Sa oled siin

1. augustist jõustub Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 16. protokoll, mis aitab tõhustada inimõiguste kohtu ja riigisiseste kohtute vahelist suhtlust

31. Juuli 2018 - 11:03

1. augustil 2018 jõustub Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokoll nr 16 (RT II, 10.07.2018, 4) selle ratifitseerinud riikide, sealhulgas Eesti suhtes.

16. protokolliga luuakse uus menetlus, mis võimaldab riigi kõrgeimatel kohtutel – Eestist Riigikohtul – küsida Euroopa Inimõiguste Kohtult (EIK) nõuandvaid arvamusi poolelioleva riigisisese kohtuasja raames inimõiguste konventsiooni tõlgendamise või kohaldamisega seotud põhimõttelistes küsimustes. 16. protokolli eesmärk on tõhustada EIK ja riigisiseste kohtute omavahelist suhtlust ning kaitsta seeläbi paremini inimõigusi ja põhivabadusi Euroopas.

EIK-le esitatav küsimus peab olema seotud kõrgeima kohtu menetluses oleva konkreetse kohtuasjaga ega või puudutada selles kohtuasjas kohaldamisele mittekuuluvat õigust abstraktselt. Nõuandva arvamuse küsimine on riigi kõrgeima kohtu vabatahtlik otsustus ning EIK nõuandvad arvamused ei ole siduvad. Seega otsustab riigi kõrgeim kohus, milline on nõuandva arvamuse mõju konkreetsele riigisisesele kohtumenetlusele. Selliselt säilib menetlusosalisel õigus pöörduda pärast asjas riigisiseselt tehtavat lõplikku otsust siiski kaebusega ka EIK-sse. Samas eeldatakse, et kui riigi kõrgeim kohus on pidanud  vajalikuks nõuandvat arvamust küsida, siis võtab ta seda ka arvesse, mis omakorda peaks välistama asja uue sisulise arutamise Strasbourgis. EIK nõuandva arvamuse järgimine riigisiseses kohtumenetluses peaks pikemas perspektiivis aitama vähendada EIK-sse esitatavate kaebuste arvu.

1. augusti 2018 seisuga on 16. protokolliga ühinenud kümme riiki.

Veel uudiseid samal teemal

02.07.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus lõpetas kaebuse läbivaatamise, kuna kaebaja ei reageerinud EIK kirjadele

2.7.2020 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 11.6.2020 tehtud otsuse asjas Bobrovnitski vs. Eesti (30587/18), millega otsustas kustutada nimetatud kaebuse kohtuasjade nimistust, kuna kaebaja ei vastanud EIK kirjadele.

02.07.2020|Välisministeerium

Inimõiguste kohus asus seisukohale, et kaebaja on jätnud kohase õiguskaitsevahendi ise ammendamata

2.7.2020 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) seitsmeliikmeline koda 2.6.2020 tehtud otsuse kohtuasjas Fizgejer vs. Eesti (43480/17), tunnistades kaebuse tervikuna vastuvõetamatuks.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.