Sa oled siin

Euroopa Kohtu kohtujurist tegi ettepaneku tühistada Üldkohtu määrus T-526/19 (Nord Stream 2 AG versus Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu) ja täpsustas vaidlustatud aktiga otsese puutumuse nõude sisu

8. Oktoober 2021 - 10:07

Kohtujurist, kelle ettepanek ei ole Euroopa Kohtule siduv, asus seisukohale, et Nord Stream 2 AG võib Euroopa Liidu Kohtus vaidlustada direktiivi, millega muudeti maagaasi direktiivi nii, et selle kohaldamisala laieneb torujuhtmetele, mis ühendavad Euroopa Liitu kolmandate riikidega. Ta ei nõustunud Üldkohtu järeldusega, et Nord Stream 2 AG ei ole vaidlustatud direktiiviga otseselt puudutatud seetõttu, et tegemist on direktiiviga. Selle kohta tõi kohtujurist esile, et kuigi Euroopa Liidu toimimise leping ei käsitle sõnaselgelt niisuguste tühistamishagide vastuvõetavust, mille isik esitab direktiivi vastu, ei ole see asjaolu iseenesest piisav alus, et selline hagi vastuvõetamatuks tunnistada. Selleks, et hinnata, kas Euroopa Liidu õigusakt on vaidlustatav, tuleb eelkõige lähtuda selle sisust, mitte vormist. Seetõttu ei välista asjaolu, et käsitletavas kohtuasjas vaidlusalune meede on direktiiv, seda, et see võib Nord Stream 2 AG-d otseselt puudutada.

Lisaks ei nõustunud kohtujurist Üldkohtu seisukohaga, et Nord Stream 2 AG ei olnud otseselt puudutatud seetõttu, et vaidlustatud direktiivi sätted eeldasid riigi tasandil rakendusmeetmeid. Ta märgib, et rakendusaktide puudumisega seotud kriteerium ei tähenda, nagu välistaks mis tahes rakendusakt otsese puutumuse kohe ja ilmtingimata. Otsese puutumuse tingimus on täidetud muu hulgas juhul, kui rakendusmeetmed on olemas, kuid asjaomastel ametiasutustel ei ole tegelikku kaalutlusõigust selle üle, kuidas liidu põhiakti tuleb rakendada. Tehtud analüüsile tuginedes leidis kohtujurist, et Nord Stream 2 AG olukorda mõjutab vahetult vaidlustatud direktiiv ise, mitte kõigest (sellele järgnev) meetmete ülevõtmine. Sellest tulenevalt järeldas kohtujurist, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta leidis vaidlustatud kohtumääruses, et apellandil ei ole otsest puutumust.

Kohtujuristi ettepanek on kättesaadav siin.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.