Sa oled siin

Euroopa Kohtu poole pöördus Eesti Riigikohus, kes lahendab vaidlust Tartu vanglateenistuse ametniku ametist vabastamise kohta

26. November 2020 - 9:28

Eesti Riigikohus esitas Euroopa Kohtule küsimuse: kas Euroopa Liidu õigusega on kooskõlas riigisisene säte, mille kohaselt kuulmise nõrgenemine alla nõutud normi on absoluutne vastunäidustus vanglateenistuse ametnikuna töötamisele. Seejuures ei ole lubatud kuulmisnõude hindamisel kasutada kuulmist korrigeerivaid abivahendeid (kuulmisaparaat).

Tänases ettepanekus C-795/19 (Tartu Vangla) leidis kohtujurist, et Eesti õigusnormid, mis määravad kindlaks minimaalse kuulmise taseme, mis on vajalik kinnipeetavate järelevalvega tegelevate vanglaametnike teenistusülesannete täitmiseks, kujutavad endast olulist ja määravat kutsenõuet õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks. Need õigusnormid näivad seega sobivat taotletavate eesmärkide saavutamiseks. Siiski tuleb hinnata, kas need õigusnormid on ka proportsionaalsed selles mõttes, et need ei lähe kaugemale sellest, mis on asjaomase vanglatalituse nõuetekohase toimimise ja toimevõime ning järelikult avaliku julgeoleku ja korra säilitamise tagamiseks vajalik.

Proportsionaalsuse hindamisel märkis kohtujurist, et teatavate ametikohtade puhul on õigustatud, et kehtestatakse eriti kõrged nõudmised füüsilisele võimekusele ning tervisele. Siiski tuleb kontrollida, kas vanglateenistuses on olemas ametikohti, mis nõuavad väiksemat füüsilist võimekust. Eriti tuleks puuetega inimeste puhul võtta kasutusele mõistlikud abinõud, et võimaldada neil tööle pääseda, töös osaleda või edeneda. Seega peab riigisisene kohus kontrollima, kas ametnik oleks saanud siiski mõnel ametikohal teenistusülesandeid täita. Lisaks korralduslikele meetmetele peab ka kaaluma, kas ametnik oleks saanud teenistusülesandeid täita näiteks kuuldeaparaati kasutades.

Seetõttu leidis kohtujurist kokkuvõttes, et liidu õigusega on vastuolus riigisisesed õigusnormid, milles on ette nähtud, et ametnik on vanglateenistusest täielikult välistatud ainuüksi põhjusel, et tema kuulmisvõime on alla nõutud normi, ilma et teenistusandja kontrolliks, kas see isik on võimeline täitma oma ametikoha ülesandeid, tehes seda vajaduse korral pärast mõistlike abinõude võtmist, milleks võib olla tööle määramine konkreetsesse osakonda või luba kasutada kuuldeaparaati.

Kohtujuristi ettepanek ei ole kohtule siduv. Kohtujuristi ettepanekuga on võimalik tutvuda siin.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.