas 10.4.2019 esimese nõuandva arvamuse, mis puudutab surrogaatemadusega seotud aspekte

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) esimene nõuandev arvamus on antud vastuseks Prantsuse Kassatsioonikohtu 16.10.2018 esitatud küsimusele seoses surrogaatemadusega. EIK leidis 10.4.2019 avaldatud nõuandvas arvamuses, et riigid ei pea registreerima välismaal surrogaatemaduse läbi sündinud lapse...
28.03.2019|Välisministeerium

Inimõiguste kohus lõpetas kaebuse läbivaatamise, kuna kaebaja ei reageerinud EIK kirjadele

28. märtsil 2019 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 7. märtsil 2019 tehtud otsuse asjas Borodulin vs. Eesti (kaebus nr 31656/17), millega otsustas kustutada nimetatud kaebuse kohtuasjade nimistust, kuna kaebaja ei vastanud EIK kirjadele. Kaebaja kaebus oli esitatud Euroopa inimõiguste ja...
08.03.2019|Välisministeerium

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2019 istungil anti ülevaade 2018. aastal Euroopa Inimõiguste Kohtusse Eesti riigi vastu esitatud kaebuste ja Eesti suhtes tehtud otsuste kohta

2018. aastal lahendas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 133 Eesti vastu esitatud kaebust. Valdava osa kaebustest tunnistas vastuvõetamatuks ainuisikuliselt asju lahendav kohtunik. Neid kaebusi riigile ei edastata. Pärast valitsuse seisukohtade saamist tegi EIK kaheksa avaldamisele kuuluvat otsust....
30.01.2019|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis rikkumised seitsmes kohtuasjas, mis puudutasid tänaseks suletud Tallinna vangla kambritingimusi

29.01.2019 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsused kohtuasjades Nikitin vs. Eesti (kaebus 23226/16), Villems vs. Eesti (kaebus 43059/16), Jeret vs. Eesti (kaebus 59152/16), Kaziks vs. Eesti (kaebus 63211/16), Tarasovski vs. Eesti (kaebus 75362/16), Karp vs. Eesti (kaebus 57738/16) ja Savva vs...
14.11.2018|Välisministeerium

Inimõiguste kohus pidas eluaegsest vangist kaebajale kumulatiivsete julgeolekuabinõude kohaldamist põhjendatuks

13.11.2018 otsuses kohtuasjas A.T. vs. Eesti (2)  (kaebus nr 70465/14) leidis Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda, et Eesti ei ole kaebaja konventsiooniga tagatud õigusi rikkunud. Kaebus Kaebaja on eluaegne kinnipeetav, kes läks 11.02.2012 Viru vanglas kaaskinnipeetavale...
14.11.2018|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et eluaegsest vangist kaebaja haiglavisiitidel ohjeldusmeetmete kohaldamine oli õigustatud, kuid heitis ette, et Eesti kohtud ei olnud ühte kaebaja kaebust sisuliselt hinnanud

13.11.2018 otsuses kohtuasjas A.T. vs. Eesti  (kaebus nr 23183/15) leidis Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda, et Eesti ei ole kaebaja õigusi ohjeldusmeetmete kohaldamisega rikkunud, ent leidis artikli 8 positiivse kohustuse rikkumise, kuna ühte kaebaja kaebust ei olnud piisavalt...
30.10.2018|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et vangla saatebussi tingimused ei olnud konventsiooniga vastuolus

30.10.2018 otsuses asjas Jatsõtšõn vs. Eesti (kaebus nr 27603/15) leidis Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda, et Eesti ei ole kaebaja õigusi rikkunud. Kaebus Kaebus oli esitatud konventsioon artiklite 3 (piinamise, ebainimliku ja alandava kohtlemise keeld) ja 8 (õigus era- ja...
25.10.2018|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et kaebajate suhtes toimunud tsiviilkohtumenetlus oli olnud õiglane

25.10.2018 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) kolmeliikmeline komitee oma 02.10.2018 otsuse, millega tunnistati konventsiooni artiklil 6 (õigus õiglasele kohtumenetlusele) põhinev kaebus asjas Arvo ja Maie Merisalu vs. Eesti (kaebus nr 61913/15) vastuvõetamatuks. Kaebus Kaebajad olid...
23.10.2018|Välisministeerium

Inimõiguste kohus ei leidnud sundravi puudutavas kohtuasjas Eesti-poolseid rikkumisi

23.10.2018 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse asjas M.T. vs. Eesti (kaebus nr 75378/13), leides, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 5 lõiget 4 (õigus isikuvabadusele ja –puutumatusele, kinnipidamise õiguspärasuse kontroll) ei ole rikutud...
14.09.2018|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et Ühendkuningriigi seadusandlus, mis võimaldab sidealaste massandmete jälgimist, ei ole inimõiguste konventsiooniga kooskõlas

EIK avaldas 13.09.2018 otsuse Big Brother Watch jt vs. Ühendkuningriik (kaebus nr 58470/13), Bureau of Investigative Journalism ja Alice Ross vs. Ühendkuningriik (kaebus nr 62322/14) ning 10 Human Rights Organisations and Others vs. Ühendkuningriik (kaebus nr 24960/15) kaebustes, mis puudutasid...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.