Sa oled siin

Uudised

17.06.2021|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda selgitas esmakordselt põhimõtteid, mida tuleb isiku õiguste kaitseks järgida koduvägivalla juhtumite korral

15.6.2021 avaldas EIK 17-liikmeline suurkoda otsuse kohtuasjas Kurt vs. Austria (62903/15), kus selgitas inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 2 (õigus elule) koduvägivalla puhul kohaldamisele kuuluvaid põhimõtteid, arendades edasi varem 1998. a otsuses Osman vs. Ühendkuningriik...
01.06.2021|Välisministeerium

Inimõiguste kohus selgitas sideandmete massjälgimisele signaalluure kontekstis kohalduvaid kriteeriume ja tagatisi

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 17-liikmeline suurkoda tegi 25.05.2021 otsuse kohtuasjas Centrum för rättvisa (CFR) vs. Rootsi (35252/08), mis puudutas sideandmete massjälgimist signaalluure kontekstis. • Kaebus, Rootsi seadusandlus ja EIK 7-liikmelise koja otsus Kaebajaks oli mittetulunduslik...
21.04.2021|Välisministeerium

Protokoll nr 15 inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni muutmise kohta jõustub 1. augustil 2021

Protokoll nr 15 avati allkirjastamiseks 24. juunil 2013. 21. aprillil 2021 andis Itaalia viimase Euroopa Nõukogu riigina üle oma ratifitseerimiskirja, seega jõustub protokoll vastavalt selles ette nähtud jõustumissätetele 1. augustil 2021. Protokolliga nr 15 lisatakse inimõiguste ja põhivabaduste...
08.04.2021|Välisministeerium

Inimõiguste kohtu suurkoda leidis, et laste teatud haiguste vastu vaktsineerimise kohustus ei ole konventsiooniga vastuolus

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 17-liikmeline suurkoda tegi 8.4.2021 otsuse liidetud kohtuasjades Vavřička jt vs. Tšehhi Vabariik (47621/13 jt), milles leidis 16 poolt häälega, et Tšehhi ei ole rikkunud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 8 (õigus era- ja perekonnaelu...
12.03.2021|Välisministeerium

Inimõiguste kohus kinnitas riigi ja kaebaja vahel sõlmitud sõbraliku kokkuleppe

Kohtuasjas Slavnov vs. Eesti (54644/19) kinnitas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) oma 18.2.2021 otsusega, mis avaldati 11.3.2021, valitsuse ja kaebaja vahel sõlmitud sõbraliku kokkuleppe ning kustutas konventsiooni artikli 39 alusel kaebuse kohtuasjade nimistust. Otsuse kohaselt kohustub valitsus...
11.03.2021|Välisministeerium

Välisminister andis täna valitsuse istungil ülevaate 2020. aastal Eesti riigi suhtes tehtud Euroopa Inimõiguste Kohtu otsustest.

2020. aastal registreeris Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 128 Eesti Vabariigi vastu esitatud kaebust ning lahendas samal ajal 134 Eesti vastu esitatud kaebust. Valdav osa kaebustest tunnistati vastuvõetamatuks neid riigile vastamiseks edastamata. 2020. aastal tegi EIK Eestile vastamiseks saadetud...
02.03.2021|Välisministeerium

Inimõiguste kohus pidas varjupaigataotlejate kinnipidamist Ungari ja Serbia piiril olevas Röszke transiiditsoonis vabaduse võtmiseks

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 2.3.2021 otsus kohtuasjas R.R. jt vs. Ungari (36037/17) puudutab varjupaigataotlejate viibimist Ungari ja Serbia maismaapiiril olevas Röszke transiiditsoonis. Kui 21.11.2019 tegi EIK 17-liikmeline suurkoda otsuse asjas Ilias ja Ahmed vs. Ungari, asudes seisukohale,...
03.12.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus tunnistas vastuvõetamatuks COVID-19 kriisi lahendamise kohta Prantsusmaa vastu esitatud üldise kaebuse

EIK avaldas 3.12.2020 COVID-19 tervisekriisi puudutava otsuse kohtuasjas Le Mailloux vs. Prantsusmaa (18108/20). EIK tunnistas kaebuse vastuvõetamatuks kui actio popularise, kuna konkreetne kaebaja ei olnud näidanud, kuidas Prantsusmaa võetud või võtmata jäetud meetmed puudutasid teda isiklikult...
01.12.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis lapseröövi asjas, et Venemaa on rikkunud Eesti kodaniku õigust perekonnaelu austamisele

2.12.2020 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) seitsmeliikmeline koda otsuse kohtuasjas Makhmudova vs. Venemaa Föderatsioon (61984/17), mis puudutas lapseröövi Eestist Venemaale (Dagestani). 1) Asjaolud Aminat Makhmudova (kaebaja) on Eesti Vabariigi kodanik. 2006. aastal abiellus ta Venemaa...
20.10.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et Eesti riik ei ole rikkunud kaebaja õigusi oma lapse suhtes

20.10.2020 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) seitsmeliikmeline koda otsuse kohtuasjas Suur vs. Eesti (41736/18). Kaebus puudutas lahus elava isa õigusi oma lapse suhtes. Asjaolud: 2015. aastal esitas K. T. (lapse ema) kohtule avalduse 2008. aastal sündinud R. S. (laps) suhtes ühise...

Lehed

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.