Sa oled siin

Minister Ojulandi tervitussõnavõtt seminaril "Rahvusvähemused Eesti ühiskonnas – võrdne kohtlemine ja integratsioon"

26. September 2002 - 8:36

Ekstsellentsid, lugupeetud daamid ja härrad!

Mul on heameel avada seminar "Rahvusvähemused Eesti ühiskonnas – võrdne kohtlemine ja integratsioon" Eesti Välisministeeriumis, mille kaaskorraldajateks on EN Tallinna Infotalitus ja EN Sekretariaat.

Tänase seminari eesmärgiks on anda ülevaade Eesti ametkondade tegemistest rahvusvähemuste kaitse ja integratsiooni valdkonnas, tutvustada erinevaid rahvusvaheliste organisatsioonide soovitusi Eestile ja kuulata rahvusvähemuste organisatsioonide endi panust ühiskonna integratsiooniprotsessis. Usun, et seminar annab hea võimaluse analüüsida, millised arengud on toimunud rahvusvähemuste kaitse, integratsiooni ja tolerantsuse arendamisel Eesti ühiskonnas.

Siinkohal on mul on heameel tervitada Euroopa Nõukogu kõrgeid eksperte, erinevate valdkondade spetsialiste ja kõiki teisi külalisi. Eriti suur rõõm on näha saalis nii paljude rahvusvähemuste esindajaid. Loodan, et tekib mitmepoolselt kasulik dialoog kõigi seminar osapoolte vahel organisatsioonide vahel.

Eesti on viimase paari aasta jooksul esitanud rahvusvahelistele organisatsioonidele mitmeid raporteid ja konventsioonide täitmise aruandeid. Oleme edastanud kõigi ÜRO inimõiguste konventsioonide aruanded, samuti teinud tihedat koostööd EN erinevate ekspertkomisjonidega.

Eestil oli 2001. aasta kevadel meeldiv võimalus võõrustada EN rahvusvähemuste kaitse järelvalvekomitee ning Euroopa Rassismi ja Sallimatuse Vastase Komitee eksperte ja raportööre. On suur rõõm, et Eesti raportöörid prof. Hoffmann ja prof. Asmussen on ka täna siin Tallinnas. Täname mõlemaid komiteesid püüde eest analüüsida toimunud arenguid Eestis ning objektiivse ja sõbraliku suhtumise eest.

Hindame kõrgelt aastatepikkust koostööd Euroopa Nõukoguga. Peame koostööd väga vajalikuks, nende ekspertiis ja soovitused on olnud kasulikud täiendused meie endi ekspertide ja poliitikute tegemistele. Rahvusvahelised organisatsioonid on aidanud viia Eesti seadusandlust rahvusvaheliste normidega vastavusse ning koostöö nendega on olnud asendamatu kogu üleminekuperioodil. Eesti peab tähtsaks ühise seadusruumi edasist laiendamist ja Euroopa konventsioonide edukat ellurakendamist kõikides EN liikmesriikides.

Olles ka ise pikka aega seotud Euroopa Nõukogu Ministrite Nõukogu ja Parlamentaarse Assambleega, olen kindel, et EN on olnud demokraatia näiteks ka Eestis ja teistes Ida-Euroopa riikides ning aidanud üles ehitada demokraatlikke institutsioone.

Tahaksin veel lühidalt peatuda Eesti ühiskonna integratsioonil. Me võime rõõmuga konstateerida, et see protsess on olnud küllaltki edukas – me näeme, kuidas järk järgult kaovad barjäärid Eesti rahvusgruppide vahel, me näeme, kuidas kasvab vastastikune tolerantsus ja tahe ehitada koos ühtset ühiskonda. Rohkem tähelepanu väärib edaspidi integratsioon laiemas mõttes – kui protsess, mis aitab kõiki toime tulla praeguses maailmas ja siinkohal pean ma silmas inimeste individuaalset võimekust. Valmistab ka heameelt, et Eesti sotsiaalteadlaste koostöö integratsiooni vallas on olnud efektiivne ja professionaalne. Lisaks rahvusvaheliste organisatsioonide pingutustele, on Eesti-sisene ekspertiis olnud ülioluline rahvusprobleemide mõistmiseks – meil on unikaalne teadmine paljudes Euroopa riikides aktuaalses küsimuses.

Lõpetuseks tahaksin tänada EN Tallinna Infotalitust, kelle õlul on kogu seminari korralduse põhiraskus ning EN sekretariaati, kes toetab üritust rahaliselt. EN Tallinna Infotalitus on olnud väga initsiatiivikas EN eesmärkide ja tegevuse tutvustamisel ning mul jääb üle vaid õnnitleda Euroopa Nõukogu niivõrd professionaalsete töötajate leidmise eest.


Soovin kõikidele osalejatele sisukat päeva.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.