ÜRO sõnastik

ÜRO terminibaas (The United Nations Terminology Database)

 

 

ENG EE
Ad Hoc Working Group ajutine töörühm, ajutine töögrupp
Assistant Secretary-General (ASG) abipeasekretär
Board of Governors nõukogu (üldisem), juhatajate nõukogu
body  keham, organ
burden-sharer esindaja läbirääkimistel
capacity building suutlikkuse suurendamine, suutlikkuse parandamine
Central Emergency Response Fund (CERF) hädaabi keskfond
Central Emergency Response Fund (CERF) Advisory Board hädaabi keskfondi nõukogu
cluster kobar, klaster
Commission for Social Development  sotsiaalarengu komisjon
Commission on Population and Development rahvastiku- ja arengukomisjon
Commission on Sustainable Development (CSD) kestliku arengu komisjon
Commission on Crime Prevention and Criminal Justice  kuriteoennetuse ja kriminaalõigusemõistmise komisjon
Commission on Narcotic Drugs  narkootiliste ainete komisjon
Commission on Science and Technology for Development  teaduse ja tehnika arengukomisjon
Commission on the Status of Women  naiste staatuse komisjon
Committee on Non-Governmental Organizations  vabaühenduste komitee
Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)  naistevastase diskrimineerimise lõpetamise komitee
co-sponsor vader, kaastoetaja
(to) co-sponsor vaderdama, kaastoetama
"Delivering as One" ÜRO ühtse tegutsemise põhimõte
Department of Economic and Social Affairs (DESA) majandus- ja sotsiaalosakond
Department of Safety and Security ohutus- ja turvaosakond
Deputy Secretary-General (DSG) asepeasekretär, esimene asepeasekretär
development areng
disaster   katastroof
disaster relief katastroofiabi
disaster risk reduction (DRR) katastroofiennetus
displacement ümberpaiknemine, kodude mahajätmine
donors conference abistajate konverents
Economic and Social Council (ECOSOC) ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu
emergency relief hädaabi
enforced disappearances sunnitud kadumised
executive board nõukogu
facilitator, co-facilitator läbirääkimiste juhataja, hõlbustaja
financial rules and regulations  finantseeskirjad 
financing for development (FFD) arengu rahastamine
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon
food aid toiduna antav abi
food assistance toiduabi
food safety toiduohutus
food security toiduga kindlustatus
gender marker soomõõdik
General Assembly (GA), General Assembly of the United Nations Peaassamblee, ÜRO Peaassamblee
global economic governance maailmamajanduse juhtimine
governing council nõukogu
High Level Political Forum (HLPF) kõrgetasemeline poliitiline foorum
Human Rights Council (HRC) Inimõiguste Nõukogu
human security inimjulgeolek 
humanitarian assistance, humanitarian aid humanitaarabi
Humanitarian Liaison Working Group (HLWG) humanitaarmeelsete töörühm
humanitarian response humanitaarabi
innovative financing uuenduslik rahastamine 
Inter-Agency Standing Committee (IASC) ÜRO agentuuridevaheline alaline komitee
internally displaced person (IDP) sisepõgenik 
International Atomic Energy Agency (IAEA) Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur
International Criminal Court (ICC) Rahvusvaheline Kriminaalkohus
international humanitarian law (IHL) rahvusvaheline humanitaarõigus
International Labour Organization (ILO) Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Law Commission rahvusvahelise õiguse komisjon
International Maritime Organization (IMO) Rahvusvaheline Mereorganisatsioon
International Narcotics Control Board rahvusvaheline narkootikumide kontrolli komitee
International Organisation for Migration (IOM) Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon
Joint Inspection Unit ühisjärelevalve üksus
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) ÜRO HIV/AIDSi ühisprogramm
landlocked developing countries merepiirita arenguriigid
least developed country (LDC) vähim arenenud riik
Millennium Development Goals (MDG) aastatuhande arengueesmärgid
mock-up mudel
noncommunicable diseases mittenakkavad haigused, mittenakkushaigused
nutrition toitumis-, toitumine
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet
official development aid/assistance (ODA) ametlik arenguabi
open-ended working group (OEWG) tähtajata töörühm, tähtajata töögrupp
operational activities ÜRO välitegevus
peacebuilding rahu kindlustamine
Peacebuilding Support Office (PBSO) rahukindlustamise toetusosakond
peacekeeping rahuvalve
peace enforcement rahu jõustamine
peacemaking rahu taastamine
poverty alleviation vaesuse vähendamine
poverty eradication vaesuse kaotamine
protection of civilians tsiviilelanike kaitse
refugee pagulane 
religious tolerance usuline sallivus
reproductive health reproduktiivtervis, sigivustervis
responsibility to protect (R2P) kohustus kaitsta, kaitsmise kohustus
rule of law õigusriik
Security Council ÜRO Julgeolekunõukogu
sexual and gender based violence (SGBV)  seksuaalne ja sooline vägivald
sexual and reproductive health and rights (SRHR) seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused
small island developing states (SIDS) väikesed arenevad saareriigid
South-South cooperation (SSC) lõunariikide koostöö
Statistical Commission statistikakomisjon
sustainable development goals (SDGs) kestliku arengu eesmärgid
system-wide coherence ÜRO arenguabisüsteemi reform
The Democratic Governance Thematic Trust Fund (DGTTF) ÜRO Arenguprogrammi demokraatliku valitsemise sihtfond
treaty body lepingujärelevalve keham, lepingukeham
UN Permanent Forum on Indigenous Issues ÜRO põlisrahvaste alaline foorum
Under-Secretary-General (USG) asepeasekretär, allpeasekretär, valdkondlik asepeasekretär
United Nations Children's Fund (UNICEF) ÜRO Lastefond
United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD) ÜRO kestliku arengu konverents
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverents
United Nations Development Programme (UNDP) ÜRO Arenguprogramm
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO)
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) ÜRO Soolise Võrdõiguslikkuse ja Naiste Õiguste Edendamise Amet
United Nations Environment Programme (UNEP) ÜRO Keskkonnaprogramm
United Nations Forum on Forests ÜRO metsandusfoorum
United Nations funds and programs ÜRO fondid ja programmid
United Nations Girls’ Education Initiative (UNGEI) ÜRO tütarlaste hariduse algatus
United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) ÜRO kohanimeekspertide rühm
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) ÜRO Elukeskkonna Programm
United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) ÜRO Koolitus- ja Uurimisinstituut
United Nations International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) ÜRO katastroofiennetuse rahvusvaheline strateegia
United Nations Mine Action Service (UNMAS) ÜRO miinivastase tegevuse büroo
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) ÜRO humanitaarasjade koordineerimise amet
United Nations Office for Project Services (UNOPS) ÜRO Projektiteenuste Organisatsioon 
United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States (UN-OHRLLS) ÜRO vähim arenenud riikide, merepiirita riikide ja väikeste arenevate saareriikide kõrge esindaja büroo
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ÜRO narkootikumide ja kuritegevuse büroo
United Nations Peacebuilding Commission (PBC) ÜRO rahukindlustamiskomisjon
United Nations Population Fund (UNFPA) ÜRO Rahvastikufond 
United Nations Procurement Division (UNPD) ÜRO hankeosakond
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) ÜRO Palestiina Pagulaste Abiorganisatsioon 
United Nations Volunteers (UNV) ÜRO vabatahtlike programm
Unversal Periodic Review (UPR) universaalne perioodiline läbivaatamismehhanism
World Food Programme (WFP) Maailma Toiduprogramm
World Health Organisation (WHO) Maailma Terviseorganisatsioon

 

Viimati uuendatud: 6. Oktoober 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.