Twinning ja TAIEX

Mis on Twinning ja TAIEX?

 

Twinning

 

Twinning (mestimine) on Euroopa Liidu rahastatav koostööprogramm, mille raames Euroopa Liidu liikmesriikide avaliku sektori asutused või avaliku sektori osalusega asutused rakendavad projekte ühinemiseelse ja naabruspoliitika riikides, et saavutada Euroopa Liidu seadusandluse mingi osa ülevõtmine, jõustamine või rakendamine konkreetses sektoris. Programm aitab kaasa assotsiatsioonilepingu eesmärkide saavutamisele. 

Mestimise laiemaks eesmärgiks on kasusaavate riikide toetamine tõhusa ja kaasaegse haldusstruktuuri loomisel, sealhulgas inimressursi arendamisel ning juhtimisvõimekuse tõstmisel. Programmiga rahastatakse projekte Euroopa Liidu ühinemiseelse ja naabruspoliitika riikides (Instrument for Pre-accession Assistance, IPA ja European Neighbourhood Instrument, ENI). Mestimist koordineerib Euroopa Komisjoni naabrus- ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat (DG NEAR). 2020. aastats otsustas Euroopa Komisjon pilootprojektidena rakendada mestimist ka Euroopa Arengufondi ja Arengukosotöö Rahastamisvahendi (European Development Fund, EDF ja Development Cooperation Instrument, DCI) rihtriikides.

 

Mestimisprojektis osalemine

 

 • Mestimine võib olla standardne (Standard Twinning), kestvusega 12-36 kuud või kerge (Twinning Light), kestvusega kuni 8 kuud (erandjuhtudel pikendatakse 10 kuuni).
 • Üks EL liikmesriik võib esitada ühe projekti. Ühes projektis võib kaasatud olla mitu ühe riigi avaliku sektori või avaliku sektori osalusega asutust.
 • Tavaliselt laekub projektidele mitu pakkumist, mille seast valitakse välja parim. Tihti viivad projekti ellu mitu liikmesriiki mestimisliiduna (Twinning Consortium).
 • Üha enam toetatakse mestimisliitu nii-öelda „vana ja uue“ Euroopa Liidu liikmesriigi vahel, kuna vanematel liikmesriikidel on pikaajalised kogemused mestimisprojekti juhtimisel, ent pärast 2004. aastat liitunud liikmesriikidel on pakkuda värskema institutsioonide ülesehitamise kogemust.
 • Igal projektil on projektijuht (Project Leader) ning vähemalt üks resideeruv mestimise nõunik (Resident Twinning Adviser, RTA). Kerge mestimise puhul resideeruvat twinning nõunikku ei ole. Projektijuht on vastutav projekti üldise suunamise ja juhtimise eest. RTA lähetatakse EL liikmesriigi avaliku sektori või avaliku sektori osalusega asutusest kogu projekti ajaks kasusaaja riigi vastavasse asutusse.
 • Projektis ei saa osaleda erasektori asutused. Erasektori eskperte saab kaasata erandkorras.
 • Lisaks RTA lähetamisele korraldatakse eesmärgi saavutamiseks vajalikke lühiajaliste ekspertide visiite, mis on eelnevalt hoolikalt planeeritud ja ajastatud.

Miks mestimisprojektid on kasulikud?

 • rakendatakse muutuseid kasusaaja riigi administratsiooni toimemehhanismides, paraneb juhtimine, tõhustub kommunikatsioon ja koordinatsioon,
 • arendatakse ja tõhustatakse seaduseid, mis on vajalikud lepingute ja tegevuskavadega võetud kohustuste täitmiseks ning Euroopa turgudega lõimimiseks,
 • mestimispartnerid saavad võrdsel tasandil toimuva teabevahetuse käigus jagada kogemusi ja teadmisi,
 • rakendatakse liikmesriikide parimaid avaliku halduse praktikaid,
 • mestimisprojekti juht ja eksperdid saavad väärtusliku Euroopa Liidu projektis osalemise kogemuse,
 • mestimisliidu puhul õpivad EL liikmesriigid ka üksteiselt - paraneb valdkondlik ekspertiis ja kutsealane võimekus,
 • luuakse pikaajaline töösuhe, professionaalne võrgustik ning muutub üksteisesse suhtumine.


Kasusaajad riigid mestimisprojektide raames

 • Ühinemiseelse abi rahastamisinstrument (Instrument for Pre-accession Assistance, IPA): Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Põhja-Makedoonia, Kosovo, Montenegro, Serbia ja Türgi.
 • Euroopa naabruspoliitika instrument (European Neighborhood Instrument, ENI) partnerriigid lõunast ja idast: Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Maroko, Palestiina, Tuneesia, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Moldova ja Ukraina.
 • 2020. a lisanduvad pilootprojektid EDF/DCI riikides.

 

Mestimise siseriiklik koordinatsioon

 

 • Mestimist koordineerib riiklik mestimise kontaktpunkt (National Contact Point, NCP). Eestis asub mestimise rahvuslik kontaktisik välisministeeriumis arengukoostöö ja humanitaarabi büroos.
 • Riikliku kontaktpunkti ülesanneteks on vahendada infot riigisiseselt, samuti kasusaaja riigi, teiste liikmesriikide ning Euroopa Komisjoni vahel. Riikliku kontaktpunkti kaudu toimub mestimispakkumiste edastamine ministeeriumidele ning mestimisprojektidele pakkumiste esitamine.
 • Riikliku mestimise kontaktisikuga saab ühendust kirjutades twinning[at]mfa.ee.
 

TAIEX

 

TAIEX (tehnilise abi ja teabevahetuse programm) on Euroopa Liidu poolt rahastatud programm, mis toetab riigiasutuste ELi õigusaktide lähendamist, kohaldamist ja jõustamist ning EL heade tavade jagamise hõlbustamist. Programmi raames teostatavad projektid on lühiajalised, kestvusega 3-5 päeva, ning toimuvad peamiselt koolituste, seminaride ja õppereisidena. Korraldusliku poole eest kannab hoolt Euroopa Komisjon. TAIEX projektid eelnevad tihti mestimisprojektile. Ministeeriumide ja allasutuste eksperdid, kes on huvitatud osalemast TAIEX projektides, peaksid end registreerima Euroopa Komisjoni TAIEX andmebaasis.

 

Koostööriigid TAIEX raames

 • Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Põhja-Makedoonia, Montenegro, Serbia ja Türgi,
 • Küprose türgi kogukond Küprose põhjaosas,
 • Alžeeria, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Egiptus, Gruusia, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Moldova, Maroko, Palestiina, Süüria, Tuneesia ja Ukraina,
 • Kõik partnerlusinstrumendiga (Partnership Instrument) seotud riigid,
 • EL liikmesriigid regionaalpoliitika ja linnapoliitika peadirektoraadi, keskkonna peadirektoraadi ja peadirektoraadi peasekretariaadi struktuurireformi tugiteenistusega halduskoostöö raames,
 • 2020. a lisanduvad pilootprojektid DG DEVCO riikides.
 

Kuhu pöörduda küsimuste korral? 

 • Küsimustega saab pöörduda kirjutades: twinning[at]mfa.ee
 

 

Viimati uuendatud: 25. September 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.