Sa oled siin

Euroopa Nõukogu üleskutse esitada ettepanekuid Euroopa Inimõiguste Kohtu kaugema tuleviku teemal. Tähtaeg 27.01.2014 kell 13.00 (Eesti aja järgi).

9. Detsember 2013 - 14:44

 20. aprillil 2012 võtsid Euroopa Nõukogu liikmesriigid vastu Brightoni deklaratsiooni (eesti keeles kättesaadav: /sites/default/files/content-editors/Brightoni_%20deklaratsioon_ET_2_.pdf (PDF)), milles on eelkõige rõhutatud riikide vastutust Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni riigisisese rakendamise eest; samuti lepiti selles kokku konkreetsete konventsioonimuudatuste tegemine. Lisaks on deklaratsiooni punktis 35 rõhutatud vajadust arutada konventsiooni ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kaugema tuleviku üle.

Viimase ülesande täitmiseks on Euroopa Inimõiguste Kohtu reformi ekspertide komitee avaldanud üleskutse inimõiguste konventsiooni ja Euroopa Inimõiguste Kohtu (edaspidi: EIK)   kaugemas tulevikus reformimiseks informatsiooni, ettepanekute ja nägemuste (edaspidi: ettepanekud) saamiseks õigusvaldkonna ekspertidelt. Kogutud ideid ja ettepanekuid kasutavad eksperdid komitee edasises töös hindamisel, kuidas oleks konventsioonisüsteem säilitatav praegusel moel ja/või milline võiks olla EIKi roll tulevikus. Ettevõtmise eesmärk on tagada, et EIK ei muutuks suure kaebuste arvu tõttu töövõimetuks ning suudaks ka tulevikus olla Euroopas inimõiguste tagaja võtmerollis.

Kohtureformi ekspertide komitee on loonud spetsiaalse veebilehe http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/reformechr/consultation_en.asp, millelt on kättesaadav kogu asjassepuutuv informatsioon, sh loetelu teemadest, mille kohta saab ettepanekuid esitada, juhised ettepanekute esitamiseks ja plank ettepanekute esitamiseks. Ettepanekuid saab esitada 18.11.2013 – 27.01.2014 lõunani (Eesti aja järgi kuni 13.00).

Kuigi täpsem informatsioon on eelviidatud veebilehel, toon lühidalt välja peamised nõuded:

  • Ettepanekud tuleb esitada veebilehel oleval plangil, millel tuleb täita kõik nõutud väljad.
  • Ettepanekud tuleb esitada inglise või prantsuse keeles, st Euroopa Nõukogu ametlikes keeltes. Muudes keeltes esitatud ettepanekuid ei võeta arvesse.
  • Ettepanekud tuleb saata wordi-dokumendina e-kirja teel plangil märgitud aadressile.
  • Ettepanekud peavad olema üldist laadi, konkreetseid kaasusi puudutavaid sisendeid ei arvestata.
  • Ettepanekud peaksid olema võimalikult lühikesed ega või sisaldada lisamaterjale. Samuti peaks lisatud olema maksimaalselt 200-sõnaline kokkuvõte.

Saabunud ettepanekud avaldatakse Euroopa Inimõiguste Kohtu reformi kodulehel. Juhul, kui isik ei soovi, et tema ettepanek avalikustatakse, tuleb seda eraldi märkida.

Veel uudiseid samal teemal

20.02.2020|Välisministeerium

Vabariigi Valitsuse 20.2.2020 istungil anti ülevaade 2019. aastal Euroopa Inimõiguste Kohtusse Eesti riigi vastu esitatud kaebuste ja Eesti suhtes tehtud otsuste kohta

2019. aastal lahendas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 142 Eesti vastu esitatud kaebust. Valdava osa kaebustest tunnistas vastuvõetamatuks ainuisikuliselt asju lahendav kohtunik. Neid kaebusi riigile ei edastata. Pärast valitsuse seisukohtade saamist tegi EIK seitse avaldamisele kuuluvat otsust, mis hõlmavad 18 kaebust.

06.02.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus kinnitas riigi ja kaebajate vahel sõlmitud sõbralikud kokkulepped ja lõpetas kaebuste menetlemise

Kohtuasjas Sagadi ja veel seitse kaebajat vs. Eesti (51278/17 jt) kinnitas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) oma 16.1.2020 otsusega, mis avaldati 6.2.2020, valitsuse ja kaebajate vahel sõlmitud sõbralikud kokkulepped.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.