Sa oled siin

Uudised

23.11.2011|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et ajakirja toimetaja õigusi rikkus kohustus maksta au teotamise eest hüvitist, mis oli tema pensionist 25 korda suurem

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 22.11.2011 otsuse asjas Koprivica vs. Montenegro (kaebus nr 41158/09), kus tuvastati konventsiooni artikli 10 (sõnavabadus) rikkumine. Kaebaja oli opositsioonilise ajakirja „Liberal“ peatoimetaja, milles 1994. aastal avaldati artikkel „Kuusteist“, mille oli...
23.11.2011|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et kodude lähedal ilutulestiku korraldamine ei rikkunud isikute õigusi

22.11.2011 tegi Euroopa inimõiguste Kohus (EIK) otsuse asjas Zammit Maempel vs. Malta (kaebus nr 24202/10), kus leiti, et Malta ei rikkunud konventsiooni artiklit 8 (õigus era- ja perekonnaelu austamisele) sellega, et lubati ilutulestiku läbiviimist kaebajate kodu lähedal. Kaebajateks oli üks...
23.11.2011|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas Serbia advokaadi tegevuse, mis seisnes sadade küsitava sisuga individuaalkaebuste esitamises, kaebeõiguse kuritarvitamiseks

15.11.2011 tunnistas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) kohtuasjas Petrovic vs. Serbia (kaebused nr 56551/11, nr 56650/11, nr 56669/11 jt) esitatud kaebused vastuvõetamatuteks. Kohtuasi puudutas advokaati, kes oli kas isiklikult või teiste isikute esindajana esitanud EIKi enam kui 500 kaebust, millest...
22.11.2011|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et kaebajal puudus juurdepääs Riigikohtule

22.11.2011 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse kohtuasjas Andreyev vs. Eesti (kaebus nr 48132/07), milles asus seisukohale, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 6 lõiget 1 (õigus õiglasele kohtumenetlusele) on rikutud sellega, et kaebajal ei...
21.11.2011|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et Venemaa on süüdi rasketes inimõiguste rikkumistes seoses isikute ebaseadusliku kinnipidamisega Transnistrias

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 15.11.2011 otsuse asjas Ivantoc ja teised vs. Moldova ja Venemaa (kaebus nr 23687/05), tuvastades Venemaa-poolsed rasked inimõiguste rikkumised. Kaebused puudutasid kaebajate jätkuvat kinnipidamist tunnustamata riigis Moldova Transnistria Vabariik. Kaebajaid...
21.11.2011|Välisministeerium

Inimõiguste kohus asus seisukohale, et välismaalasest mudžaheedi Tuneesiasse väljasaatmine ei ole tema inimõiguste rikkumine

15.11.2011 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse asjas Al Hanchi vs. Bosnia ja Hertsegoviina (kaebus nr 48205/09), kus leidis, et Bosnia ja Hertsegoviina ei riku inimõiguste konventsiooni artiklit 3 (piinamise keelamine), kui saadab Tuneesia kodanikust mudžaheedi Tuneesiasse. Kaebaja, Ammar...
09.11.2011|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et Austrias kehtiv keeld kasutada loovutatud seemnerakku või munarakku in vitro viljastamiseks ei riku inimõiguste konventsiooni

03.11.2011 tegi Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda otsuse asjas S.H. ja teised vs. Austria (kaebus nr 57813/00), milles leiti 12 poolthäälega 5 vastu ja erinevalt 01.04.2010 tehtud 7-liikmelise koja otsusest, et Austria ei ole rikkunud konventsiooni artiklit 8 (õigus era- ja perekonnaelu...
08.11.2011|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tegi esmakordselt otsuse steriliseerimise lubatavuse kohta, leides, et steriliseerimine ilma isikule piisava teabe andmiseta tagajärgede kohta on põhiõiguste rikkumine

08.11.2011 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse asjas V.C. vs. Slovakkia (kaebus nr 18968/07), kus leidis, et Slovakkia oli rikkunud konventsiooni artiklit 3 (piinamise keeld) ja artiklit 8 (õigus era- ja perekonnaelu austamisele). Kaebus puudutas romi naist, kes steriliseeriti ilma teda...
08.11.2011|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tegi Eesti suhtes otsuse, milles leidis, et kohtumenetlus ei olnud ebamõistlikult pikk, kuid et kaebuse esitamise ajal puudusid tõhusad õiguskaitsevahendid

08.11.2011 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse kohtuasjas Raudsepp vs. Eesti (kaebus nr 54191/07), milles asus seisukohale, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 6 lõiget 1 (õigus õiglasele kohtumenetlusele) ei ole rikutud, kuid tuvastas artikli...
31.10.2011|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et Rwanda genotsiidis kahtlustatava Rwuandale väljaandmine on konventsiooniga kooskõlas

27.10.2011 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse kaebuses Ahorugeze vs. Rootsi (kaebus nr 37075/09), kus asuti seisukohale, et Rootsi ei riku inimõiguste konventsiooni artiklit 3 (piinamise keeld) ega 6 (õigus õiglasele kohtumenetlusele) genotsiidis kahtlustatava isiku väljaandmisel Rwandale...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.