Sa oled siin

Inimõiguste kohus tegi Kreeka suhtes kriminaalmenetluse pikkuse asjades piloototsuse

4. Aprill 2012 - 15:10

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) tegi 03.04.2012 piloototsuse kohtuasjas Michelioudakis vs. Kreeka (kaebus nr 54447/10).

EIK tuvastas konkreetses kohtuasjas konventsiooni artikli 6 lg 1 (õigus kohtumenetlusele mõistliku aja jooksul) ja artikli 13 (õigus tõhusale õiguskaitsevahendile) rikkumise, kuna kaebaja suhtes toimunud kriminaalmenetlus oli ebamõistlikult pikk ja tal puudus riigisisene õiguskaitsevahend rikkumise heastamiseks. EIK ei arvestanud Kreeka viidet seadusesättele, mille alusel oleks väidetavalt saanud halduskohtusse pöörduda, kuna Kreeka ei olnud tõendanud, et selline õiguskaitsevahend on tõhus ja kättesaadav ka praktikas.

EIK asus seisukohale, et rikkumise põhjuseks oli riigi õigussüsteemi halb toimimine ning kohustas piloototsusega Kreekat kehtestama ühe aasta jooksul riigisisese õiguskaitsevahendi või õiguskaitsevahendite kogumi, mis tagaks ebamõistlikult pika menetluse eest heastuse. EIK märkis küll, et Kreeka oli juba võtnud erinevaid meetmeid (kohtunike arvu suurendamine, uute kohtuhoonete ehitamine, menetluse kiirendamise võimaluste kehtestamine), seega ei olnud probleemi eiratud, kuid samas ei olnud Kreeka võtnud ühtegi meedet, mis oleks aidanud ebamõistlikult pika kriminaalmenetluse korral.

EIK kordas otsuses, et kohase vahendi valimine on riigi õigus. Samas täpsustas EIK, et kuigi menetluse pikkuse heastamiseks on parimaks vahendiks kohtusüsteemi selline korraldamine, et rikkumisi ei tekiks, siis rikkumise heastamiseks võib näha ette kohtumenetluse kiirendamise taotlemise võimaluse, kompenseerimismeetmed või võimaluse vähendada ebamõistlikult pika menetluse korral karistust.

EIKis on Kreeka vastu pooleli ca 250 menetluse pikkusega seotud kaebust, neist 50 puudutavad kriminaalmenetlust. EIK otsustas peatada nende kaebuste läbivaatamise Kreekale uute meetmete kehtestamiseks antud tähtaja vältel.

Otsus prantsuse keeles (PDF)

Veel uudiseid samal teemal

17.03.2020|Välisministeerium

Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas vastu võtta erakorralised meetmed tulenevalt globaalsest tervishoiualasest kriisist ning asukohariigi Prantsusmaa otsustest

16.3.2020 otsustas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) võtta järgmised erakorralised meetmed tulenevalt globaalsest tervishoiualasest kriisist ning asukohariigi Prantsusmaa otsustest.

20.02.2020|Välisministeerium

Vabariigi Valitsuse 20.2.2020 istungil anti ülevaade 2019. aastal Euroopa Inimõiguste Kohtusse Eesti riigi vastu esitatud kaebuste ja Eesti suhtes tehtud otsuste kohta

2019. aastal lahendas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 142 Eesti vastu esitatud kaebust. Valdava osa kaebustest tunnistas vastuvõetamatuks ainuisikuliselt asju lahendav kohtunik. Neid kaebusi riigile ei edastata. Pärast valitsuse seisukohtade saamist tegi EIK seitse avaldamisele kuuluvat otsust, mis hõlmavad 18 kaebust.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.