Sa oled siin

TURULE SISENEMINE

Viimati uuendatud: 30.06.2017

Turule sisenemine ning müük Venemaal

Eesti ettevõtja, kes kavatseb laieneda Vene turule, peaks olema tugev koduturul ning omama piisavalt kapitali ja kogemusi, kuna arvestada tuleb väga tugeva konkurentsiga. Äriplaani elluviimiseks ja positiivsete tulemusteni jõudmiseks kulub suhteliselt palju aega ja vahendeid. Tuleb pingutada järjepidevuse ning isiklikesse suhetesse investeerimise nimel.

Tavaliselt sisenevad Eesti ettevõtjad Vene turule kohaliku edasimüüja või usaldusväärse kohaliku partneri kaudu. Sisenemist otsekontakti kaudu tuleb ette märksa harvemini. Tegutsemisel kohalikku ärikeskkonda tundva edasimüüja kaudu ei pea ettevõtja ise tegelema kauba realiseerimisega Vene turul. Samuti kannab edasimüüja hoolt kauba Venemaale importimisel ja ladustamise eest.  Edasimüüjal peaks olema konkreetse toote müügi osas eelnev kogemus ning professionaalne taust.

Kindlasti tuleb kasuks tutvumine teiste Vene turul edukalt tegutsevate ettevõtjate kogemusega. Regioonide lõikes eristub Loode-Venemaa ülejäänud piirkondadest. Täna on Eesti ettevõtjate huvi paljuski kontsentreerunud Loode-Venemaale, kus majandussuhete arengut toetab piirkonna geograafiline lähedus. 

Samas on keskvalitsus hakanud järjest enam rõhutama regioonide endi rolli eelarvetulude suurendamisel ja investeeringute ligitõmbamisel. See võib avada Eesti ettevõtjatele uusi võimalusi ärisidemete loomiseks ka muudes regioonides kui Loode-Venemaa. Regioonid võivad olla koostööks avatumadki kui suurlinnad Moskva ja Peterburi.

Turule sisenemiseks tuleb korralikult ette valmistuda. Väga selgelt tuleb määratleda, milliseid projekte, kus ja kuidas soovitakse ellu viia. Juhtub, et mõnikord ei tajuta päriselt Venemaa mastaape ja regionaalseid erinevusi. Miljonilinnades, eriti Moskvas ja Peterburis, on kaupade ja teenuste pakkumine ligikaudu tasemel, millega ollakse harjutud Lääne-Euroopa suurtes keskustes. Laialdaselt on esindatud maailma tuntuimad kaubamärgid.

Venemaa rahvaarvu arvestades on see Eesti ettevõtjatele huvipakkuv turg. Suurtes keskustes tuleb arvestada väga tiheda konkurentsiga ja keeruliste tingimustega, seda eelkõige kestvus- ja tarbekaupade osas. Suurtes keskustes nagu Moskva või Peterburi võidakse hinnata pigem personaalsemat lähenemist, tootega kaasnevat lisaväärtust või teenuseid, kui odavat hinda. Esimesed küsimused, millele vastamiseks tuleb valmis olla, on toote ELi nõuetele vastav kvaliteet, sertifikaatide ja garantiide olemasolu. Enesestmõistetavalt peab toode olema varustatud heade venekeelsete materjalidega. Vene partner võib tunda ka huvi, kas toode on vastavuses Euraasia Tolliliidu nõuetega. 

Vaidluste ja erimeelsuste tekkimisel (lisainfo: https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/treteyskoe_razbiratelstvo_i_mediatsiya-s312/) ei ole eriti otstarbekas loota õiguskaitseorganite abile. Usaldus kohtusüsteemi vastu on Venemaal madal ning üksnes väike osa kohtuotsustest suudetakse reaalselt täita.  

Tausta kontrollimine

Uue turule tulija jaoks on üheks peamiseks probleemiks potentsiaalse lepingupartneri tausta kontrollimine. Ühtset Krediidiinfo või äriregistri sarnast põhjalikku teenust Venemaal ei ole.

Ettevõtte olemasolu ja tema põhiandmeid saab kontrollida Föderaalse Maksuameti kodulehel http://egrul.nalog.ru/#. Föderaalse kohtutäiturite teenistuse kodulehelt http://fssprus.ru/iss/ip/ saab kontrollida füüsiliste ja juriidiliste isikute andmeid, kellel võib olla võlgnevusi.

Abi võib olla ka valitsusasutuste kesksest e-teenuste portaalist http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/, kus on asutuste kaupa ära toodud pakutavad e-teenused, kusjuures mõned neist võimaldavad teha spetsiifilisi päringuid.

Infot võib saada ka Venemaa otsingusüsteemi Yandex http://www.yandex.ru/ kaudu, kuhu otsisõnad tuleb sisestada vene keeles. Eestikeelsel klaviatuuril saab kirjutada vene teksti veebilehel http://translit.ru/. Tõlkega võib aidata EKI veebileht: http://www.eki.ee/dict/evs/.

Tasulisi taustauuringuid saab tellida kohalike kaubandus-tööstuskodade kaudu. Regionaalsete kodade kontaktandmed ja veebiaadressid leiab Venemaa Kaubandus-Tööstuskoja kodulehelt http://www.tpprf.ru/.

Äripartnerite leidmine

Tasulist äripartnerite otsinguteenust saab tellida kohalike kaubandus-tööstuskodade kaudu. Tasuta saab sisestada oma päringu läbi Euroopa ettevõtete võrgustiku, mille liige on ka Venemaa. Sel juhul tuleb ühendust võtta Eesti kontaktpunktiga http://een.ec.europa.eu/about/branches/?Country=EE kes võtab oma partneritega Venemaal. Võrgustikku finantseerib Euroopa  Liit. Mõistlik on kirjutada oma päring vene keeles, kuigi võrgustik töötab inglise keeles. Muukeelsed päringud jäävad Venemaal üldjuhul vastuseta.

Messidel osalemine võimaldab leida uusi äripartnereid, ühtlasi kaasneb sellega Venemaal oluline isiklik kontakt. Kindlasti peaksid messil jagatavad infomaterjalid olema vene keeles. Ülevaate Venemaa erinevates regioonides toimuvatest messidest ja näitusekeskustest valdkondade kaupa leiab Venemaa messikeskuste liidu kodulehelt http://ruef.ru/.

Eesti ettevõtjad on sageli messidel kohal käinud koostöös erialaliidu või klastriga. Moskvas on osaletud järgmistel messidel: toidumess Prodexpo, turimismess MITT, logistikamess TransRussia, puidumess Holzhaus, rahvusvaheline toidumess  WorldFood Moscow. Eesti messiboksid pakuvad kohalikele ettevõtjatele huvi ja messid on heaks võimaluseks uute kontaktide leidmisel.

Tollitariifid

Venemaale importimisel  tuleb tasuda kaubalt tollimaksu, mille konkreetne suurus kaubagruppide lõikes määratakse kaubakoodi alusel. Tollimaksu määr võib varieeruda vahemikus 0-20%. Enamikel juhtudel määratakse tollimaks protsendina sisseveetava kauba tolliväärtusest. Viimane määratakse arves toodud kauba maksumuse alusel, millele lisanduvad kindlustus- ja transpordikulu kuni tollipiirini.

Tollimaksu konkreetsed määrad kaubagruppide lõikes importimisel Euraasia Tolliliidu territooriumile (s.o Venemaale, Valgevenesse ja Kasahstani)  on ära toodud Euraasia Majanduskomisjoni kodulehel http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx

Kui Venemaale eksportimisel vajatakse muud olulist teavet lisaks tollimaksumäärale, on praktilisem kasutada Euroopa Komisjoni poolt loodud Turulepääsu andmebaasi, vt http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm. Kaubakoodi alusel saab andmebaasist vaadata tollimaksu konkreetset määra ning lisaks ka muud infot Venemaale importimisel esitatavate nõuete kohta. Andmebaasi kasutamine on tasuta ning seda saab kasutada vaid Euroopa Liidu territooriumil asuvatest arvutitest. Kui asute väljaspool EL-i (näiteks Venemaal või Ukrainas), siis andmebaas ei avane.   

Lisaks tollimaksule tuleb kaupade impordil tasuda käibemaks, mille üldine määr on 18% ning tollivormistuse tasu, mille suurus sõltub kaupade maksumusest. Tollideklaratsiooni elektroonilise esitamisega on võimalik tollivormistuse tasu vähendada.

Erimajandustsoonid

Venemaa valitsus on asutanud erimajandustsoone, mis muuhulgas pakuvad soodusrežiime ja maksuvabastust kaupade impordil. Erimajandustsoonide loetelu, nende asukohad ja pakutavad soodustused leiab Venemaa Majandusarengu Ministeeriumi kodulehelt http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/main/.

Viimati uuendatud: 30. Juuni 2017

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.