Sanktsioonide rakendamise eest vastutavad pädevad ametkonnad

Vastavalt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse §-le 10 on Välisministeeriumil rahvusvaheliste sanktsioonide riigisisesel rakendamisel peamiselt koordineeriv roll (v.a. rakendamine välissuhtlemise ja arengukoostöö keelu või piirangu korral). Teised ministeeriumid algatavad enda valitsemisalas rahvusvahelise sanktsiooni rakendamiseks vajalike õigusaktide menetluse ning peavad tagama rahvusvahelise sanktsiooni rakendamiseks ja kohaldamiseks vajalikud tingimused oma valitsemisalas.

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 11 lõige 3 loetleb pädevad asutused levinumate sanktsioonitüüpide kaupa, kuid sättes esitatud loetelu on mitteammendav, sest tihtipeale on võimalik pädev asutus teiste asjaomast valdkonda reguleerivate õigusaktide alusel kindlaks määrata (näiteks tolliseaduse, strateegilise kauba seaduse, relvaseaduse või lennundusseaduse alusel). Pädev asutus vastab rahvusvahelise sanktsiooniga seotud päringutele ning annab haldusakte (nt load) ja teeb toiminguid, milleks kohustab rahvusvahelist sanktsiooni kehtestav või rakendav õigusakt.

Rahvusvahelise sanktsiooni rakendamist ja kohaldamist Eestis selgitab mahukas rahvusvahelise sanktsiooni seaduse seletuskiri, mis on kättesaadav Riigikogu kodulehelt.

Rahvusvahelise finantssanktsiooni rakendamine ja kohaldamise järelevalve (krediidi- ja finantseerimisasutused)

Finantsinspektsioon
Sakala 4
Tallinn 15030
Üldtelefon: +372 668 0500
E-post: [email protected]
https://fi.ee

Sisse- ja läbisõidukeeld (viisapiirang) ning väljasõidukohustus

Siseministeerium
Pikk 61
Tallinn 15065
Tel: + 372 612 5008
E-post: [email protected]
http://www.siseministeerium.ee/

Viibimise, elamise ja töötamise piirangud

Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
Tallinn 15060
Tel: + 372 612 3000
E-post: [email protected]
https://www.politsei.ee/

Rahvusvahelise finantssanktsiooni rakendamine ja kohaldamise järelevalve

Rahapesu Andmebüroo
Pronksi 12
Tallinn 10117
Üldtelefon: +372 696 0500
E-post: [email protected]
https://fiu.ee

Kauba väljaveo, sisseveo ja läbiveo keeld või piirang

Maksu- ja tolliamet

Lõõtsa 8a
Tallinn 15176
Tel: 880 0810
Fax: + 372 676 2709
E-post: [email protected]
http://www.emta.ee/

 

Kaubaga seotud teenuse osutamise keeld või piirang; sanktsioneeritud kaubaga, sh strateegilise kaubaga seotud lubade väljastamine

Välisministeerium
Islandi väljak 1
Talllinn 15049
Tel: +372 637 7192
E-post: [email protected]

https://vm.ee/et/strateegiliste-kaupade-kontroll 

Teenuse (välja arvatud finants- ja kaubaga seotud teenuse) osutamise keeld või piirang

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Suur-Ameerika 1
Tallinn 10122
Tel: + 372 625 6342
Fax: + 372 631 3660
E-post: [email protected]
http://www.mkm.ee/

Teadus-, haridus- või kutsealase koostöö keeld või piirang

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18
Tartu 50088
Tel: + 372 735 0222
Fax: + 372 730 1080
E-post: [email protected]
http://www.hm.ee/

Kaitsekoostöö keeld või piirang

Kaitseministeerium
Sakala 1
Tallinn 15094
Tel: + 372 717 0022
Fax: + 372 717 0001
E-post: [email protected]
http://www.kmin.ee

Kultuurikoostöö keeld või piirang

Kultuuriministeerium
Suur-Karja 23
Tallinn 15076
Tel: +372 628 2222
Fax: + 372 628 2200
E-post: [email protected]
http://www.kul.ee/

 

Välissuhtlemise ja arengukoostöö keeld või piirang

Välisministeerium
Islandi väljak 1
Talllinn 15049
Tel: + 372 637 7000
Fax: + 372 637 7099
E-post: [email protected]

 

Viimati uuendatud: 7. Aprill 2022

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.