Sa oled siin

VÄLISMINISTER MIKE POMPEO JA VÄLISMINISTER URMAS REINSALU ÜHISAVALDUS USA-EESTI KOOSTÖÖ KOHTA

8. Oktoober 2019 - 17:59

[Tegemist on originaalteksti tõlkega]

VÄLISMINISTER MIKE POMPEO JA VÄLISMINISTER URMAS REINSALU ÜHISAVALDUS USA-EESTI KOOSTÖÖ KOHTA

 

Ameerika Ühendriigid ja Eesti on lähedased liitlased NATOs, jagavad vabaduse, demokraatia ja õigusriigi põhiväärtusi ning teevad tihedat koostööd julgeoleku, jõukuse ja stabiilsuse edendamiseks meie ühises Euro-Atlandi piirkonnas ning maailmas.

Ameerika Ühendriigid ja Eesti tõdevad, et NATO on Euro-Atlandi julgeoleku nurgakivi, nad on raudkindlalt pühendunud Põhja-Atlandi lepingu 5. artikli täitmisele ning toetavad jõuliselt NATO täiendavat tugevdamist, et tegeleda transatlantilist julgeolekut ähvardavate olemasolevate ja uute ohtudega. Ameerika Ühendriigid ja Eesti märgivad Läänemere piirkonna strateegilist tähtsust alliansile ning Euro-Atlandi piirkonna julgeolekule laiemalt. USA aktiivne ja nähtav osalemine piirkonna julgeoleku tagamises on endiselt ülitähtis. Ameerika Ühendriigid ja Eesti täheldavad NATO kollektiivse kaitse tugevdamisel tehtud edusamme ning rõhutavad vajadust investeerida võimekusse ja jagada koormus liitlaste vahel õiglaselt.

Nii Ameerika Ühendriigid kui ka Eesti on mures usuvabaduse halveneva seisukorra pärast maailmas ning leiavad, et riigid peavad tegema koostööd, kaitsmaks ja kindlustamaks kõikjal maailmas kõigi inimeste õigust oma usutavasid mis tahes ajal järgida. Ameerika Ühendriigid tunnevad heameelt, et Eesti on pühendunud rahvusvahelise usuvabaduse kui põhilise inimõiguse kaitsele ja ühineb selle eesmärgiga, ning et Eesti on Rahvusvahelise usuvabadusliidu liikmena huvitatud USA-Eesti koostöö edendamisest eelseisvatel kuudel ja aastatel.  

Ameerika Ühendriigid ja Eesti teevad tihedat koostööd küberturvalisuse valdkonnas ning nad kinnitavad ühist ettekujutust turvalisest ja avatud küberruumist, ja kohustust teha jätkuvaid ühiseid jõupingutusi rahvusvahelise julgeoleku, kübervastupidavusvõime ja küberkuritegevusega võitlemise vallas. Tuletades meelde ühisavaldust, mille Ameerika Ühendriigid ja Eesti tegid 7. juunil 2019. aastal, näevad kaks riiki ette stabiilset, avatud ja turvalist küberruumi, kus kõik riigid käituvad vastutustundlikult. Ameerika Ühendriigid ja Eesti ootavad 5G turvalisuse teemalise USA-Eesti ühisavalduse allkirjastamist Eesti peaministri visiidi ajal Washingtoni 30.–31. oktoobril, mis on oluline samm selles suunas, et kujundada välja ühine lähenemine võrguturve küsimuses ning saavutada elujõuline 5G ökosüsteem, mis põhineb vabal ja ausal konkurentsil, läbipaistvusel ja õigusriigil.

Ameerika Ühendriigid tunnevad heameelt Eesti valimise üle ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmeks ning Ameerika Ühendriigid ja Eesti kavatsevad kasutada seda võimalust tihedaks koostööks, et edendada rahvusvahelist julgeolekut, demokraatiat, õigusriiki, inimõiguste austamist ning kõigi inimeste kaitsmist ja võrdset kohtlemist sõltumata nende rassist, etnilisest päritolust või usust.

Ameerika Ühendriigid ja Eesti tõdevad Kolme mere algatuse strateegilist tähtsust Euroopa majandusliku ja geopoliitilise konkurentsi kontekstis. Algatus pakub võimaluse tugevdada Kesk- ja Ida-Euroopa riikide majandust ning vähendada piirkonna sõltuvust teiste riikide pahatahtlikest püüetest kasutada taristusse tehtud investeeringuid oma geopoliitiliste huvide edendamiseks. Ameerika Ühendriigid ja Eesti teevad koostööd selle nimel, et 2020. aastal Tallinnas toimuv Kolme mere algatuse tippkohtumine oleks edukas.

Ameerika Ühendriigid ja Eesti loodavad kahe riigi partnerlust jätkuvalt tugevdada, samuti süvendada koostööd Euroopa ja piirkondliku julgeoleku valdkonnas ning kõikjal maailmas usuvabaduse edendamisega seotud olulistes rahvusvahelistes küsimustes, aga ka küberturvalisuse, 5G ning Kolme mere algatuse teemadel.


Orginaaltekst on leitav USA välisministeeriumi kodulehelt - https://www.state.gov/joint-statement-on-u-s-estonia-cooperation/

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.