Sa oled siin

Uudised

21.04.2021|Välisministeerium

Protokoll nr 15 inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni muutmise kohta jõustub 1. augustil 2021

Protokoll nr 15 avati allkirjastamiseks 24. juunil 2013. 21. aprillil 2021 andis Itaalia viimase Euroopa Nõukogu riigina üle oma ratifitseerimiskirja, seega jõustub protokoll vastavalt selles ette nähtud jõustumissätetele 1. augustil 2021. Protokolliga nr 15 lisatakse inimõiguste ja põhivabaduste...
08.04.2021|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda leidis, et laste teatud haiguste vastu vaktsineerimise kohustus ei ole konventsiooniga vastuolus

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 17-liikmeline suurkoda tegi 8.4.2021 otsuse liidetud kohtuasjades Vavřička jt vs. Tšehhi Vabariik (47621/13 jt), milles leidis 16 poolt häälega, et Tšehhi ei ole rikkunud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 8 (õigus era- ja perekonnaelu...
12.03.2021|Välisministeerium

Inimõiguste kohus kinnitas riigi ja kaebaja vahel sõlmitud sõbraliku kokkuleppe

Kohtuasjas Slavnov vs. Eesti (54644/19) kinnitas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) oma 18.2.2021 otsusega, mis avaldati 11.3.2021, valitsuse ja kaebaja vahel sõlmitud sõbraliku kokkuleppe ning kustutas konventsiooni artikli 39 alusel kaebuse kohtuasjade nimistust. Otsuse kohaselt kohustub valitsus...
11.03.2021|Välisministeerium

Välisminister andis täna valitsuse istungil ülevaate 2020. aastal Eesti riigi suhtes tehtud Euroopa Inimõiguste Kohtu otsustest.

2020. aastal registreeris Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 128 Eesti Vabariigi vastu esitatud kaebust ning lahendas samal ajal 134 Eesti vastu esitatud kaebust. Valdav osa kaebustest tunnistati vastuvõetamatuks neid riigile vastamiseks edastamata. 2020. aastal tegi EIK Eestile vastamiseks saadetud...
02.03.2021|Välisministeerium

Inimõiguste kohus pidas varjupaigataotlejate kinnipidamist Ungari ja Serbia piiril olevas Röszke transiiditsoonis vabaduse võtmiseks

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 2.3.2021 otsus kohtuasjas R.R. jt vs. Ungari (36037/17) puudutab varjupaigataotlejate viibimist Ungari ja Serbia maismaapiiril olevas Röszke transiiditsoonis. Kui 21.11.2019 tegi EIK 17-liikmeline suurkoda otsuse asjas Ilias ja Ahmed vs. Ungari, asudes seisukohale,...
03.12.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas vastuvõetamatuks COVID-19 kriisi lahendamise kohta Prantsusmaa vastu esitatud üldise kaebuse

EIK avaldas 3.12.2020 COVID-19 tervisekriisi puudutava otsuse kohtuasjas Le Mailloux vs. Prantsusmaa (18108/20). EIK tunnistas kaebuse vastuvõetamatuks kui actio popularise, kuna konkreetne kaebaja ei olnud näidanud, kuidas Prantsusmaa võetud või võtmata jäetud meetmed puudutasid teda isiklikult...
01.12.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis lapseröövi asjas, et Venemaa on rikkunud Eesti kodaniku õigust perekonnaelu austamisele

2.12.2020 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) seitsmeliikmeline koda otsuse kohtuasjas Makhmudova vs. Venemaa Föderatsioon (61984/17), mis puudutas lapseröövi Eestist Venemaale (Dagestani). 1) Asjaolud Aminat Makhmudova (kaebaja) on Eesti Vabariigi kodanik. 2006. aastal abiellus ta Venemaa...
20.10.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et Eesti riik ei ole rikkunud kaebaja õigusi oma lapse suhtes

20.10.2020 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) seitsmeliikmeline koda otsuse kohtuasjas Suur vs. Eesti (41736/18). Kaebus puudutas lahus elava isa õigusi oma lapse suhtes. Asjaolud: 2015. aastal esitas K. T. (lapse ema) kohtule avalduse 2008. aastal sündinud R. S. (laps) suhtes ühise...
24.09.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus kinnitas Eesti riigi esitatud ühepoolsed deklaratsioonid

24.9.2020 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) kolmeliikmelise komitee 3.9.2020 tehtud otsuse, millega aktsepteeriti kohtuasjades Filippov vs. Eesti ja Hamitski vs. Eesti (kaebused nr 12496/18 ja 12503/18) Eesti riigi esitatud ühepoolseid deklaratsioone ja lõpetati kaebuste menetlemine. 1....
17.09.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus kinnitas Eesti riigi esitatud ühepoolse deklaratsiooni

17.9.2020 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) kolmeliikmelise komitee 7.7.2020 tehtud otsuse, millega aktsepteeriti kohtuasjas Pulatov vs. Eesti (kaebus nr 10788/19) Eesti riigi esitatud ühepoolset deklaratsiooni ja lõpetati kaebuse menetlemine. 1. Asjaolud Kaebaja toetus kaebuses...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.