Rahvusvahelised sanktsioonid

Rahvusvaheline sanktsioon on välispoliitika meede, mille eesmärk on toetada muu hulgas rahu säilitamist või taastamist, rahvusvahelist julgeolekut, demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ning inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse järgimist.

Rahvusvahelisi sanktsioone võtavad enamasti vastu riigid, Euroopa Liit (EL) ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO). Eestis reguleerib seda valdkonda eelkõige rahvusvahelise sanktsiooni seadus. Euroopa Liidu Nõukogu võtab Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta vastu määrusi, mis on kõigile ELi isikutele ja üksustele siduvad. ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestab sanktsioone resolutsioonidega, mille rakendamiseks ELi riikides võtab EL vastu määrused.

ELi sanktsioonikaardil on ajakohane teave kõigi ELis kehtivate piiravate meetmete kohta. ELi sanktsioonide rikkumistest teavitamise (nn vilepuhujate) veebiplatvormil saab saata anonüümse teavituse varasematest, praegustest või kavandatavatest ELi sanktsioonide rikkumistest.

 

Venemaa ja Valgevene vastu kehtestatud piiravad meetmed

 

Euroopa Liit reageeris Venemaa agressioonile Ukrainas jõuliselt, kehtestades piiravaid meetmeid, mis puudutavad Venemaa Föderatsiooni, Valgevenet, Krimmi ning Donetski ja Luhanski oblasteid, mis on Ukraina kontrolli alt väljas.

Sanktsioonide rakendamiseks on muudetud seoses Venemaa tegevusega juba varem kehtestatud määruseid (EL) nr 269/2014 ja (EL) nr 833/2014. Määruse (EL) nr 269/2014 lisas on isikute ja üksuste andmed, kelle suhtes tuleb finantssanktsiooni rakendada, ning määrus (EL) nr 833/2014 sisaldab majandussanktsioone, millega kehtestatakse teatud kaupade impordi- ja ekspordipiirangud, investeeringute tegemise keelde ja teatud teenuste osutamise keelde. Ka Vabariigi Valitsus võttis vastu määrused sanktsiooni kehtestamiseks seoses olukorraga Valgevenes (subjektide nimekiri) ning seoses rünnakuga Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu ning seoses teenuste osutamise piiramisega seoses Ukraina  sõjaga ja Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas.

 

 

Loe lähemalt

 
Viimati uuendatud: 21. Aprill 2022

Viimati kehtestatud sanktsioonid

1. Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah (isik)
2. Maki Mustafa Hamudat (isik)
3. Rasheed Bank (üksus)

Euroopa Liidus on nende suhtes rakendatud sanktsiooni tulenevalt EL Nõukogu 7. juuli 2003 ühisest seisukohast 2003/495/ÜVJP, mis käsitleb Iraaki ja EL Nõukogu 7. juuli 2003 määrusest (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga.

Euroopa Liit viib peatselt muudatused sisse asjaomastesse õigusaktidesse.

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8 kohaselt rakendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga kehtestatud sanktsiooni resolutsioonis kehtestatud tingimustel resolutsiooni alusel moodustatud komitee loetletud rahvusvahelise sanktsiooni subjektide suhtes, kuni ajakohastatakse või võetakse vastu Euroopa Liidu Nõukogu määrus.

Piiravate meetmete nimekirja lisati:

 • 216 isikut, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ning kohaldada sissesõidupiirangut Euroopa Liitu. Nende seas on oligarhe, ärimehi ja nende perekonnaliikmeid, propagandiste, nn rahvavabariikide juhte ja nõukogu liikmeid. 
 • 18 üksust (finats-, sõjatööstuse ja transpordisektoriettevõtted) sh neli panka: Otkritie FC Bank, Novikombank, Sovcombank, VTB Bank, millele kehtib varasemast SWIFTi piirang. Lisaks täpsustati vara külmutamise kohustuse ja kättesaadavaks tegemise sanktsiooni erandeid.

EL nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/582, määrus (EL) 2022/580 ja rakendusmäärus (EL) 2022/581.

Uute finantssanktsioonidega: 

 • Keelati üle 100 000-euroste deposiitide vastuvõtmine Venemaalt.
 • Keelati üle 10 000-eurosed virtuaalvara teenused Venemaa suunal.
 • Keelati pärast 12.04.22 välja antud vabalt võõrandatavate väärtpaberite müük mistahes EL liikmesriigi vääringus Venemaa suunal.
 • Keelati mistahes EL liikmesriigi vääringus rahatähtede müük, pakkumine, üleandmine ja eksport Venemaa suunal.
 • Keelati avalike lepingute ja hangete tegemine ja nende jätkamine Venemaa partneritega.
 • Keelati toetuse, rahastuse ja rahalise abi andmine Venemaale EL, Euratomi ja liikmesriikide riiklike programmide ja lepingute alusel.
 • Keelati teenused Venemaa seosega trustidele ja samalaadsetele üksustele.

Kaupade veo ja transpordiga seoses: 

 • Keelati tahkete fossiilsete kütuste, sh kivisöe, turba jms import Venemaalt ja selle kauba liikumisega seotud teenuste osutamine ja rahastamine.
 • Keelati teatud kaupade importimine Venemaalt ja sellise kauba liikumisega seotud teenuste osutamine ja rahastus. Selle kauba nimekirja kuuluvad mh koorikloomad, kalamari, tsement, alkohol, väetised, kumm, puit, teatud klaas, hõbe, alumiiniumplaadid, laevad, mööbel jms.
 • Keelati Venemaa tööstusvõimekuse kasvu võimaldavate kaupade eksport ja sellega seotud teenuste osutamine ja nende rahastamine (nimekiri hõlmab suurt hulka tööstuses vajaminevaid tooteid ja kaupu).
 • Keelati Venemaa LNG sektori võimekuse kasvu võimaldavate kaupade eksport ja sellega seotud teenuste osutamine ja nende rahastamine.
 • Keelati täiendavate luksuskaupade eksport ja seotud teenused Venemaale (sh pärlid, teemandid, vääriskivid, hõbe, kuld, plaatina, väärismetallist ehted jms, samuti öövaatlusseadmed, binoklid, teleskoobid, sihikud jms tooted).
 • Keelati lennunduses ja kosmosetööstuses vajaliku varustuse ja tehnoloogia ning lennukikütuse ja kütuselisandite eksport ja seotud teenused Venemaale.
 • Kitsendati Venemaale sõjalise kauba ekspordile kehtinud erandit.
 • Keelati Venemaa lipu all sõitvate laevade sisenemise lubamine ELi sadamatesse.
 • Keelati Venemaal asutatud maismaatranspordiettevõttel transportida kaupu ELis ja läbi ELi.

EL Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/578 ja määrus  (EL) 2022/576

Laiendati piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu: 

Keelati kõik tehingud teatavate riigi omandis olevate äriühingutega. Keelati krediidireitinguteenuste ja krediidireitingualase tegevusega seotud tellimisteenuste osutamine Venemaa isikutele ja üksustele. Kehtestati veel rangemad ekspordipiirangud kahesuguse kasutusega kaupadele ja tehnoloogiale ning kaupadele ja tehnoloogiale, mis võivad aidata kaasa Venemaa kaitse- ja julgeolekusektori tehnilisele arengule.

Laiendati Venemaa kaitsesektori ja tööstusliku baasiga seotud isikute loetelu, kelle suhtes need piirangud kehtestatakse. Keelati uute investeeringute tegemine Venemaa energiasektorisse. Kehtestati üldine piirang seadmete, tehnoloogia ja teenuste eksportimisele Venemaa energiatööstusele, välja arvatud tuumatööstusele ja energiatranspordile järgneva etapi sektorile. Keelati alates 300 euro väärtuses luksuskaupade eksport Venemaale. Kehtestati raua- ja terasetoodete importimise keeld Venemaalt ELi.

EL Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/430 ja määrus (EL) 2022/428

15 isikut (oligarhid, ärimehed ja propagandistid) ja 9 üksust lisati piirangute alla, mille tõttu nende ELis asuv vara tuleb külmutada ja neile ei tohi teha vara kättesaadavaks. Nimekirja lisatud füüsilised isikud ei tohi reisida ELi.

Kokku kehtivad sellised piirangud seoses Ukraina territoriaalse terviklikkuse, sõltumatuse ja suveräänsuse ohustamise ja kahjustamisega nüüd 62 üksuseleja 877 isikule (alates 2014. a).

EL Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/429 ja rakendusmäärus (EL) 2022/427

Nende isikute ELis asuv vara tuleb külmutada ja neile ei tohi teha vara kättesaadavaks. Samuti ei tohi nad reisida ELi.

Täiendati majandussanktsioone merenavigatsioonikaupadele ja –tehnoloogiatele ja vene laevanduse registrile. Vabalt võõrandatavate väärtpaberitega seotud piirangud Venemaa suunal hõlmavad nüüd ka krüptovara.

Laiendati Valgevene suhtes kehtivaid finantssektori sanktsioone.

Piirangute jõustamiseks võeti vastu otsus (ÜVJP) 2022/397, ja rakendusmäärus (EL) 2022/396; otsus (ÜVJP) 2022/395 ja määruse (EL) 2022/394 ning otsus (ÜVJP) 2022/399 ja määruse (EL) 2022/398.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.