Sa oled siin

Inimõiguste kohus tunnistas Eesti vastu esitatud kaebuse vastuvõetamatuks, kuna kaebaja oli kuritarvitanud kaebeõigust

3. Veebruar 2014 - 8:46

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda tunnistas 7. jaanuari 2014 otsusega vastuvõetamatuks kaebuse asjas Puusep vs. Eesti (kaebus nr 67648/10).

Kaebaja kaebas selle peale, et Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjon ei olnud täitnud Tallinna Ringkonnakohtu 19.12.2008 jõustunud otsust ega vaadanud uuesti läbi kaebaja õiguseellase esitatud taotlust õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamiseks. 09.03.2010 oli ka Tallinna Halduskohus määranud linnakomisjonile 100 000 Eesti krooni suuruse trahvi kohtuotsuse mittekohase täitmise eest.

Valitsus leidis, et kaebus tuleb tunnistada vastuvõetamatuks, kuna kaebuse EIKi esitamise ajal oli vastav komisjon juba teinud uue, kaebajale ebasoodsa, otsuse, mille kaebaja oli omakorda vaidlustanud halduskohtus. Lisaks tõi valitsus välja, et EIK saab arutada asja ainult algse kaebuse ulatuses, mitte aga valitsuse vastusele esitatud vastuväidetes esitatud uusi kaebusi omandireformi kohta.

EIK nõustus valitsusega mõlemas aspektis. Esiteks märkis EIK, et hindab üksnes algset (st tähtaegselt esitatud) kaebust. Edasi asus EIK seisukohale, et kaebajapoolset selliste faktide – uue riigisisese otsuse tegemine ja selle kaebaja poolt kohtus vaidlustamine – mainimatajätmist EIKile esitatud kaebuses ei saa tõlgendada muuna, kui kaebust otseselt puudutavate andmete avaldamata jätmisena. EIK nõustus, et kaebuse läbivaatamiseks niivõrd olulise info edastamatajätmine on vastuolus individuaalkaebuse esitamise õigusega ning kaebus tuleb kaebeõiguse kuritarvitamise tõttu tunnistada konventsiooni artikli 35 lõigete 3 ja 4 alusel vastuvõetamatuks. Otsus on lõplik.

 

Otsus eesti keeles (63.41 KB, PDF)

Veel uudiseid samal teemal

20.02.2020|Välisministeerium

Vabariigi Valitsuse 20.2.2020 istungil anti ülevaade 2019. aastal Euroopa Inimõiguste Kohtusse Eesti riigi vastu esitatud kaebuste ja Eesti suhtes tehtud otsuste kohta

2019. aastal lahendas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 142 Eesti vastu esitatud kaebust. Valdava osa kaebustest tunnistas vastuvõetamatuks ainuisikuliselt asju lahendav kohtunik. Neid kaebusi riigile ei edastata. Pärast valitsuse seisukohtade saamist tegi EIK seitse avaldamisele kuuluvat otsust, mis hõlmavad 18 kaebust.

06.02.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus kinnitas riigi ja kaebajate vahel sõlmitud sõbralikud kokkulepped ja lõpetas kaebuste menetlemise

Kohtuasjas Sagadi ja veel seitse kaebajat vs. Eesti (51278/17 jt) kinnitas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) oma 16.1.2020 otsusega, mis avaldati 6.2.2020, valitsuse ja kaebajate vahel sõlmitud sõbralikud kokkulepped.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.