Sa oled siin

Uudised

14.01.2011|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu lahendid sõnavabaduse kohta

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) hindas kahes 13.01.2011 tehtud otsuses sõnavabaduse ulatust ning asus mõlemas otsuses seisukohale, et konkreetsetel asjaoludel ei olnud piirangute seadmisega sõnavabadust rikutud. 1)        13.01.2011 EIK otsuses asjas Hoffer ja...
12.01.2011|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu otsus õigus haridusele kohta

12.01.2011 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse asjas Ali vs. Ühendkuningriik (kaebus nr 40385/06), milles leidis, et Ühendkuningriik ei ole rikkunud konventsiooni 1. protokolli artiklit 2 (õigus haridusele) sellega, et kaebajal keelati ajutiselt õppetegevuses osaleda. Kaebaja oli...
12.01.2011|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu otsus sõnavabaduse kohta

12.01.2011 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse asjas Barata Monteiro Costa Nogueira ja Patricio Pereira vs. Portugal (kaebus nr 4035/08), milles leidis, et konventsiooni artikliga 10 (sõnavabadus) ei ole vastuolus kahe Portugali poliitiku süüdimõistmine laimamise eest, kuna need isikud...
06.01.2011|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu suurkoda leidis, et Leedu on rikkunud ekspresident Paksase õigusi

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 06.01.2011 otsuse asjas Paksas vs. Leedu (kaebus nr 34932/04) ja leidis konventsiooni 1. protokolli artikli 3 (õigus vabadele valimistele) rikkumise. Leedu kodanik Rolandas Paksas oli Leedu president 05.01.2003 – 06.04.2004, kuni ta tagandati...
21.12.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu otsus lapse bioloogilise vanema suhtlemisõiguse kohta

21.12.2010 leidis Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) asjas Anayo vs. Saksamaa (kaebus nr 20578/07) artikli 8 (õigus era- ja perekonnaelu austamisele) rikkumise, kuna Saksamaa kohtud olid keeldunud andmast kaebajale suhtlemisõigust tema bioloogiliste lastega, kellega ta kunagi koos elanud ei olnud....
21.12.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu piloototsus Kreeka suhtes

21.12.2010 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) piloototsuse asjas Vassilios Athanasiou jt vs. Kreeka (kaebus nr 50973/08), leides artikli 6 lõike 1 (menetluse ebamõistlik pikkus) ja artikli 13 (õigus tõhusale riigisisesele õiguskaitsevahendile) rikkumised. Konkreetne kaebus puudutas...
21.12.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu otsus pikaajaliste üürilepingute lõpetamise keelu õigustatuse kohta

21.12.2010 leidis Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) asjas Almeida Ferreira ja Melo Ferreira vs. Portugal (kaebus nr 41696/07) asus EIK seisukohale, et konventsiooni 1. protokolli artiklit 1 (omandi kaitse) ei ole rikutud seadusandlusega, mis näeb ette omanike keelu lõpetada pikaajalisi üürilepinguid...
21.12.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu otsus, mis puudutab otsuste täitmisega viivitamist Itaalias

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 21.12.2010 otsuse asjas Gaglione jt vs. Itaalia (kaebus nr 45867/07) arutas EIK 475 kaebust, mis puudutasid nn Pinto seaduse alusel hüvitise maksmisega viivitamist ning leidis artikli 6 lõike 1 (õigus õiglasele kohtumenetlusele) ja konventsiooni 1. protokolli...
16.12.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohus pidas Iirimaa abordikeelu regulatsiooni (täpsemalt abordiõiguse reguleerimata jätmist) isiku eraelu rikkuvaks

16.12.2010 tegi Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda otsuse asjas A, B ja C vs. Iirimaa (kaebus nr 25579/05), milles asus seisukohale, et kuna Iirimaa ei ole kohaselt rakendanud konstitutsioonilist õigust teha teatud tingimustel aborti, siis on rikutud inimõiguste konventsiooni artikliga 8...
14.12.2010|Välisministeerium

Inimõiguste Kohtu otsus kodus sünnitamise õiguse kohta

14.12.2010 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse asjas Ternovszky vs. Ungari (kaebus 67545/09), milles tuvastas konventsiooni artikli 8 (õigus era- ja perekonnaelu austamisele) rikkumise. EIK asus selles otsuses seisukohale, et konventsiooni rikkumisega on tegemist olukorras, kus lapseootel...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.