Sa oled siin

Uudised

07.11.2017|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et kaebajatel puudus menetluskulu nõude osas juurdepääs kohtule, kuid kannatanute õigust istungist osa võtta ei ole rikutud

7. novembril 2017 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse asjas Leuska jt vs. Eesti (kaebus nr 64734/11), leides, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 6 lõiget 1 (õigus õiglasele kohtumenetlusele) on rikutud osas, mis puudutab juurdepääsu...
12.09.2017|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis asjas Rõigas vs. Eesti, et riik ei ole rikkunud konventsiooni artiklit 2 ning tunnistas artikli 8 alusel esitatud kaebuse vastuvõetamatuks

12.09.2017 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) seitsmeliikmeline koda ühehäälse otsuse asjas Rõigas vs. Eesti (kaebus nr 49045/13), leides, et riik ei ole rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (konventsioon) artiklit 2 (õigus elule) ning et artikli 8 (õigus eraelu...
06.09.2017|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda pidas tööandja poolt töötaja arvuti jälgimist õiguse eraelu austamisele rikkumiseks

EIKi 17-liikmeline suurkoda avaldas täna kohtuotsuse asjas Bărbulescu vs. Rumeenia (kaebus nr 61496/08), mis puudutas tööandja poolt töötaja elektroonilise suhtluse jälgimist. EIK leidis 11 häälega 6 vastu inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 (õigus eraelu austamisele ja...
09.03.2017|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et mittetulundusühingust blogipidaja ei pidanud vastutama tema postitusele lisatud au teotava anonüümse kommentaari eest

9. märtsil 2017 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda otsuse asjas Pihl vs. Rootsi (kaebus nr 74742/14), tunnistades vastuvõetamatuks kaebuse, milles kaevati selle peale, et Rootsi ei võtnud vastutusele mittetulundusühingut selle blogis avaldatud postitusele lisatud au teotava...
02.03.2017|Välisministeerium

Euroopa Inimõiguste Kohus kinnitas kaebaja ja Eesti riigi vahel sõlmitud sõbraliku kokkuleppe

2. märtsil 2017 teavitas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK), et kolmeliikmeline komitee on 7. veebruaril 2017 otsustanud aktsepteerida kohtuasjas Saarepu vs. Eesti (kaebus nr 24316/13) kaebaja ja valitsuse vahel sõlmitud sõbralikku kokkulepet. Kaebus oli esitatud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse...
16.02.2017|Välisministeerium

Vabariigi Valitsuse 16.02.2017 istungil anti ülevaade 2016. aastal Euroopa Inimõiguste Kohtusse Eesti vastu esitatud kaebuste kohta

2016. aastal lahendas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 215 Eesti vastu esitatud kaebust. Valdav osa on ainuisikuliselt asju lahendava kohtuniku otsused kaebuste vastuvõetamatuks tunnistamise kohta – neid kaebusi riigile vastamiseks ei edastatudki. Kaksteist 2016. aastal tehtud otsust on avaldamisele...
01.12.2016|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et linnapea ametist kõrvaldamise menetluse õigluse hindamine ei ole tema pädevuses, kuna tegemist ei ole tsiviilõigusliku vaidlusega

01.12.2016 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 08.11.2016 tehtud seitsmeliikmelise koja otsuse asjas Savisaar vs. Eesti (kaebus nr 8365/16). Kaebus oli esitatud konventsiooni artikli 6 lõike 1 (õigus õiglasele kohtumenetlusele) väidetava rikkumise peale. • Asjaolud Edgar Savisaar (kaebaja)...
14.11.2016|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis rikkumise, kuna maakohus ei põhjendanud istungi korraldamatajätmist

8. novembril 2016 leidis Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda asjas Pönka vs. Eesti (kaebus nr 64160/11) viie häälega kahe vastu, et Eesti riik on rikkunud kaebaja suhtes konventsiooni artikli 6 lõiget 1 (õigus õiglasele kohtumenetlusele). Kaebuse asjaolud Kaebus oli esitatud...
31.10.2016|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda selgitas Horvaatia vastu tehtud otsuses, milline peab olema kinnipeetava isiklik pind mitmekohalises kambris

20.10.2016 kuulutas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 17-liikmeline suurkoda otsuse asjas Muršic vs. Horvaatia (kaebus nr 7334/13), asudes ühehäälselt seisukohale, et Horvaatia rikkus konventsiooni artiklit 3 (ebainimliku ja alandava kohtlemise keeld) sellega, et kaebajat hoiti järjest 27 päeva kinni...
24.10.2016|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas Eesti vastu esitatud kaebuse vastuvõetamatuks, kuna kaebaja oli kuritarvitanud kaebeõigust

20. oktoobril 2016 teavitas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK), et kolmeliikmeline komitee on 27. septembril 2016 otsustanud tunnistada vastuvõetamatuks kaebuse kohtuasjas Ausad Valimised MTÜ vs. Eesti (kaebus nr 40631/14), kuna kaebaja kuritarvitas kaebeõigust. Asjaolud Kaebus oli esitatud Euroopa...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.