Sa oled siin

Uudised

28.02.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus pidas Läti uut kinnipidamistingimuste peale kaebamist võimaldavat õiguskaitsevahendid ebatõhusaks

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 28.02.2012 otsuse asjas Melnitis vs. Läti (kaebus nr 30779/05), milles tuvastas konventsiooni artikli 3 (piinamise keelamine) rikkumise ja asus seisukohale, et Läti 2004. aastal kehtestatud õiguskaitsevahend kinnipidamistingimuste peale kaebamiseks ei olnud...
22.02.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tegi järjekordse lapseröövi puudutava otsuse

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 21.02.2012 otsuse kohtuasjas Karrer vs. Rumeenia (kaebus nr 16965/10), asudes seisukohale, et Rumeenia on rikkunud konventsiooni artiklit 8 (õigus era- ja perekonnaelu austamisele), kuna 25. oktoobri 1980 lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise...
21.02.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus lõpetas Eesti vastu esitatud kaebuse menetlemise

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 14. veebruaril 2012 otsuse Stanislav Judini kaebuses (kaebus nr 23543/07), millega lõpetas asjas menetluse. EIK otsustas kaebuse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 37 lõike 1 punkti a alusel kohtuasjade nimistust kustutada, kuna...
13.02.2012|Välisministeerium

Pärast piloototsuse tegemist riigi poolt kehtestatud uued õiguskaitsevahendid tuleb enne EIKi pöördumist ammendada

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 10.02.2012 vastuvõetamatuse otsuse kohtuasjas Balan vs. Moldova (kaebus nr 44746/08), milles kinnitas, et pärast Olaru piloototsust tuleb kõik analoogsed kaebused esmalt esitada Moldova kohtutele uue õiguskaitsevahendi ammendamiseks. Nimelt tuvastas EIK 28....
13.02.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda vaagis kahes Saksamaa vastu esitatud kaebuses kuulsuste elu kohta artiklite ja fotode avaldamise õigustatust

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 07.02.2012 kaks otsust sõnavabadust (konventsiooni artikkel 10) ja eraelu (artikkel) puudutavates kohtuasjades. Kohtuasjas Axel Springer AG vs. Saksamaa (kaebus nr 39954/08) tuvastas EIK artikli 10 rikkumise, kohtuasjas Von Hannover vs. Saksamaa (2) (...
31.01.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et Ungari on rikkunud rahumeelse kogunemise õigust

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 17.01.2012 otsused kohtuasjades Szerdahelyi vs. Ungari (kaebus nr 30385/07) ja Patyi vs. Ungari (kaebus nr 35127/08), milles olid kaebuse esitanud kaks Ungari kodanikku, kellel politsei kohaldatud piirangu tõttu ei lubatud 2006. aastal organiseerida Ungari...
30.01.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus kinnitas sõbraliku kokkuleppe läbirääkimiste konfidentsiaalsena hoidmise kohustust

 Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 20.01.2012 ühehäälse ja lõpliku vastuvõetamatuse otsuse kaebustes Mandil vs. Prantsusmaa (kaebus nr 67037/09), Barreau ja teised vs. Prantsusmaa (kaebus nr 24697/09) ja Deceuninck vs. Prantsusmaa (kaebus nr 47447/08) ja lõpetas kohtuasjade menetluse....
30.01.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda leidis, et Bulgaaria vastutab raskete inimõiguste rikkumiste eest seoses isiku kinnipidamisega sotsiaalhoolekandeasutuses

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 17.01.2012 otsuse kohtuasjas Stanev vs. Bulgaaria (kaebus nr 36760/06), milles kaebuse esitanud isikut oli üle kaheksa aasta sunniviisiliselt kinni peetud sotsiaalhoolekandeasutuses ebainimlikes ja alandavates oludes.  Kaebaja eestkostja oli...
30.01.2012|Välisministeerium

EIK kohtupraktika uudised nüüdsest Riigi Teatajas

Alates 20. jaanuarist 2012 on Riigi Teataja veebiversioonis üleval uudised Euroopa Inimõiguste Kohtu uute lahendite kohta. Riigi Teataja vastav rakendus (kus on tagasiulatuvalt üleval ka vanemad uudised) on kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/oigusuudised/kohtuuudiste_nimekiri.html...
19.01.2012|Välisministeerium

EIK leidis, et Eestis peavad isikud enne kriminaalmenetluse ebamõistliku pikkuse peale EIKi pöördumist ammendama konkreetsed riigisisesed õiguskaitsevahendid

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 4. jaanuaril 2012 kaks vastuvõetamatuse otsust Eesti Vabariigi suhtes, mis avaldati EIK kohtulahendite andmebaasis (HUDOC) 18.01.2012. Nii Urmas Velleste kaebuses Eesti Vabariigi vastu (kaebus nr 67623/10) kui Juri Andrejevi kaebuses Eesti Vabariigi vastu (...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.