Sa oled siin

Uudised

26.11.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus algatas Serbia ja Sloveenia suhtes piloototsusemenetluse seoses Jugoslaavia FSV territooriumil asunud pankades olnud valuutaarvete külmutamisega

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 06.11.2012 otsuse asjas Ališić jt v. Bosnia ja Hertsegovina, Horvaatia, Serbia, Sloveenia ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik (kaebus nr 60642/08), milles tuvastas Serbia ja Sloveenia suhtes konventsiooni 1. protokolli artikli 1 (vara kaitse) ja...
23.10.2012|Välisministeerium

Inimõiguste suurkoda ei võtnud ekskohtunik Šuvalovi kaebust menetlusse

29. mail 2012 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse (viie poolthäälega kahe vastu) kohtuasjas Šuvalov vs. Eesti, milles leidis, et konventsiooni artikli 6 lõigetega 1 (õigus õiglasele kohtumenetlusele) ja 2 (süütuse presumptsioon) kaitstud õigusi ei ole rikutud. Kaebuse oli esitanud endine...
22.10.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tuvastas Venemaa-poolse rikkumise Transnistrias

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 19. oktoobril 2012 otsuse kohtuasjas Catan jt vs. Moldova Vabariik ja Vene Föderatsioon (kaebused nr 43370/04 jt), milles asus seisukohale, et kuigi Moldova Vabariik ei ole rikkunud kaebajate konventsiooni esimese protokolli artikliga 2 (õigus...
13.09.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda leidis, et Šveits on ÜRO JN resolutsioonidega seatud sanktsioonide riigisisesel kohaldamisel rikkunud inimõiguste konventsiooni

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 12.09.2012 otsuse kohtuasjas Nada vs. Šveits (kaebus nr 10593/08), milles arutati ÜRO terrorismivastaste resolutsioonidega seotud kaebust. EIK leidis ühehäälselt, et Šveits on rikkunud inimõiguste konventsiooni artiklit 8 eraldi (õigus era- ja...
30.07.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus pidas Eesti riigi tegevust Eesti kodaniku väljaandmismenetluses põhjendatuks ja konventsioonile vastavaks

26.06.2012 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse kohtuasjas Taylor (Rudi) vs. Eesti (kaebus nr 37038/09), leides, et kaebus isikuvabaduse ja puutumatuse õiguse rikkumise peale (konventsiooni artikkel 5) on selgelt põhjendamatu ja tuleb tunnistada vastuvõetamatuks. Kaebuse esitas Eesti...
04.07.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et Eesti ei ole isiku väljasaatmisega konventsiooni rikkunud

03.07.2012 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse viie poolthäälega kahe vastu kohtuasjas Samsonnikov vs. Eesti (kaebus nr 52178/10), milles leidis, et kaebaja konventsiooni artikliga 8 (õigus era- ja perekonnaelu austamisele) tagatud õigusi ei ole rikutud.   Kaebaja on Vene...
29.06.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda leidis, et Sloveenia on rikkunud "kustutatud" isikute õigusi ning algatas piloototsusemenetluse

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 26. juunil 2012 otsuse kohtuasjas Kuric jt vs. Sloveenia (kaebus nr 26828/06), milles asus seisukohale, et Sloveenia on rikkunud kaebajate konventsiooni artiklitega 8 (õigus era- ja perekonnaelu austamisele), 13 (õigus tõhusale õiguskaitsevahendile) ja...
28.06.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu otsus asjas, kus kaebus esitati ELi ja EL liikmesriikide vastu

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) on teinud 3. aprillil 2012 vastuvõetamatuse otsuse kohtusasjas Irini Lechouritou jt vs. Saksamaa ja 26 Euroopa Liidu liikmesriiki (sh Eesti) (kaebus 37937/07). Kaebust Eestile teadmiseks ega vastamiseks ei edastatud ning Eestit ei teavitatud ka juba aprillis tehtud...
07.06.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda leidis, et 10 aasta vältel uutele levitajatele telekanalite sagedustele juurdepääsu mittevõimaldamine rikkus meediapluralismi tagamise kohustust

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) suurkoda tegi 07.06.2012 otsuse kohtuasjas Centro Europa 7 S.r.l ja Di Stefano vs. Itaalia (kaebus nr 38433/09), milles tuvastas 16 häälega 1 vastu konventsiooni artikli 10 (sõnavabadus) ja 14 häälega 3 vastu 1. protokolli artikli 1 (vara kaitse) rikkumise Itaalia...
29.05.2012|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tuvastas vangi poolt Eesti vastu esitatud kaebustes kaks rikkumist ja kolme nõude osas leidis, et rikkumisi ei ole

29. mail 2012 tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse kohtuasjas Julin vs. Eesti, menetluses, kuhu oli liidetud Julini neli erinevat kaebust seoses Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (edaspidi „konventsioon”) artiklite 6 (õigus õiglasele kohtumenetlusele), 8 (õigus era-...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.