Sa oled siin

Ühisavaldus ELi toetuse kohta Lääne-Balkani riikide Euroopa integratsioonile

11. Juuni 2019 - 14:01

Meie, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari, Bulgaaria Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Malta Vabariigi, Austria Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Poola Vabariigi ja Slovakkia Vabariigi välisministrid, kinnitame kestvat toetust Lääne-Balkani riikide Euroopa kursil jätkamisele. ELi laienemisprotsess avaldab Lääne-Balkani riikidele positiivset mõju ning tähendab investeerimist Euroopa rahusse ja julgeolekusse. On hädavajalik kindlustada selle piirkonna üldine areng. EL peab täitma oma kohust avaldada selgesõnaliselt toetust Lääne-Balkani riikide Euroopa integratsioonile. Tagavaraplaani ei ole.

Arvestades seda, kui suurt mõju avaldab see otsus kõigi Euroopa riikide ja rahvaste tulevikule, kutsume nõukogu langetama juunis ettenägelikke ja julgeid otsuseid, mis soodustaksid pidevaid edusamme ELi normide ja väärtustega kooskõlas olevate reformide elluviimisel, aga ka tugevamat piirkondlikku koostööd, lepitamist, heanaaberlikke suhteid ning hädavajalikku toetust pöördumatule rahule, stabiilsusele ja arengule selles piirkonnas ja meie maailmajaos.

Käesoleva aasta juunis toimuva üldasjade nõukogu koosoleku eel kutsume kõiki ELi sidusrühmi neid positiivseid arenguid soodustama ja kindlustama ning alustama ühinemisläbirääkimisi Albaania Vabariigiga ja Põhja-Makedoonia Vabariigiga. Meil on kindel kavatsus oma kohustusi täita ning reageerida positiivselt nende riikide tehtud edusammudele.

Tuletades meelde üldasjade nõukogu järeldusi 2018. aasta juunist, kui avati uks ühinemisläbirääkimiste alustamiseks 2019. aasta juunis, ning ka varasemaid heakskiidetud dokumente, kutsume nõukogu liikmeid:

  • rakendama Euroopa Komisjoni asjaomaseid soovitusi;
  • täitma oma kohustusi ning tagama, et tingimuste täitmise ja saavutuste hindamise põhimõttele tuginev ELi laienemispoliitika oleks usaldusväärne;
  • tugevdama ELi usaldusväärsust nii rahvusvahelises kui ka institutsionaalses plaanis ning kaitsma ELi mõjuvõimu selles piirkonnas;
  • tunnustama märkimisväärseid pingutusi ja edusamme, mida on teinud Albaania Vabariik ja Põhja-Makedoonia Vabariik vajalike reformide alustamisel ja elluviimisel, ning Põhja-Makedoonia Vabariigi puhul tunnustama ka Kreeka Vabariigi ja Bulgaaria Vabariigiga saavutatud ajaloolise tähtsusega kokkuleppeid, mis on selles piirkonnas ja kaugemalgi eeskujuks lahendamata tüliküsimustega tegelemisel;
  • tunnustama laienemispoliitikat kui kõige tõhusamat vahendit ELi normide ja väärtushinnangute edendamiseks ning heaolu, demokraatia ja stabiilsuse soodustamiseks selles piirkonnas; 
  • toetama ka edaspidi selgelt sõnastatud ELiga ühinemise väljavaadet, mis on Lääne-Balkani riikides peamine tõukejõud nõudlike reformide elluviimisel ja lahendamata tüliküsimustes kokkuleppele jõudmisel; 
  • tunnistama laienemispoliitika asendamatut mõju Euroopa tugevdamise protsessile;

ning seega

  • toetama otsust alustada 2019. aasta juunis Albaania Vabariigi ja Põhja-Makedoonia Vabariigiga ühinemisläbirääkimisi.

​Läbirääkimisprotsessi alustamine võimaldab neil riikidel veelgi paremini keskenduda vajalikele reformidele, samas kui EL saab väärtusliku vahendi nende individuaalsete edusammude hindamiseks. Lisaks mõjub Albaania Vabariigi ja Põhja-Makedoonia Vabariigiga ühinemisläbirääkimiste alustamine kogu piirkonnale äärmiselt motiveerivalt. Sellest olukorrast võidaksid kõik.

Ühinemisläbirääkimiste alustamine käesoleva aasta juunis aitaks ühtlasi suurendada nende riikide vastupanuvõimet väliste, kahjulike huvide ning muude tegutsejate suhtes, ning kindlustaks selle, et EL etendab ka edaspidi juhtivat rolli positiivsete muutuste saavutamisel selles piirkonnas. 

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.