Sa oled siin

Euroopa Kohtu otsus C-51/21 M. V. WOOL

30. Juuni 2022 - 14:36

Täna tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C-51/21 M. V. WOOL. Eelotsusetaotluse oli esitanud Tallinna Halduskohus.

Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA) tegi 2019. a kaks ettekirjutust, millega kohustas Aktsiaseltsi M. V. Wool peatama toodangu edasise käitlemise kalatööstustes ja kutsuma turult tagasi kogu partii kalatooteid. Ettekirjutuse põhjenduseks oli asjaolu, et M. V. Wool toodetest võetud proovides tuvastati patogeenne bakter, mis võib põhjustada listerioosi.

Tallinna halduskohus esitas Euroopa Kohtule eelotsusetaotluse, milles soovis teada, milline määruse nr 2073/2005 (toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta) I lisas kehtestatud toiduohutuskriteerium kohaldub antud juhul turule viidud valmistoidu suhtes. Konkreetsemalt küsis halduskohus, kas siis, kui toidukäitleja ei ole suutnud pädevale asutusele piisavalt tõendada, et bakteri sisaldus valmistoidus jääb toote kõlblikkusaja jooksul alla määruses sätestatud piirmäära, tuleb pädeval asutusel kohaldada nn nulltolerantsi kriteeriumit, mille järgi bakterit ei tohi leiduda 25 grammis analüüsitud tootes.

Euroopa Kohus selgitas, et kui toidukäitleja ei ole suutnud pädevale asutusele piisavalt tõendada, et toiduained jäävad kogu oma kõlblikkusaja jooksul määruses 2073/2005 kehtestatud piirmäära sisse, peab toidukäitleja hoiduma nende toodete turuleviimisest. Kuna määrus nr 2073/2005 ei reguleeri, milliseid meetmeid võib pädev asutus võtta pärast seda, kui toit on määruses kehtestatud kriteeriume rikkudes turule viidud, siis ei saa sellele määrusele tuginedes käesoleval juhul kohaldada nn nulltolerantsi kriteeriumi.

Euroopa Kohus lisas siiski, et määruse nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) järgi võivad liikmesriigi pädevad asutused võtta asjakohaseid meetmeid, et kehtestada piirangud toidu turuleviimisele või taotleda selle turult kõrvaldamist, kui selle toidu ohutuses on objektiivselt põhjus kahelda. Euroopa Kohus järeldas seetõttu, et nulltolerantsi kriteeriumi kohaldamine võib kujutada endast asjakohast meedet määruse nr 178/2002 tähenduses.

Euroopa Kohtu otsus on kättesaadav siit.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.