Sa oled siin

Uudised

07.06.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda leidis, et 10 aasta vältel uutele levitajatele telekanalite sagedustele juurdepääsu mittevõimaldamine rikkus meediapluralismi tagamise kohustust

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 07.06.2012 otsuse kohtuasjas Centro Europa 7 S.r.l ja Di Stefano vs. Itaalia (kaebus nr 38433/09), milles tuvastas 16 häälega 1 vastu konventsiooni artikli 10 (sõnavabadus) ja 14 häälega 3 vastu 1. protokolli artikli 1 (vara kaitse) rikkumise Itaalia...
29.05.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tuvastas vangi poolt Eesti vastu esitatud kaebustes kaks rikkumist ja kolme nõude osas leidis, et rikkumisi ei ole

29. mail 2012 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse kohtuasjas Julin vs. Eesti, menetluses, kuhu oli liidetud Julini neli erinevat kaebust seoses Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (edaspidi „konventsioon”) artiklite 6 (õigus õiglasele kohtumenetlusele), 8 (õigus era-...
29.05.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et Eesti ei ole rikkunud endise kohtuniku Ardi Šuvalovi õigusi süütuse presumptsioonile

29. mail 2012 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse (viie poolthäälega kahe vastu) kohtuasjas Šuvalov vs. Eesti, milles leidis, et konventsiooni artikli 6 lõigetega 1 (õigus õiglasele kohtumenetlusele) ja 2 (süütuse presumptsioon) kaitstud õigusi ei ole rikutud. Kaebuse oli esitanud endine...
29.05.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda tegi uue paindlikuma otsuse vangide valimisõiguse keelu küsimuses, kuid ei muutnud SB vastu tehtud otsustes võetud seisukohta

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 22.05.2012 otsuse kohtuasjas Scoppola vs. Itaalia(3) (kaebus nr 126/05), leides, et inimõiguste konventsiooni 1. protokolli artiklit 3 (õigus vabadele valimistele) ei ole rikutud, kuigi vangist kaebajal ei olnud valimisõigust. Kaebaja oli Itaalias...
22.05.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus asus seisukohale, et Eesti kohtud ei ole lapse Itaaliasse tagastamisel konventsiooni rikkunud

15.05.2012 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse kohtuasjas M.R ja L.R vs. Eesti (kaebus nr 13420/12), leides, et kaebus era- ja perekonnaelu austamise rikkumise peale (konventsiooni artikkel 8) on selgelt põhjendamatu ja tuleb tunnistada vastuvõetamatuks. Kuna EIK leidis, et kaebajate isikud...
10.05.2012|Välisministeerium

Inimõiguste suurkoda ei võtnud Abu Qatada kaebust SB vastu menetlusse, kuid pidas kaebajapoolset kaebatähtaja arvutamist õigeks

Aprillis Suurbritannias (SB) suur vastukaja tekitanud Abu Qatada kohtuasjas tegi EIK suurkoja paneel 09.05.2012 otsuse mitte võtta kaebust 7-liikmelise koja otsuse peale 17-liikmelise suurkoja menetlusse. Nimelt otsustas EIK 7-liikmeline koda 17.01.2012 kohtuasjas Othman (Abu Qatada) vs....
10.05.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas vastuvõetamatuks kaebused, mille esitajate väidetavate õiguste rikkumise aluseks olnud seaduse vastuolu EL õigusega oli tuvastanud Euroopa Kohus

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tunnistas 07.05.2012 vastuvõetamatuks kaebuse asjas Ioviţoni jt vs. Rumeenia (kaebused nr 57583/10, 1245/11 ja 4189/11), milles kaevati konventsiooni artikli 14 (diskrimineerimine) ja 1. protokolli artikli 1 (vara kaitse) rikkumise peale, samuti konventsiooni artikli...
17.04.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et Venemaa rikkus Katõni massimõrva uurimisel ohvrite omaste õigusi

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 16.04.2012 häälteenamusega otsuse kohtuasjas Janowiec jt vs. Venemaa (kaebused nr 55508/07 ja 29520/09), milles esitatud 15 kaebust käsitlesid 1940. aastal Poolas toimunud Katõni veresauna ebapiisavat uurimist Venemaa poolt. Venemaa hakkas Katõni veresauna...
04.04.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tegi Kreeka suhtes kriminaalmenetluse pikkuse asjades piloototsuse

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 03.04.2012 piloototsuse kohtuasjas Michelioudakis vs. Kreeka (kaebus nr 54447/10). EIK tuvastas konkreetses kohtuasjas konventsiooni artikli 6 lg 1 (õigus kohtumenetlusele mõistliku aja jooksul) ja artikli 13 (õigus tõhusale õiguskaitsevahendile) rikkumise,...
03.04.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda tegi 03.04.2012 neli otsust, milles rõhutas riikide kaalutlusõigust teatud küsimuste reguleerimisel

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 17-liikmeline suurkoda tegi 03.04.2012 neli otsust, milles üheski ei tuvastatud kaebajate õiguste rikkumist. 1)         Kohtuasjas Van der Heijden vs. Madalamaad (kaebus nr 42857/05) leidis EIK 10 häälega 7 vastu, et riigid võivad...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.