Sa oled siin

Uudised

26.03.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda leidis, et meessoost sõjaväelastele seatud vanemapuhkuse võtmise keeld on diskrimineeriv

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 22.03.2012 otsuse asjas Konstantin Markin vs. Venemaa (kaebus nr 30078/06), milles asus poolthäälte enamusega seisukohale, et rikutud on konventsiooni artiklit 14 (diskrimineerimise keeld) koosmõjus konventsiooni artikliga 8 (õigus era- ja perekonnaelu...
22.03.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus ei pidanud Suurbritannia politsei poolt rahvahulga 7-tunnist kinnipidamist vabaduse võtmiseks konventsiooni tähenduses

Euroopa Inimõiguste Kohtu suurkoda tegi 15.03.2012 otsuse kohtuasjas Austin jt vs. Suurbritannia (kaebus nr 39692/09 jt), milles asus seisukohale, et konventsiooni artiklit 5 (õigus isikuvabadusele ja puutumatusele) ei ole rikutud, kuigi kaebajaid peeti demonstratsiooni ajal üle 7 tunni politsei...
22.03.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda leidis, et välismaal elavatel kodanikel võimaluse puudumine parlamendivalimistel hääletada ei riku konventsiooni

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 15.03.2012 otsuse kohtuasjas Sitaropoulos ja Giakoumopoulos vs. Kreeka (kaebus nr 42202/07), milles asus seisukohale, et välismaal elavate kreeklaste parlamendivalimisel hääletamisõiguse puudumine ei riku konventsiooni 1. protokolli artiklit 3 (õigus...
08.03.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus laiendas kohtupraktikaga "märkimisväärse kahju puudumise" kriteeriumi kriminaalmenetlusele

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 06.03.2012 otsuse kohtuasjas Gagliano Giorgi vs. Itaalia (kaebus nr 23563/07), mille tähtsus seisneb eelkõige selles, et esmakordselt kasutas EIK kriminaalmenetluse hindamisel „märkimisväärse kahju puudumise“ kriteeriumi. EIK rõhutas, et konventsiooni artikli...
06.03.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis Eesti suhtes rikkumise

06.03.2012 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse kohtuasjas Leas vs. Eesti (kaebus nr 59577/08), milles asus seisukohale, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artiklit 6 (õigus õiglasele kohtumenetlusele) on rikutud sellega, et kaebaja ei saanud oma...
28.02.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus pidas Läti uut kinnipidamistingimuste peale kaebamist võimaldavat õiguskaitsevahendid ebatõhusaks

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 28.02.2012 otsuse asjas Melnitis vs. Läti (kaebus nr 30779/05), milles tuvastas konventsiooni artikli 3 (piinamise keelamine) rikkumise ja asus seisukohale, et Läti 2004. aastal kehtestatud õiguskaitsevahend kinnipidamistingimuste peale kaebamiseks ei olnud...
22.02.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tegi järjekordse lapseröövi puudutava otsuse

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 21.02.2012 otsuse kohtuasjas Karrer vs. Rumeenia (kaebus nr 16965/10), asudes seisukohale, et Rumeenia on rikkunud konventsiooni artiklit 8 (õigus era- ja perekonnaelu austamisele), kuna 25. oktoobri 1980 lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise...
21.02.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus lõpetas Eesti vastu esitatud kaebuse menetlemise

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 14. veebruaril 2012 otsuse Stanislav Judini kaebuses (kaebus nr 23543/07), millega lõpetas asjas menetluse. EIK otsustas kaebuse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 37 lõike 1 punkti a alusel kohtuasjade nimistust kustutada, kuna...
13.02.2012|Välisministeerium

Pärast piloototsuse tegemist riigi poolt kehtestatud uued õiguskaitsevahendid tuleb enne EIKi pöördumist ammendada

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 10.02.2012 vastuvõetamatuse otsuse kohtuasjas Balan vs. Moldova (kaebus nr 44746/08), milles kinnitas, et pärast Olaru piloototsust tuleb kõik analoogsed kaebused esmalt esitada Moldova kohtutele uue õiguskaitsevahendi ammendamiseks. Nimelt tuvastas EIK 28....
13.02.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda vaagis kahes Saksamaa vastu esitatud kaebuses kuulsuste elu kohta artiklite ja fotode avaldamise õigustatust

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 07.02.2012 kaks otsust sõnavabadust (konventsiooni artikkel 10) ja eraelu (artikkel) puudutavates kohtuasjades. Kohtuasjas Axel Springer AG vs. Saksamaa (kaebus nr 39954/08) tuvastas EIK artikli 10 rikkumise, kohtuasjas Von Hannover vs. Saksamaa (2) (...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.