Sa oled siin

Uudised

09.07.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus ei pidanud esialgse õiguskaitse taotluse menetlust tõhusa õiguskaitsevahendi ammendamiseks

9.7.2020 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) seitsmeliikmeline koda otsuse kohtuasjas Raudsepp vs. Eesti (22409/18). Kaebus oli esitatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 3 (piinamise, ebainimliku ja alandava kohtlemise keeld) alusel ning see puudutas...
02.07.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus lõpetas kaebuse läbivaatamise, kuna kaebaja ei reageerinud EIK kirjadele

2.7.2020 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 11.6.2020 tehtud otsuse asjas Bobrovnitski vs. Eesti (30587/18), millega otsustas kustutada nimetatud kaebuse kohtuasjade nimistust, kuna kaebaja ei vastanud EIK kirjadele. Kaebaja toetus oma EIK-le esitatud kaebuses Euroopa inimõiguste ja...
02.07.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus asus seisukohale, et kaebaja on jätnud kohase õiguskaitsevahendi ise ammendamata

2.7.2020 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) seitsmeliikmeline koda 2.6.2020 tehtud otsuse kohtuasjas Fizgejer vs. Eesti (43480/17), tunnistades kaebuse tervikuna vastuvõetamatuks. 1. Asjaolud Kaebaja on 1944. aastal sündinud Eesti kodanik, kes esitas EIK-le kaebuse Euroopa inimõiguste ja...
11.06.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas kaebuse vastuvõetamatuks kaebeõiguse kuritarvitamise tõttu

11.6.2020 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) kolmeliikmeline komitee 12.5.2020 tehtud otsuse kohtuasjas Tiškevičius vs. Eesti (292/18). Kaebus puudutas vahi all olevale kaebajale prokuröri poolt täiendavate suhtlemispiirangute kehtestamist perioodil 7.11.2016 kuni 5.9.2017. Kaebaja toetus...
11.06.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas vahi all pidamise kestuse ja vahistustingimuste peale esitatud kaebused vastuvõetamatuks

11.6.2020 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) kolmeliikmeline komitee otsuse ühte menetlusse liidetud kohtuasjades Havik vs. Eesti (9044/17) ja Vaik vs. Eesti (48545/17), tunnistades Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artiklite 5 ja 3 alusel vahistamise...
09.06.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus pidas kinnipeetavale haiglas pikaajaliselt käeraudade kohaldamist ebaproportsionaalseks, kuid uurimiskohustuse rikkumist ei tuvastanud

9.6.2020 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) kolmeliikmeline komitee otsuse kohtuasjas Jeret vs. Eesti (42110/17), mis puudutas kinnipeetava kaebust selle peale, et talle kohaldati vanglast infarktikahtlusega haiglasse viimisel ja neljapäevase haiglas oleku ajal ohjeldusmeetmena käeraudu,...
20.05.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas vastuvõetamatuks isiku Eestist väljasaatmise otsuse peale esitatud kaebuse

19.5.2020 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) kolmeliikmeline komitee 28.4.2020 tehtud vastuvõetamatuks tunnistamise otsuse kohtuasjas Scherbakov vs. Eesti (44047/19), mis puudutas kaebaja pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamist ja tema väljasaatmist Eestist. Asjaolud: Kaebaja...
09.04.2020|Välisministeerium

Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas pikendada COVID-19 pandeemiaga seoses vastu võetud erakorralisi meetmeid

9.4.2020 otsustas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) pikendada COVID-19 pandeemiaga seoses 16.3.2020 võetud erakorralisi meetmeid. Konventsiooni artikli 35 lõikes 1 sätestatud 6-kuuline kaebetähtaeg on peatatud kolmeks kuuks, st kuni 15.6.2020. Kõik pooleliolevates kohtuasjades antud tähtajad on...
17.03.2020|Välisministeerium

Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas vastu võtta erakorralised meetmed tulenevalt globaalsest tervishoiualasest kriisist ning asukohariigi Prantsusmaa otsustest

16.3.2020 otsustas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) võtta järgmised erakorralised meetmed tulenevalt globaalsest tervishoiualasest kriisist ning asukohariigi Prantsusmaa otsustest. Konventsiooni artikli 35 lõikes 1 sätestatud 6-kuuline kaebetähtaeg on alates 16.3.2020 erandkorras peatatud üheks...
20.02.2020|Välisministeerium

Vabariigi Valitsuse 20.2.2020 istungil anti ülevaade 2019. aastal Euroopa Inimõiguste Kohtusse Eesti riigi vastu esitatud kaebuste ja Eesti suhtes tehtud otsuste kohta

2019. aastal lahendas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 142 Eesti vastu esitatud kaebust. Valdava osa kaebustest tunnistas vastuvõetamatuks ainuisikuliselt asju lahendav kohtunik. Neid kaebusi riigile ei edastata. Pärast valitsuse seisukohtade saamist tegi EIK seitse avaldamisele kuuluvat otsust, mis...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.