Sa oled siin

Inimõiguste kohus kinnitas, et riigiimmuniteeti kohaldatakse jätkuvalt ka piinamisega seotud kaebustele

15. Jaanuar 2014 - 14:20

 Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) asus 6 poolthäälega 1 vastu 14.01.2014 otsuses asjas Jones jt vs. Ühendkuningriik (kaebused 34356/06 ja 40528/06) seisukohale, et riigiimmuniteeti (State immunity) kohaldatakse jätkuvalt ka piinamisega seotud tsiviilasjades, milles süüdistatakse teist riiki või selle riigi ametnikke. EIK leidis, et seetõttu ei anna kaebajatel õiguse puudumine pöörduda Ühendkuningriigi kohtutesse alust tuvastada konventsiooni artikli 6 lõike 1 (kaebeõigus) rikkumist.

Kaebuse esitasid neli Ühendkuningriigi kodanikku, kes väitsid, et neid piinati Saudi Araabias viimase ametnike poolt. Ühendkuningriik ei võtnud nende kaebust Saudi Araabia ja vastavate ametnike vastu menetlusse, toetudes rahvusvahelise avaliku õiguse põhimõttele, mille kohaselt on riikidel suveräänne immuniteet (riigiimmuniteet), st riiki ei saa kaevata teise riigi kohtusse ehk riigil puudub jurisdiktsioon teise riigi üle.

EIK viitas oma otsuses esmalt EIK suurkoja 21.11.2001 otsusele Al-Adsani vs. Ühendkuningriik (kaebus nr 35763/97), milles suurkoda oli kinnitanud, et riigiimmuniteedi põhimõte toetab riikidevahelisi häid suhteid ja üksteisemõistmise soodustamist. EIK jäi samale seisukohale nii Saudi Araabia kui viimase ametnike suhtes esitatud kaebuste osas. EIK viitas oma seisukoha toetuseks Rahvusvahelise Kohtu 03.02.2012 otsusele asjas Saksamaa vs. Itaalia, kus ka Rahvusvaheline Kohus oli leidnud, et piinamist puudutavad kaebused ei ole riigiimmuniteedi suhtes erandi tegemise aluseks. EIK leidis, et sama seisukohta tuleb kohaldada mitte üksnes teise riigi, vaid ka selle ametnike suhtes. Juhul, kui sama teo eest saaks kohtusse kaevata ametnikke, kaotaks riigiimmuniteet mõtte.

Siiski märkisid otsuse poolt häältetanud kuus kohtunikku, et kuigi antud juhul järgisid Ühendkuningriigi kohtud rahvusvahelise õiguse tunnustatud põhimõtteid, siis võib rahvusvahelises õiguses suhtumine riigiimmuniteeti ajas muutuda, mistõttu peavad liikmesriigid jälgima rahvusvahelise avaliku õiguse arenguid.

Seda, et absoluutse immuniteedi kohaldamine on jäänud aasta-aastalt nõrgemaks, on märkinud EIK suurkoda juba ka 23.03.2010 otsuses Cudak vs. Leedu (kaebus nr 15869/02, vt ka /et/uudised/inimoiguste-kohtu-suurkoja-otsus-riigi-immuniteedi-kohta ) ning 29.06.2011 otsuses Sabeh El Leil vs. Prantsusmaa (kaebus nr 34869/05, vt ka /et/uudised/inimoiguste-kohtu-suurkoda-rohutas-kohalike-tootajate-oigust-poorduda-saatkonna-vastu-selle ). Nendele otsustele viitas ka eriarvamusele jäänud kohtunik Kalaydjieva (Bulgaaria), kes ei nõustunud, et erand kohaldub töösuhteid, aga mitte piinamist puudutavatele kaebustele. Samuti viitas kohtunik, et Al-Adsani otsus, milles leiti, et artikli 6 rikkumist ei ole, tehti vaid napi häälteenamusega – üheksa häälega kaheksa vastu, mistõttu tänaseks tuleks selles 2001. aasta otsuses võetud seisukohti muuta.

Pooltel on kolme kuu jooksul võimalik taotleda asja üleandmist suurkojale.

Koja otsus inglise keeles (PDF)

Veel uudiseid samal teemal

20.02.2020|Välisministeerium

Vabariigi Valitsuse 20.2.2020 istungil anti ülevaade 2019. aastal Euroopa Inimõiguste Kohtusse Eesti riigi vastu esitatud kaebuste ja Eesti suhtes tehtud otsuste kohta

2019. aastal lahendas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 142 Eesti vastu esitatud kaebust. Valdava osa kaebustest tunnistas vastuvõetamatuks ainuisikuliselt asju lahendav kohtunik. Neid kaebusi riigile ei edastata. Pärast valitsuse seisukohtade saamist tegi EIK seitse avaldamisele kuuluvat otsust, mis hõlmavad 18 kaebust.

06.02.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus kinnitas riigi ja kaebajate vahel sõlmitud sõbralikud kokkulepped ja lõpetas kaebuste menetlemise

Kohtuasjas Sagadi ja veel seitse kaebajat vs. Eesti (51278/17 jt) kinnitas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) oma 16.1.2020 otsusega, mis avaldati 6.2.2020, valitsuse ja kaebajate vahel sõlmitud sõbralikud kokkulepped.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.