Sa oled siin

Uudised

09.12.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu otsus vahi all pidamise aspektide kohta

09.12.2010 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse asjas Maradverdiyev v. Aserbaidžaan (kaebus 16966/06), milles tuvastas konventsiooni artikli 5 lõike 3 (vahi all pidamise kestus) ja artikli 6 lõike 2 (süütuse presumptsioon) rikkumise. Kaebaja võeti kohtueelses menetluses vahi alla 22.10.2005...
07.12.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu otsus kohtumenetluse kohta teabe avaldamise keelu vaidlustamise võimalikkuse vajadusest

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 07.12.2010 otsuse asjas MacKay ja BBC Šotimaa vs. Ühendkuningriik (kaebus nr 10734/05). Kaebus puudutas konventsiooni artikliga 13 kaitstud õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ning sellega seoses ka konventsiooni artikliga 10 kaitstud õigust sõnavabadusele: EIK...
07.12.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohus leidis, et vanglad peavad austama vangide usulisi põhimõtteid ka toiduvalmistamisel

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 07.12.2010 otsuse asjas Jakobski vs. Poola (kaebus nr 18429/06), milles leiti, et rikutud on konventsiooni artikliga 9 kaitstud usuvabadust, kuna vanglaametnikud ei võimaldanud kaebajale lihavaba toitu, kuigi ta on budist ja järgib lihavaba dieeti. EIK nõustus...
16.11.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu suurkoja otsus riigilõivu kohta

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 16.11.2010 otsuse asjas Perdigao vs. Portugal (kaebus nr 24768/06), milles analüüsis riigilõivude suurust. Selles asjas maksti kaebajatele maa sundvõõrandamise eest ca 178 000 euro, nad kaebasid selle peale kohtusse, leides, et see maa ja saamata...
09.11.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu otsus tiheda liiklusega tänavast tingitud ebameeldivuste kohta

Euroopa Inimõiguste Kohtu koda tegi 09.11.2010 otsuse asjas Deés vs. Ungari (kaebus nr 2345/06), milles käsitles tiheda liiklusega tänavast tingitud ebameeldivusi (müra, vibratsioon, saastatus, hais). Kohtul tuli lahendada küsimus, kas nende ebameeldivustega on õigust era- ja perekonnaelu...
09.11.2010|Välisministeerium

Euroopa Inimõiguste Kohtu prioriteedid

Euroopa Inimõiguste Kohus avaldas 9. novembril 2010 oma kodulehel „Kohtu prioriteedipoliitika alused“. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon ei räägi kaebuste lahendamise tähtsusjärjekorrast ega vastavatest valikukriteeriumitest; kuni 2009. aastani arutati kaebusi kronoloogilises...
04.11.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohus leidis, et Eesti ei ole rikkunud Vene erusõjaväelaste pensioniõigusi

Euroopa Inimõiguste Kohus tegi 04.11.2010 otsuse 45 Vene erusõjaväelase (Tarkoev jt; Minini jt; kaebused nr 14480/08 ja 47916/08) kaebustes Eesti Vabariigi vastu, leides, et Eesti ei ole rikkunud nende omandiõigust (õigust pensionile) ega neid diskrimineerinud. Inimõiguste kohus leidis sisulises...
19.10.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu otsus, milles kohaldatakse uut vastuvõetavuse kriteeriumi

19.10.2010 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse asjas Rinck vs. Prantsusmaa (kaebus nr 18774/09), milles tunnistas kaebuse vastuvõetamatuks alates 01.06.2010 kehtival alusel – nimelt, et kaebaja ei ole kandnud märkimisväärset kahju ja puuduvad mis tahes muud alused tema kaebuse...
05.10.2010|Välisministeerium

EIK kinnitas kaebaja ja Eesti riigi vahel sõlmitud kokkuleppe

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda tegi 5. oktoobril 2010. aastal otsuse asjas Nõgisto vs. Eesti (kaebus nr 40163/07), millega kinnitas kaebaja ja Eesti riigi vahel sõlmitud sõbraliku kokkuleppe. Kaebaja leidis, et rikutud on konventsiooni artiklites 3, 8 ja 6 sätestatud õigusi,...
14.09.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu otsus allikakaitse reguleerimise kohta

Euroopa Inimõiguste Kohtu suurkoda tegi 14.09.2010 otsuse asjas Sanoma Uitgevers B.V vs. Holland (kaebus nr 38224/03), milles leidis, et ajakirjanikult salastatud allikast saadud teabe võetus oli õigusvastane ning rikkus konventsiooni artiklis 10 sätestatud sõnavabadust. Konkreetne kohtuasi...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.