Sa oled siin

Eesti - Ukraina vabakaubanduslepingu ühiskomitee kohtumine oli edukas

24. November 1998 - 10:08

Teisipäeval, 24. novembril toimus Tallinnas Eesti ja Ukraina vahelise vabakaubanduslepingu ühiskomitee esimene kohtumine. Ühiskomitee Eesti-poolne kaasesimees on välisministeeriumi asekantsler välismajanduspoliitika ja konsulaarküsimustes Clyde Kull ning Ukraina-poolne kaasesimees Ukraina tööstuspoliitika aseminister Vadim Ljashtshov.

Käesoleva aasta augustis kohtusid Kiievis ühiskomitee kaasesimehed. Kohtumisel kinnitati edasise tegutsemise plaan ning samuti informeeris Eesti pool Ukraina poolt probleemidest, mis on vabakaubanduslepingu elluviimisel tekkinud seoses mõningate Ukraina seadusaktide ja muude turukorraldusmeetmetega. Nendeks on: 1) reale kaupadele kehtestatavad diskrimineerivad aktsiisimaksud; 2) mõnede kaubagruppide diskrimineerimine siseriiklikul maksustamisel; 3) koguselised piirangud kaupade sisseveol; 4) tollimaksu tasumise nõue kaupade eeldeklareerimisel.

Teisipäevasel ühiskomitee kohtumisel arutatigi peamiselt Eesti poolt tõstatatud küsimusi. Kohtumisel suhtusid mõlemad pooled teineteise probleemidesse mõistvalt ja konstruktiivse arutelu tulemusel leiti mitmele vaidlusalusele küsimusele lahendus. Nenditi, et Ukraina majandus on praegu üleminekuseisundis, mistõttu ka osa tururegulatsioonimeetmeid on omased üleminekuajale ning puuduvad kontrollimehhanismid vabakaubandusrezhiimi tagamiseks.

Üheks Eesti probleemiks on reale kaupadele kehtestatud diskrimineerivad aktsiisimaksud, millega Ukraina sisemaine tootja satub importijaga võrreldes paremasse seisu. Jõuti järeldusele, et mainitud soodustuste kehtivusaeg on piiratud ja need pole vabakaubanduslepinguga otseses vastuolus. Ukraina pool põhjendas selliseid soodustusi keeruliste sotsiaalprobleemidega.

Eesti poole teine pretensioon puudutas mõnede kaubagruppide diskrimineerimist siseriiklikul maksustamisel, mis tuleneb Ukraina poolt kehtestatud minimaalsest tolliväärtusest. Lepiti kokku, et seda küsimust hakatakse lahendama üksikute kaubagruppide kaupa.

Kolmandaks lahendust vajavaks küsimuseks on koguselised piirangud mõnede kaupade sisseveol, mis eelkõige puudutab Eesti lihatoodete eksporti. Kuna see probleem kuulub veterinaaria valdkonda, siis lepiti kokku, et lahendus leitakse veterinaarametite esindajate kohtumisel. Ukraina pool avaldas valmisolekut julgustada oma riigi veterinaarametit otsekontaktidele Eesti kolleegidega.

Eesti poole neljandaks pretensiooniks on tollimaksu tasumise nõue kaupade eeldeklareerimisel. Ukraina pool nõustus, et selline tegevus ei ole vabakaubandusleppega kooskõlas, ning lubas alustada siseriiklikku tööd lahenduse leidmiseks. Probleem püütakse lahendada kuu aja jooksul.

Ukraina delegatsioon tõstatas küsimuse, et Eestist saabub Ukrainasse sageli võltsitud sertifikaatidega tooteid. Tegemist on peamiselt nafta- ja õlitoodetega, töödeldud kanalihaga ja külmutatud kalaga, mis ilmselt pole Eesti päritolu. Lepiti kokku tõhustada tollialast koostööd, samuti lubas Eesti pool, et Eesti toll hakkab põhjalikumalt kontrollima sertifikaatide väljastamist.

"See, et arutati seoses vabakaubanduslepinguga tekkinud probleeme, ei tähenda veel, et meie kaubavahetuses ainult probleemid ongi," kinnitas asekantsler Kull pärast kohtumise lõppu. Tema sõnul on vabakaubandusleping võimaldanud mitmekordistada kahepoolset kaubavahetust, intensiivistades eriti Eesti eksporti Ukrainasse.VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.