Sa oled siin

Uudised

03.09.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu piloototsus Saksamaa suhtes

02.09.2010 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) asjas Rumpf vs. Saksamaa (kaebus nr 46344/06) esimese piloototsuse Saksamaa suhtes. Kaebus puudutas menetluse ebamõistlikku pikkust ja vastavate riigisiseste õiguskaitsevahendite puudumist. EIK leidis nendes kaebustes Saksamaa-poolsed rikkumised....
03.09.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu esimene otsus GPS-seadme kasutamise lubatavuse kohta kriminaalmenetluses

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 02.09.2010 otsuse asjas Uzun vs. Saksamaa (kaebus nr 35623/03), kus analüüsis esmakordselt GPS-seadme kasutamise lubatavust. Kaebaja kaebas selle peale, et tema suhtes toimunud kriminaalmenetluses oli tema liikumist avalikes kohtades jälgitud GPS-seadme abil...
24.08.2010|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas kaebuse vastuvõetamatuks, kuna kaebaja ei olnud järginud riigisiseseid menetlustähtaegu

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda tunnistas 24. augusti 2010 otsusega vastuvõetamatuks kaebuse asjas Kaasik vs. Eesti (kaebus nr 8235/10). 3. detsembril 2008 mõisteti kaebaja süüdi tapmises, mõrvakatses, vägivaldses ja ähvardavas käitumises ning talle määrati karistuseks viisteist...
20.07.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu otsused väljasaatmiste kohta

20.07.2010 leidis Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) kahes väljasaatmist käsitlevas kohtuasjas (A. vs. Holland, kaebus nr 4900/06 ja N. vs. Rootsi, kaebus nr 23505/09), et Holland ja Rootsi on vastavalt kumbki rikkunud konventsiooni artiklit 3 (piinamise, ebainimliku ja alandava kohtlemise keeld)....
09.07.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohus tunnistas osaliselt vastuvõetavaks Suurbritannia vastu esitatud kaebused, milles vaidlustati kaebajate väljaandmine USAle

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 08.07.2010 vastuvõetavuse otsuse asjas Babar Ahmad, Haroon Rashid Aswat, Syed Tahla Ahsan ja Mustafa Kamal Mustafa (Abu Hamza) vs. Ühendkuningriik (kaebused nr 24027/07, 11949/08 ja 36742/08), mis puudutab nelja kaebaja (kolm SB kodanikku, üks Egiptuse kodanik)...
01.06.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohus tegi esimese otsuse lähtudes 1. juunist 2010 kehtima hakanud uutest vastuvõetavuse kriteeriumitest

01.06.2010 tegi Inimõiguste Kohus (7 kohtunikust koosnev koda) esimese otsuse, milles lähtus 1. juunil 2010 14. protokolli jõustumisega kehtima hakanud konventsiooni artikli 35 lg 3 p b uuest redaktsioonist, mis lubab tunnistada vastuvõetamatuks ka kaebuse, mille esitaja ei ole kandnud...
23.03.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu suurkoja otsus riigi immuniteedi kohta

23.03.2010 tegi Euroopa Inimõiguste Kohtu suurkoda otsuse kohtuasjas Cudak vs. Leedu (kaebus nr 15869/02). Kaebuse oli esitanud Vilniuses Poola saatkonnas sekretärina töötanud Leedu kodanik järgmisel põhjusel. Kaebaja oli siseriiklikult esitatud kaebuse saatkonna meeskolleegi vastu, kes oli teda...
04.02.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu otsus Eesti suhtes

Euroopa Inimõiguste Kohus tegi 4. veebruaril 2010 otsuse kohtuasjas Malkov vs. Eesti (kaebus nr 31407/07). Malkov kaebas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduse konventsiooni artikli 5 lõike 3 alusel vahi all pidamise pikkuse ja artikli 6 lõike 1 alusel kohtumenetluse ebamõistliku pikkuse peale....
22.01.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu nõuandev arvamus kohtunike valimise kohta

22.01.2010 andis Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) oma ajaloos teise nõuandva arvamuse. EIK suurkoda annab arvamusi konventsiooni artikkel 47 alusel EN Ministrite Komitee (MK) palvel konventsiooni ja selle juurde kuuluvate protokollide tõlgendamiseks. EIK esimene nõuandev arvamus (12.02.2008)...
19.01.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu otsus, milles tuvastati kaebeõiguse kuritarvitamine

19. jaanuaril 2010 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) vastuvõetamatuse otsuse asjas Bock vs. Saksamaa (kaebus nr 22051/07), leides, et kaebaja on kuritarvitanud kaebeõigust, kui kaebab menetluse pikkuse peale. Kaebaja kaebas halduskohtumenetluse pikkuse peale konventsiooni artikli 6 lg 1...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.