Sa oled siin

Oleme muutuste künnisel

9. Oktoober 2002 - 16:46
Postimees 9. oktoober 2002

Kristiina Ojuland, Eesti välisminister
Erkki Tuomioja, Soome välisminister


Läänemere piirkonna viimase aastakümne edasiminek on ületanud kõige optimistlikumadki ootused, kuid regiooni seni kasutamata potentsiaal on väga suur. Lähitulevikus mõjutavad Läänemere piirkonna arenguperspektiive eelkõige Euroopa Liidu ja NATO laienemisprotsessid. Oleme veendunud, et need aitavad kaasa kogu regiooni stabiilsusele ning loovad piire ületavale koostööle ja suhtlemisele veel kindlama aluse.

Eesti ja Soome tahavad ka edaspidi uusi avanevaid võimalusi nii kahe- kui ka mitmepoolsetes suhetes aktiivselt ära kasutada. Väga tähtis on mõlema maa ametivõimude ladus koostöö nii riiklikul kui ka regionaalsel tasandil, kuid sama olulised on ka äriringkondade kontaktid, kodanikeühenduste tihe koostöö ja kodanike isiklikud suhted. Omamoodi eeskujuks Soome-Eesti suhetele on Põhjamaade koostöö. Nende suhete arengu üldisemad raamid määrab aga liikmestaatus ELis.

Uued julgeolekuga seotud väljakutsed ei ole enam esmajoones sõjalised või riikidevaheliste konfliktidega seotud ohud. Läänemere piirkonnas on tõusnud peamisteks probleemideks nn pehme julgeoleku, kodanikutasandi turvalisuse küsimused. Ka keskkonna saastumine, eelkõige Läänemere olukord, on meie ühine murelaps. Regiooni riikides on endiselt sotsiaalseid ebakohti, mis soodustavad kuritegevuse kasvu, meelemürkide kasutamist ja nakkushaiguste (eelkõige aidsi) levikut.

Vaba piiriületus ja elav suhtlemine on kahtlemata positiivsed, kuid samas on nendega kaasnenud ka organiseeritud kuritegevuse kiire levik. Selles vallas on Eesti, Soome ja Venemaa viimastel aastatel oluliselt tõhustanud kolmepoolset koostööd. Soome ja Eesti politsei ning Peterburi linna ja Leningradi oblasti miilitsa vahel kirjutati hiljuti alla leping, mille eesmärgiks on narkokuritegevuse leviku tõkestamine. Kolmepoolse koostöö heaks näiteks on keskkonnakaitse seisukohalt väga olulise Soome lahe laevaliikluse ühtse juhtimissüsteemi (VTMIS) loomine, mis hakkab tööle 2004. aasta suvel.

Mitmepoolse koostöö arendamiseks nimetatud valdkondades on olemas tõhusad ja juba sissetöötatud instrumendid nagu Läänemeremaade Nõukogu ja ELi Põhjamõõtme programm. Põhjamõõde on keskne kanal koostöö arendamisel Venemaaga ja selle raames toimuv tegevus sõltub liikmesriikide ning koostööpartnerite tahtest ja vajadustest.

ELi laienemine annab tugeva tõuke kogu Läänemere piirkonna arengule. See innustab parandama riikide ja rahvaste läbikäimist, piire ületavate infrastruktuuride loomist nii maa- ja meretranspordi, sidevõrkude kui ka energiavõrkude osas. ELi Põhjamõõtme programm realiseerub just sellelaadse koostöö kaudu. Põhjamõõtme keskkonnaprogramm on omakorda tähtis piirkonna keskkonnaalases koostöös. Heaks näiteks sellest on hiigelprogramm Peterburi edelaosa puhastusseadmete ehitamiseks, mis vähendab oluliselt Läänemerre sattuvate heitmete hulka.

Kodanike ja kodanikeühenduste ootused on põhjendatult suunatud Läänemere-äärsete riikide valitsustele, kes koostööd tihendades suudaksid edendada ka nn pehmet julgeolekut. Peame nii ELi kui ka regionaalsel tasandil, Läänemeremaade Nõukogu töö raames, täitma oma kodanike lootused.

Oleme lootusrikkad (koostöö)võimaluste suhtes, mis avanevad Eestile seoses peatse ühinemisega ELiga. Kahepoolsed poliitilised, majandus- ja kultuurisuhted avaldavad kindlasti ka edaspidi mõlema riigi arengule soodsat mõju.

Ühtlasi avaldame veendumust, et ühelt poolt on Soomes hakatud üle saama nendest alusetutest kartustest, mida veel hiljaaegu väljendati seoses Eesti maksupoliitika erisustega ja Eesti tööjõu võimaliku sisserände ja sellest tuleneva konkurentsi teravnemisega Soome tööturul. Teiselt poolt ei ole Eestil omakorda põhjust kartusteks, et Soome tööturuorganisatsioonid või sotsiaalkaitse süsteem soovivad Eesti dünaamilist arengut pidurdada.

Tihedas koostöös ja vastastikuses mõistmises suudame leida parimad lahendused, tagamaks nii kahepoolsete suhete kui ka Läänemere regiooni ja Euroopa Liidu terviklik areng.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.