Sa oled siin

Twinning ja TAIEX

Twinning (eestikeelse uudissõnana mestimine) ja TAIEX (tehnilise abi ja teabevahetuse programm) on Euroopa Liidu poolt rahastatavad programmid, mille raames  kasusaaja riigi avaliku sektori või avaliku sektori osalusega asutused teevad koostööd oma kolleegidega Euroopa Liidu liikmesriigist, et saavutada Euroopa Liidu seadusandluse (acquis communautaire) mingi osa ülevõtmine, jõustamine või rakendamine konkreetses sektoris või kaasa aitamine assotsiatsioonilepingu eesmärkide saavutamisele. Seega on mestimise laiemaks eesmärgiks kasusaavate riikide toetamine tõhusa ja kaasaegse haldusstruktuuri loomisel, sealhulgas inimressursi arendamisel ning juhtimisvõimekuse tõstmisel.

Koostööd rahastatakse Euroopa Liidu ühinemiseelsest rahastamisvahendist (IPA) ja Euroopa naabruspoliitika ning partnerluse rahastamisvahendist (ENPA).

 • Koostööriigid IPA rahastamisvahendi raames: Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Island, Kosovo, Horvaatia, Makedoonia, Montenegro, Serbia ja Türgi
 • Koostööriigid ENPI rahastamisvahendi raames: Alžeeria, Armeenia, Aserbaidžaan, Egiptus, Gruusia, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Maroko, Moldova, Tuneesia ja Ukraina
 • TAIEX projekte viiakse lisaks eelpool toodule läbi veel Liibüas, Süürias, okupeeritud Palestiina territooriumitel ja Valgevenes.

Mestimisprojektis osalemine:

Mestimine võib olla klassikaline, kestvusega kuni 24 kuud või lühiajalisem (Twinning Light), kestvusega kuni kuus kuud.

Tavaliselt laekub projektidele mitu pakkumist, mille seast valitakse välja parim. Tihti viivad projekti ellu mitu liikmesriiki niiöelda mestimisliiduna (Twinning Consortium). Üha enam toetatakse mestimisliitu niiöelda „vana ja uue“ Euroopa Liidu liikmesriigi vahel, kuna „vanematel liikmesriikidel“ on pikaajalised kogemused mestimisprojekti juhtimisel, ent pärast 2004. aastat liitunud liikmesriikidel on pakkuda värske institutsioonide ülesehitamise kogemusega eksperte.

Euroopa Liidu liikmesriik panustab projekti pika- ja lühiajaliste ekspertide meeskonna lähetamisega abisaaja riiki. Igal projektil on vähemalt üks pikaajaline ekspert (RTA - Resident Twinning Adviser) ning projektijuht (Project Leader). Projektijuht on vastutav projekti üldise suunamise ja juhtimise eest. RTA lähetatakse liikmesriigi avaliku sektori või avaliku sektori osalusega asutusest, nn volitatud asutusest, täiskohaga vähemalt kaheteistkümneks kuuks abisaaja riigi vastavasse asutusse, enamasti ministeeriumi. Projektis ei saa kasutada erasektori eksperte. Lisaks RTA lähetamisele korraldatakse eesmärgi saavutamiseks vajalikke teiste spetsialistide visiite, mis on eelnevalt hoolikalt planeeritud ja ajastatud. Mestimisprojekti raames on võimalik rahastada poliitilist nõustamist (sh seaduseelnõu kirjutamist, nõustamist korralduslike külgede osas, teadlikkuse tõstmist jne), koolitusi, õppereise ja praktikume. Kõik need tegevused, mestimisprojekti elluviimise käigus tehtud kulude abikõlblikkus ning muud vajalikud protseduurireeglid on kirjas mestimise käsiraamatus (Twinning Reference Manual ).

Mestimisprojektides osalemine on kasulik kõigile osapooltele:

 • mestimispartnerid saavad võrdsel tasandil toimuva teabevahetuse käigus jagada kogemusi ja teadmisi
 • rakendatakse liikmesriikide parimaid avaliku halduse praktikaid
 • mestimisprojekti juht saab väärtusliku projektijuhtimiskogemuse
 • mestimisliidu puhul õpivad liikmesriigid ka üksteiselt
 • luuakse pikaajaline ja struktuurne töösuhe, professionaalne võrgustik ning muutub üksteisesse suhtumine
 • koolituste käigus tõuseb mõlema poole kutsealane võimekus
 • arendatakse ja tõhustatakse seadusi, mis on vajalikud lepingute ja tegevuskavadega võetud kohustuste täitmiseks ning Euroopa turgude lõimumiseks
 • väärtusliku kaassaadusena toimuvad muutused abisaaja riigi administratsiooni organisatoorsetes toimemehhanismides, paraneb juhtimisstiil, tõhustub kommunikatsioon ja koordinatsioon.

Mestimise siseriiklik koordinatsioon:

Mestimist koordineerib riiklik mestimise kontaktisik (NCP  -National Contactpoint for Twinning). Eestis asub mestimise rahvuslik kontaktisik välisministeeriumis arengukoostöö ja humanitaarabi büroos.

Rahvusliku kontaktisiku ülesanneteks on eelkõige vahendada infot riigi, teiste liikmes- ja partnerriikide ning Euroopa Komisjoni vahel. Rahvusliku kontaktisiku kaudu käib mestimispakkumiste edastamine ministeeriumitele ning mestimisprojektidele pakkumiste esitamine.

Eesti senine osalus mestimisprojektides noorempartnerina:

Kasusaaja riik

Projekti nimi inglise keeles

Põhi-partner

Noorem-

partner

Bosnia  ja Hertsegoviina

Twinning Assistance to the Ministry of Communications and Transport of Bosnia and Herzegovina in Implementation of the Bosnia and Herzegovina Law on Railways

FR

 

Horvaatia

Development of Regulatory Impact Assessment System (RIAS)

UK

 

Horvaatia

Strengthening the Administrative Capacity of the Agency for the Audit of European Union Programmes Implementation System (Audit Authority) for the Audit of EU Cohesion, Agricultural and Fisheries Instruments

NL

 

Gruusia

Strengthening the National Customs and Sanitary-Phyto-sanitary Border Control System in Georgia

DK

IT

Gruusia Capacity Building of the Academy of the Ministry of Finance of Georgia FI EE
Gruusia Support to Strengthening of e-Governance in Georgia II EE IT

Kosovo

Improved education in the Public Safety and Security

FI

 

Läti

Strengthening the capacity of  State Police to implement the National Criminal Intelligence Model

UK

 

Montenegro

Strengthening the administrative capacity in information society

IT

 

Türgi

Environment and Countryside under IPARD

 

NL

 

SP

 

Montenegro

Strenghtening rural development programme under IPARD

NL

LT

Jordaania Strengthening the Capacities of the Audit Bureau of Jordan SP NL,EE

 

Eesti osalus mestimisprojektides juhtriigina (Twinning Light):

Kasusaaja riik

Projekti nimi inglise keeles

Bosnia  ja Hertsegoviina

Assistance to the Training Unit of the Civil Service Agency in defining training strategy and content of training for civil servants

Eesti osalus mestimisprojektides valdkonniti:

Eesti osalus mestimisprojektides valdkonniti

Mestimisalane lisainformatsioon Euroopa Komisjoni laienemise peadirektoraadi veebilehel ja Euroopa Komisjoni koostöötalituse - EuropeAid veebilehel.

TAIEX -i (Tehnilise abi ja teabevahetuse programm)-i instrumendi all teostatavad projektid on lühiajalised (tavaliselt 3-5 päeva) ning toimuvad peamiselt koolituste, seminaride ja õppereiside näol. Korraldusliku poole eest kannab hoolt Euroopa Komisjon. TAIEX-i projektid eelnevad tihti mestimisprojektile.

Ministeeriumite ja allasutuste (sh. volitatud staatusega asutuste) eksperdid, kes on huvitatud osalemast TAIEX-i projektides, peaksid end registreerima Euroopa Komisjoni TAIEX-i andmebaasis.

Välisministeeriumi poolt koostatud mestimise ja TAIEX-I juhend (71.5 KB, DOC)

Lühitutvustus TAIEX-ist

Täiendav informatsioon mestimise ja TAIEX-i rahvuslikult kontaktisikult: twinning@mfa.ee

 

22.01.2013 Välisministeeriumis toimunud seminari "Mestimise praktilised aspektid - projektitaotluse koostamisest rakendamiseni" materjalid.

 

Väljakuulutatud mestimisprojektid

 

Viimati uuendatud: 26. Mai 2016

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.