Sa oled siin

Uudised

31.07.2018|Välisministeerium

1. augustist jõustub Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 16. protokoll, mis aitab tõhustada inimõiguste kohtu ja riigisiseste kohtute vahelist suhtlust

1. augustil 2018 jõustub Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokoll nr 16 (RT II, 10.07.2018, 4) selle ratifitseerinud riikide, sealhulgas Eesti suhtes. 16. protokolliga luuakse uus menetlus, mis võimaldab riigi kõrgeimatel kohtutel – Eestist Riigikohtul – küsida Euroopa...
07.06.2018|Välisministeerium

Inimõiguste kohus lõpetas kaebuse läbivaatamise, kuna kaebaja ei reageerinud EIK kirjadele

7. juunil 2018 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 15.05.2018 tehtud otsuse asjas Maksimov vs. Eesti (kaebus nr 56920/16), millega otsustas kustutada nimetatud kaebuse kohtuasjade nimistust, kuna kaebaja ei vastanud EIK kirjadele. Maksimovi kohtuasi puudutas tema kinnipidamistingimusi Tallinna...
23.03.2018|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas jälitustegevusest informeerimist puudutava kaebuse vastuvõetamatuks

22.03.2018 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) kolmeliikmeline komitee 20.02.2018 tehtud otsuse asjas Lüütsepp vs. Eesti (kaebus nr 46069/13). EIK leidis, et kaebus, mis oli esitatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon)artikli 6 lõike 1 (õigus õiglasele...
23.03.2018|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas kinnipeetava poolt Eesti riigi vastu esitatud kaebuse vastuvõetamatuks

22.03.2018 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) kolmeliikmeline komitee 20.02.2018 tehtud otsuse asjas V.S. vs. Eesti (kaebus nr 8685/15). EIKi hinnangul oli kaebus, mis oli esitatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 3 (piinamise, ebainimliku ja...
01.03.2018|Välisministeerium

Vabariigi Valitsuse 1. märtsi 2018 istungil anti ülevaade 2017. aastal Euroopa Inimõiguste Kohtusse Eesti vastu esitatud kaebuste ja Eesti suhtes tehtud otsuste kohta

2017. aastal lahendas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 152 Eesti vastu esitatud kaebust. Valdava osa kaebustest tunnistas vastuvõetamatuks ainuisikuliselt asju lahendav kohtunik ning neid kaebusi riigile vastamiseks ei edastata. Neli 2017. aastal tehtud otsust on avaldamisele kuuluvad sisulised või...
09.11.2017|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas Eesti vastu esitatud, haiglas toimunud enesetappu puudutanud kaebuse vastuvõetamatuks

9.11.2017 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) seitsmeliikmeline koda 10.10.2017 tehtud otsuse asjas V.P. vs. Eesti (kaebus nr 14185/14). EIK leidis, et kaebus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 2 (õigus elule) alusel on vastuvõetamatu, kuna...
07.11.2017|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et kaebajatel puudus menetluskulu nõude osas juurdepääs kohtule, kuid kannatanute õigust istungist osa võtta ei ole rikutud

7. novembril 2017 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse asjas Leuska jt vs. Eesti (kaebus nr 64734/11), leides, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 6 lõiget 1 (õigus õiglasele kohtumenetlusele) on rikutud osas, mis puudutab juurdepääsu...
12.09.2017|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis asjas Rõigas vs. Eesti, et riik ei ole rikkunud konventsiooni artiklit 2 ning tunnistas artikli 8 alusel esitatud kaebuse vastuvõetamatuks

12.09.2017 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) seitsmeliikmeline koda ühehäälse otsuse asjas Rõigas vs. Eesti (kaebus nr 49045/13), leides, et riik ei ole rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (konventsioon) artiklit 2 (õigus elule) ning et artikli 8 (õigus eraelu...
06.09.2017|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda pidas tööandja poolt töötaja arvuti jälgimist õiguse eraelu austamisele rikkumiseks

EIKi 17-liikmeline suurkoda avaldas täna kohtuotsuse asjas Bărbulescu vs. Rumeenia (kaebus nr 61496/08), mis puudutas tööandja poolt töötaja elektroonilise suhtluse jälgimist. EIK leidis 11 häälega 6 vastu inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 (õigus eraelu austamisele ja...
09.03.2017|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et mittetulundusühingust blogipidaja ei pidanud vastutama tema postitusele lisatud au teotava anonüümse kommentaari eest

9. märtsil 2017 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda otsuse asjas Pihl vs. Rootsi (kaebus nr 74742/14), tunnistades vastuvõetamatuks kaebuse, milles kaevati selle peale, et Rootsi ei võtnud vastutusele mittetulundusühingut selle blogis avaldatud postitusele lisatud au teotava...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.