Sa oled siin

Uudised

30.10.2018|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et vangla saatebussi tingimused ei olnud konventsiooniga vastuolus

30.10.2018 otsuses asjas Jatsõtšõn vs. Eesti (kaebus nr 27603/15) leidis Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda, et Eesti ei ole kaebaja õigusi rikkunud. Kaebus Kaebus oli esitatud konventsioon artiklite 3 (piinamise, ebainimliku ja alandava kohtlemise keeld) ja 8 (õigus era- ja...
25.10.2018|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et kaebajate suhtes toimunud tsiviilkohtumenetlus oli olnud õiglane

25.10.2018 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) kolmeliikmeline komitee oma 02.10.2018 otsuse, millega tunnistati konventsiooni artiklil 6 (õigus õiglasele kohtumenetlusele) põhinev kaebus asjas Arvo ja Maie Merisalu vs. Eesti (kaebus nr 61913/15) vastuvõetamatuks. Kaebus Kaebajad olid...
23.10.2018|Välisministeerium

Inimõiguste kohus ei leidnud sundravi puudutavas kohtuasjas Eesti-poolseid rikkumisi

23.10.2018 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse asjas M.T. vs. Eesti (kaebus nr 75378/13), leides, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 5 lõiget 4 (õigus isikuvabadusele ja –puutumatusele, kinnipidamise õiguspärasuse kontroll) ei ole rikutud...
14.09.2018|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et Ühendkuningriigi seadusandlus, mis võimaldab sidealaste massandmete jälgimist, ei ole inimõiguste konventsiooniga kooskõlas

EIK avaldas 13.09.2018 otsuse Big Brother Watch jt vs. Ühendkuningriik (kaebus nr 58470/13), Bureau of Investigative Journalism ja Alice Ross vs. Ühendkuningriik (kaebus nr 62322/14) ning 10 Human Rights Organisations and Others vs. Ühendkuningriik (kaebus nr 24960/15) kaebustes, mis puudutasid...
31.07.2018|Välisministeerium

1. augustist jõustub Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 16. protokoll, mis aitab tõhustada inimõiguste kohtu ja riigisiseste kohtute vahelist suhtlust

1. augustil 2018 jõustub Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokoll nr 16 (RT II, 10.07.2018, 4) selle ratifitseerinud riikide, sealhulgas Eesti suhtes. 16. protokolliga luuakse uus menetlus, mis võimaldab riigi kõrgeimatel kohtutel – Eestist Riigikohtul – küsida Euroopa...
07.06.2018|Välisministeerium

Inimõiguste kohus lõpetas kaebuse läbivaatamise, kuna kaebaja ei reageerinud EIK kirjadele

7. juunil 2018 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 15.05.2018 tehtud otsuse asjas Maksimov vs. Eesti (kaebus nr 56920/16), millega otsustas kustutada nimetatud kaebuse kohtuasjade nimistust, kuna kaebaja ei vastanud EIK kirjadele. Maksimovi kohtuasi puudutas tema kinnipidamistingimusi Tallinna...
23.03.2018|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas jälitustegevusest informeerimist puudutava kaebuse vastuvõetamatuks

22.03.2018 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) kolmeliikmeline komitee 20.02.2018 tehtud otsuse asjas Lüütsepp vs. Eesti (kaebus nr 46069/13). EIK leidis, et kaebus, mis oli esitatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon)artikli 6 lõike 1 (õigus õiglasele...
23.03.2018|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas kinnipeetava poolt Eesti riigi vastu esitatud kaebuse vastuvõetamatuks

22.03.2018 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) kolmeliikmeline komitee 20.02.2018 tehtud otsuse asjas V.S. vs. Eesti (kaebus nr 8685/15). EIKi hinnangul oli kaebus, mis oli esitatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 3 (piinamise, ebainimliku ja...
01.03.2018|Välisministeerium

Vabariigi Valitsuse 1. märtsi 2018 istungil anti ülevaade 2017. aastal Euroopa Inimõiguste Kohtusse Eesti vastu esitatud kaebuste ja Eesti suhtes tehtud otsuste kohta

2017. aastal lahendas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 152 Eesti vastu esitatud kaebust. Valdava osa kaebustest tunnistas vastuvõetamatuks ainuisikuliselt asju lahendav kohtunik ning neid kaebusi riigile vastamiseks ei edastata. Neli 2017. aastal tehtud otsust on avaldamisele kuuluvad sisulised või...
09.11.2017|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas Eesti vastu esitatud, haiglas toimunud enesetappu puudutanud kaebuse vastuvõetamatuks

9.11.2017 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) seitsmeliikmeline koda 10.10.2017 tehtud otsuse asjas V.P. vs. Eesti (kaebus nr 14185/14). EIK leidis, et kaebus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 2 (õigus elule) alusel on vastuvõetamatu, kuna...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.