Sa oled siin

TURULE SISENEMINE

Viimati uuendatud: 12.11.2019

Saksamaa on tugev ekspordiriik, mis on üles ehitanud oma kaubandussuhted maailma erinevate piirkondadega. Saksamaa eksport on kõrge impordisisaldusega, seetõttu võidavad Saksamaa eksporditugevusest ka tema kaubanduspartnerid, sh Eesti ettevõtted, kes soovivad oma kaupa Saksamaale müüa. Saksamaa ekspordib peamiselt lõpptooteid ning impordib eelkõige seadmeid, sõidukeid, masinaid, erinevaid pooltooteid, alltöövõttu ning tooraineid. Kuna made in Germany on kvaliteedi tähis, siis on tõsiseks väljakutseks veenda kohalikku turgu importtoote paremuses. Lisaks on Saksa kliendile oluline järelteenindus - probleemide lahendamine peaks olema võimalik saksa keeles ning Saksamaal. Sellest tulenevalt võib Saksamaal registreeritud ettevõte anda teatava müügieelise. 

Saksa turg pakub Eesti ettevõtetele mitmeid võimalusi. Perspektiivikad sektorid Eesti ettevõtetele võiksid olla infotehnoloogia (sh tööstuse digitaliseerimist puudutavad lahendused), puit (puitmajad, puittooted) aga kindlasti traditsiooniline masinaehitus, autotööstus ja metallitööstus (allhange, aga ka keerulisemate komponentide valmistamine) ning erinevad keskkonna- ja energiatehnoloogiad. Olulised märksõnad siin on taastuvenergia ja energiasääst (nii seoses transpordi sektori, elamumajanduse kui erinevate tootmisprotsessidega). Perspektiivikas on mistahes innovaatiline, disainitud või „roheline“ toode või teenus, mille eest on muidu nii kokkuhoidlik sakslane valmis ka kõrgemat hinda maksma. Saksa tarbijat iseloomustab keskkonnateadlik mõtlemine ja erinevatele ökomärkidele võib leida turgu. Erinevad sertifikaadid ja märgid pakendil hõlbustavad Saksamaal usalduse võitmist.

Täpsemat infot erinevate märkide ja sertifikaatide kohta Saksamaal võib leida ka EASi kodulehelt. 

Infoallikad ja partnerite leidmine

Eesti erialaliidud ja -ühendused. Esimese sammuna tuleks pöörduda ettevõtlusorganisatsioonide ja erialaliitude poole Eestis. Viimased seisavad oma liikmete huvide, sealhulgas rahvusvahelise koostöö edendamise eest seisma.

Ekspordi edendamise riiklikuks institutsiooniks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Saksamaa on EASi poolt võetud üheks fookusriigiks, seetõttu on Eesti ettevõtete turule sisenemise hõlbustamiseks loodud EASi Saksamaa kasvuprogramm. EASiga tasub kontakteeruda ka nendel ettevõtetel, kes alles otsivad võimalusi välisturule minekuks ja ei ole kindlad sihtturu valikus. EAS pakub üldinfot sihtturgude ja konkreetsete valdkonnamesside kohta;  konsultatsiooni ja infot konkreetsete kaubandus- või koostööpartnerite leidmiseks ning EASi pakutavate tasuliste teenuste ja toetuste kohta. EAS korraldab sihturuseminare ning äridelegatsioonide välisvisiite. EASil on andmekogu Eestist kauba ostmiseks laekunud ostusoovide kohta.

EASil on Saksamaal ekspordinõunik, kes on toeks Saksamaa turule tulla soovivatele Eesti ettevõtetele; lisaks üks välisesindaja, kes tegeleb välisinvesteeringute toomisega Eestisse ning üks turismiesindaja, kes tutvustab Eestit kui mitmekülgset ja atraktiivset turismisihtkoha Saksamaal.

Ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab sihtturuseminare ning äridelegatsioonide visiite. Lisaks peab Kaubandus-Tööstuskoda Eestist kaupu importida soovivate välisettevõtete ja Eesti ekspordiettevõtete andmekogusid. Võimalike koostöökontaktide kohta on soovitav küsida infot ka erialaliitudest.

Eesti saatkond Berliinis saab olla abiks informatsiooni leidmisel Saksamaa ärikeskkonna kohta ning hõlbustada partnerite otsingut. Ülevaade Eesti saatkondade poolt pakutavast toest Eesti ettevõtetele on toodud välisministeeriumi koduleheküljel. Saksa ettevõtete päringud Eestist koostööpartneri leidmiseks edastame EASile. Infomaterjali Eesti ettevõtete kohta edastame Saksa poole järelpärimistele siis, kui vastav (võõrkeelne) materjal on saatkonnas olemas. Seepärast on ettevõtete infomaterjalid (ka elektroonilised) suureks abiks.

Saksa organisatsioonid

Kaubanduskojad. Saksamaa ettevõtted on kohustatud end registreerima vastavas regionaalses kaubandus-tööstuskojas (Industrie- und Handelskammer, iseseisvad avalik-õiguslikud organisatsioonid, kokku ligi 80 esindust Saksamaal), mille katusorganisatsiooniks on Deutsche Industrie- und Handelskammertag ehk DIHK. Lisaks kuulub nimetatud võrgustikku ka üle 140 esinduse välismaal 92 riigis, sh Eestis. Saksa-Balti Kaubanduskoda abistab nii Saksa ettevõtteid tegutsemisel Eesti turul kui ka Eesti ettevõtteid sisenemisel Saksa turule. Majandusesindus toob igal aastal arvukalt Saksa ettevõtteid tutvustusreisidele Eestisse. Samuti on nad tähtsamate Saksa messide (Berliin, Düsseldorf, Hamburg,Hannover, Köln, Leipzig, München) esindajaks Eestis.

Saksamaa kaubandus-tööstuskodade võrgustik on heaks võimaluseks kontaktide leidmisel Saksamaal. Nii Saksamaal kui välismaal paiknevate kaubanduskodade kontaktandmed saab DIHKi kodulehe kaudu.

Saksa erialaliidud. Saksamaal on väga tihe ja detsentraliseeritud erialaliitude võrgustik. Sisuliselt igal majandusharul on oma liit ja regionaalsed liidud, mis esindavad sinna kuuluvaid ettevõtteid. Paljud liidud toetavad eelkõige oma liikmete rahvusvahelistumist ja vahendavad ärikontakte partneritega välismaal. Seepärast tasub Saksa turu vastu huvi tundvatel Eesti ettevõtetel ja nende organisatsioonidel ühendusse astuda ka Saksa erialaliitudega, et saada vajalikku infot erinevate majandusharude, tööstussektorite ja võimalike äripartnerite kohta. Saksamaal tegutsevate liitude kontakte leiab näiteks Saksamaa Liitude Juhtimise Ühenduse ehk Die Deutche Gesellschaft für Verbandsmanagement kodulehelt.

Saksa Kaubanduse ja Investeeringute Agentuur (Germany Trade & Invest) on Saksamaa väliskaubanduse ja investeeringute edendamise organisatsioon, mille ülesanne on tutvustada Saksamaad välismaal kui atraktiivset ettevõtluskeskkonda; aidata välisettevõtteid investeeringute tegemisel riiki ning informeerida ja toetada Saksa ettevõtteid, kes on huvitatud uute turgude leidmisest väljaspool Saksamaad. Saksa Kaubanduse ja Investeeringute Agentuuri kodulehelt leiab Eesti ettevõtja infot Saksamaa majandussektorite, regioonide, investeerimisvõimaluste ja -keskkonna kohta.

Agentuuri kodulehel on võimalik tutvuda Saksamaa investeeringute käsiraamatuga, millest on olnud abi ka käesoleva äritingimuste ülevaate koostamisel.

Liidumaade majandusesindused. Igal Saksamaa liidumaal on nn majanduse edendamise keskused (Gesellschaften für Wirtschafts­förderung), mis vahendavad infot ja koostöösoove, korraldavad kontaktpäevi nii Saksamaal kui partnerriikides ning teevad veel palju muud, millest ka Eesti ettevõtted kasu võiks saada.

Müügipartnerid Saksamaal

Saksa turule sisenemisel on mõistlik kohe oma ettevõtte asutamise asemel esmalt testida toote sobivust turul, kasutades selleks kohalike müügipartnerite laiaulatuslikku võrgustikku. Importijatel, hulgi- ja jaekaupmeestel, kaubandusesindajatel ja edasimüüjatel on Saksa kaubandusmaastikul oma kindel koht. Selleks et leida sobivad müügikanalid ja saada sisse kohalikesse kaubanduskettidesse on soovitav kasutada kohalikku turgu ja oma valdkonda tundvate müügipartnerite abi. Kontaktide leidmiseks võib pöörduda Saksa Kaubandusesindajate ja Agentide Liidu poole või kasutada sobiva müügiesindaja leidmiseks või oma pakkumise sisestamiseks kaubandusesindajate online- platvormi

Turule edukal sisenemisel on abi kindlasti ka erinevatest turu- ja tarbijauuringutest, mille maksumus võib olla küll arvestatav, kuid aitavad turul orienteeruda (turuuuringuid pakuvad näiteks GfK, Nielsen, Kantar TNS).

Messid ja näitused

Suurepärane võimalus Saksamaal kohaliku turuga tutvumiseks, oma toodete tutvustamiseks ja potentsiaali väljaselgitamiseks ning äripartneritega tutvumiseks ja kontaktide sõlmimiseks on messid. Saksamaa on üks juhtivaid messide toimumise asukohti maailmas. Kaks kolmandikku juhtivatest rahvusvahelistest messidest leiavad aset just Saksamaal.

Ülevaate Saksamaa messikalendri kohta leiab Saksa Näituste ja Messide Ühenduse kodulehelt. Lisainfot pakub ka Saksa-Balti Kaubanduskoda. Messitoetuse kohta info saamiseks tasub Eesti ettevõttel pöörduda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poole.

Online-portaalid. Kaubandusesindajate ja messide kõrval on online-portaalid lihtne ja odav alternatiiv ärikontaktide sõlmimiseks Saksa turul.

Saksa äriportaal German Business Portal pakub mitmekülgset ja ulatuslikku infot välismaistele ettevõtetele, mis soovivad aktiivselt Saksamaa turul tegutseda. Äriportaalil on ka rahvusvahelisi ärikontakte võimaldav koostööbörs, mille kaudu on ettevõtetel tervest maailmast võimalik otsida kontakte Saksa ettevõtetega ja pakkuda oma tooteid ja teenuseid. Lisaks võimaldab portaal partnerotsinguid ka erialaliitude ja teiste majandusorganisatsioonide koostööbörsidel.

Taustakontroll

Krediidiinfo päringuid ettevõtete ja erasisikute kohta on võimalik teostada krediidikaitse ühingu SCHUFA (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) kaudu. Partneri finantsseisu saab kontrollida veel Eesti Krediidiinfo kaudu.

Partneri kandmist äriregistrisse saab kontrollida Eesti äriregistri pakutava välisettevõtte registriandmete vahendamise teenuse kaudu või kontrollides seda otse Saksa äriregistrist, mis eksisteerib alates 2007. aastast elektroonilisel kujul.

Lisaks sellele on võimalik andmeid Saksa ettevõtete kohta saada nn online-ettevõtteregistri kaudu.

Viimati uuendatud: 6. Detsember 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.