Sa oled siin

Leedu, Läti, Eesti ja Prantsusmaa välisministrite ühisavaldus pärast Pariisi kohtumist (27. jaanuar 2021)

27. Jaanuar 2021 - 19:27

Läti ja Leedu välisministrid Edgars Rinkēvičs ja Gabrelius Landsbergis ning Eesti Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer kohtusid 26. jaanuaril 2021 Prantsusmaa Euroopa asjade ja välisministri Jean-Yves Le Driani kutsel Pariisis. Esimest korda sellises formaadis toimunud kohtumine leidis aset Balti riikide Prantsusmaa poolse de jure tunnustamise 100. aastapäeval, sealjuures tähistavad neli riiki sel aastal Prantsusmaa ja Balti riikide vaheliste diplomaatiliste suhete taastamise 30. aastapäeva.

Ministrid tegid kokkuvõtte Euroopa tervishoiuolukorrast ning leppisid kokku vajaduses koordineerida liikmesriikide vahelist tööd, eelkõige seoses riiklike vaktsineerimisstrateegiate ja piirikontrolliga. Viiruse uute tüvede avastamise ja rahvastiku kaitsmise vajaduse tõttu kutsusid ministrid üles vaktsiini tootmist kiirendama, et vaktsineerimiskampaaniatega rutem algust teha.

Kohtumisel tervitati Euroopa majanduse taastekava rakendamisel tehtud edusamme ja rõhutati pühendumust omavahendite otsuse õigeaegsele vastuvõtmisele riiklikul tasandil. Ministrid toonitasid 2020. aasta juulis Euroopa Ülemkogus enneolematu finantspaketiga seoses leitud kompromissi olulisust ning vajadust järgida seda lepet täielikult, muu hulgas seoses kestvate sektoripõhiste ettepanekute läbirääkimistega.
Kohtumisel arutati Prantsusmaa tulevase Euroopa Liidu eesistumise ettevalmistusi ja prioriteete.

Ministrid rõhutasid taas, et mõistavad tugevalt hukka Venemaa võimude poolse Aleksei Navalnõi ebaseadusliku ja poliitiliselt motiveeritud arreteerimise, millega rikuti Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, ning kutsusid üles teda viivitamata ja tingimusteta vabastama. Venemaa peab Navalnõi mürgitamises süüdi olevad isikud vastutusele võtma ja täitma keemiarelvade konventsiooni alusel võetud kohustusi. Ministrid kutsusid Venemaad üles järgima OSCE ja Euroopa Nõukogu ees võetud kohustusi ka tegelikkuses.

Nad väljendasid suurt muret Valgevenes pärast presidendivalimiste tulemuste võltsimist tekkinud olukorra ja jätkuva vägivalla üle, mida režiim rahumeelsete meeleavaldajate vastu kasutab, kinnitades oma toetust Valgevene rahva õigusele valida president vabade ja õiglaste valimiste teel kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ja OSCE/ODIHRi järelevalve all.

Ministrid väljendasid taas oma vankumatut toetust Ukraina iseseisvusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele rahvusvaheliselt tunnustatud piirides.

Mägi-Karabahhi kriisiga seoses avaldati toetust OSCE Minski grupi kaaseesistujate juhitud vahendustegevusele ning tõsteti esile selle egiidi all kestva lahenduseni jõudmise tähtsust. 9. novembril relvarahu rakendamisega seotud jätkuvate probleemide kontekstis rõhutati julgeolekuolukorra täiendava destabiliseerimise vältimise olulisust.

Kohtumisel kinnitati idapartnerluse kui Euroopa naabruspoliitika piirkondliku mõõtme strateegilist tähtsust, pidades silmas eelseisvat idapartnerluse tippkohtumist.

USA uue administratsiooni ametisse astumise järel tuletati meelde ühistel huvidel ja jagatud väärtustel põhineva tugeva atlandiülese strateegilise partnerluse olulisust.

ELi enneolematutele julgeoleku- ja kaitse valdkonna edusammudele osutades toonitati vajadust säilitada saavutatud tegutsemishoogu, tõstes ühtlasi esile, et NATO jääb ka edaspidi oma liikmesriikide kollektiivkaitse aluseks.

Ministrid rõhutasid Saheli piirkonnas toimunud operatsioonide tähtsust võitluses terrorismi vastu ja tegid vahekokkuvõtte oma pühendumusest.
Seoses olukorraga Vahemere idaosas väljendati lootust Türgiga tekkinud pingete jätkusuutlikule maandamisele, pidades silmas eelseisvat Euroopa Ülemkogu kohtumist märtsis.

Ministrid toonitasid vajadust jätkata Euroopa tasandil tehtavate jõupingutustega, et tasakaalustada suhet Hiinaga. Selle eesmärk on panna Hiina töötama ühiste eesmärkide nagu kliima, säästva arengu, mitmepoolsuse edendamise ja inimõiguste austamise nimel. Seoses inimõigustega väljendasid Prantsusmaa, Eesti, Läti ja Leedu taas muret seoses arengutega Hongkongis ning etniliste ja usuliste vähemuste kohtlemisega, eriti Xinjiangis ja Tiibetis.
Sealjuures rõhutati India ja Vaikse ookeani piirkonna Euroopa strateegia määratlemises edusammude tegemise olulisust.

Tõstes esile oma analüüside ja seisukohtade paljusid ühiseid jooni ning eri formaatides toimuva tiheda suhtluse olulisust, leppisid ministrid kokku vajaduses pidada regulaarseid konsultatsioone seoses Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil ühist huvi pakkuvate küsimustega.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.