Sa oled siin

Inimõiguste kohus kinnitas Eesti riigi esitatud ühepoolsed deklaratsioonid

24. September 2020 - 13:14

24.9.2020 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) kolmeliikmelise komitee 3.9.2020 tehtud otsuse, millega aktsepteeriti kohtuasjades Filippov vs. Eesti ja Hamitski vs. Eesti (kaebused nr 12496/18 ja 12503/18) Eesti riigi esitatud ühepoolseid deklaratsioone ja lõpetati kaebuste menetlemine.

1. Asjaolud
Kaebajad toetusid kaebuses inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 8 (õigus era- ja perekonnaelu austamisele) väidetavale rikkumisele. Kaebused puudutasid nende suhtes toimunud kriminaalmenetluses antud jälitustoimingute lubades põhjenduste puudumist.

2. EIK menetlus ja otsus
EIK märkis esmalt, et kuna kaebuste ese on sarnane, siis lahendab kohus neid ühes menetluses. Seejärel kajastas EIK otsuses valitsuse esitatud ühepoolsete deklaratsioonide tingimusi. Deklaratsioonides oli mööndud, et kaebajate suhtes toimunud kriminaalmenetluses antud jälitusload olid ebapiisavalt põhjendatud. Riik oli seetõttu valmis maksma kummalegi kaebajale 1800 eurot hüvitist, mis kataks kogu kahju ja kulud, kolme kuu jooksul EIK poolt deklaratsioone kinnitava otsuse avaldamisest.

Kaebajad vaidlesid riigi esitatud ühepoolsetele deklaratsioonidele vastu. Eelkõige ei olnud nad rahul pakutud hüvitisesummadega ning leidsid lisaks, et riik peaks nad ka õigeks mõistma.

EIK märkis 24.9.2020 avaldatud otsuses, et on mh Eesti riigi suhtes juba analoogseid kaebusi arutanud ning et tal on õigus kaebuse sisuline arutamine lõpetada ka siis, kui kaebajad soovivad menetluse jätkamist. EIK asus seisukohale, et hoolimata kaebajate vastuväidetest on riigi pakutud hüvitis kohane ning vastavuses analoogsetes asjades EIK välja mõistetud hüvitistega. Eeltoodust tulenevalt – ja leides, et puudub ka üldisem vajadus nende asjade arutamist jätkata – lõpetas EIK kaebuste menetlemise ja kustutas need konventsiooni artikli 37 lg 1 p c alusel kohtuasjade nimistust.
EIK märkis siiski otsuse lõpus, et kui riik ei täida deklaratsiooniga võetud kohustusi, siis saab EIK konventsiooni artikli 37 lg 2 alusel menetlused uuendada.

Veel uudiseid samal teemal

20.10.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus leidis, et Eesti riik ei ole rikkunud kaebaja õigusi oma lapse suhtes

20.10.2020 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) seitsmeliikmeline koda otsuse kohtuasjas Suur vs. Eesti (41736/18). Kaebus puudutas lahus elava isa õigusi oma lapse suhtes.

17.09.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus kinnitas Eesti riigi esitatud ühepoolse deklaratsiooni

17.9.2020 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) kolmeliikmelise komitee 7.7.2020 tehtud otsuse, millega aktsepteeriti kohtuasjas Pulatov vs. Eesti (kaebus nr 10788/19) Eesti riigi esitatud ühepoolset deklaratsiooni ja lõpetati kaebuse menetlemine.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.