Rahvusvahelised sanktsioonid

Rahvusvaheline sanktsioon on välispoliitika meede, mille eesmärk on toetada muu hulgas rahu säilitamist või taastamist, rahvusvahelist julgeolekut, demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ning inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse järgimist.

Rahvusvahelisi sanktsioone võtavad enamasti vastu riigid, Euroopa Liit (EL) ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO). Eestis reguleerib seda valdkonda eelkõige rahvusvahelise sanktsiooni seadus. Euroopa Liidu Nõukogu võtab Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta vastu määrusi, mis on kõigile ELi isikutele ja üksustele siduvad. ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestab sanktsioone resolutsioonidega, mille rakendamiseks ELi riikides võtab EL vastu määrused.

ELi sanktsioonikaardil on ajakohane teave kõigi ELis kehtivate piiravate meetmete kohta. ELi sanktsioonide rikkumistest teavitamise (nn vilepuhujate) veebiplatvormil saab saata anonüümse teavituse varasematest, praegustest või kavandatavatest ELi sanktsioonide rikkumistest.

 

Venemaa ja Valgevene vastu kehtestatud piiravad meetmed

 

Euroopa Liit reageeris Venemaa agressioonile Ukrainas jõuliselt, kehtestades piiravaid meetmeid, mis puudutavad Venemaa Föderatsiooni, Valgevenet, Krimmi ning Donetski ja Luhanski oblasteid, mis on Ukraina kontrolli alt väljas.

Sanktsioonide rakendamiseks on muudetud seoses Venemaa tegevusega juba varem kehtestatud määruseid (EL) nr 269/2014 ja (EL) nr 833/2014. Määruse (EL) nr 269/2014 lisas on isikute ja üksuste andmed, kelle suhtes tuleb finantssanktsiooni rakendada, ning määrus (EL) nr 833/2014 sisaldab majandussanktsioone, millega kehtestatakse teatud kaupade impordi- ja ekspordipiirangud, investeeringute tegemise keelde ja teatud teenuste osutamise keelde. Ka Vabariigi Valitsus võttis vastu määrused sanktsiooni kehtestamiseks seoses olukorraga Valgevenes (subjektide nimekiri) ning seoses rünnakuga Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu ning seoses teenuste osutamise piiramisega seoses Ukraina  sõjaga ja Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas.

 

 

Loe lähemalt

 
Viimati uuendatud: 7. Juuni 2022

Viimati kehtestatud sanktsioonid

Otsusega (ÜVJP) 2022/950 lisati kõnealuse sanktsioonide režiimi nimistusse kolm inimest, Sidan Ag HITTA, Salem ould BREIHMATT ja Jafar DICKO, ning üks üksus Ansarul Islam.

Selle otsuse rakendamiseks kehtestas nõukogu rakendusmääruse (EL) 2022/949.

Mõlemad õigusaktid jõustuvad 20.06.22 ja sellest tulenevalt peab nimetatud inimeste suhtes rakendama ELi territooriumi sisenemise ja EList läbi sõitmise keeldu. Samuti tuleb nimetatud inimeste ja üksuse suhtes rakendada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Kõnealuse sanktsioonide režiimi alusaktid, mida tänaste õigusaktidega muudeti, on EL Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/1693 ja määrus (EL) 2016/1686.

Naftaembargo

 

 • Keelati toornafta ja naftasaaduste importimine ELi merd mööda.
 • Keelati osutada teenuseid, mida on vaja Vene toornafta ja naftasaaduste transportimiseks merd mööda.
 • Keelati kindlustusteenuse osutamine kolmanda riigi laevadele, mis veavad Vene toornaftat või naftasaadusi.
 • Nendest piirangutest sätestati erandeid ja üleminekutähtaegu.

Finantssanktsioonid

 

 • Keelati spetsiaalsete finantssõnumiteenuste osutamine (SWIFT) Venemaa pankadele Sberbank, Credit Bank of Moscow ja JSC Rosselkhozbank. See keeld hõlmab nende omandis olevaid panku. (Kohaldub üleminekutähtaeg).

Propagandasanktsioon

 

 • Meediakanalite Rossija RTR, Rossija 24 ja TV Center International ringhäälingutegevus ELis või selliste meediakanalite liidule suunatud ringhäälingutegevus peatatakse (kohaldub üleminekuaeg).
 • Keelati toodete või teenuste reklaamimine Venemaa meediakanalite poolt toodetud või edastatavas sisus, mis on Venemaa juhtkonna püsiva kontrolli all ja mille ringhäälinguload on peatatud.

Teenuste sanktsioon

 

 • Keelati arvepidamise, audiitor- ja raamatupidamisteenuste, maksukonsultatsioonide, samuti äri- ja juhtimiskonsultatsioonide ning suhtekorraldusteenuste osutamine Venemaale.

Ekspordipiirangud

 

 • Laiendati Venemaa kaitsesektori tööstusliku baasiga seotud üksuste loetelu, kelle suhtes kehtestatakse rangemad ekspordipiirangud kahesuguse kasutusega kaupadele ja tehnoloogiale ning sellistele kaupadele ja tehnoloogiale, mis võivad aidata kaasa Venemaa kaitse- ja julgeolekusektori tehnoloogilisele arengule.
 • Laiendati Venemaa sõjalisele ja tehnoloogilisele või selle kaitse- ja julgeolekusektori arengule kaasa aidata võivate kontrollitavate kaupade loetelu.
 • Lisaks täpsustati seni kehtinud piirangutega seotud erandeid.

Kehtestatud piirangud hõlmavad üleminekuaegu, erandeid ja pädevate asutuste jaoks erandite menetlemise aluseid.

Selleks kehtestas EL Nõukogu 3.06.2022 otsuse (ÜVJP) 2022/884 ja EL Nõukogu määruse (EL) 2022/879, mis jõustuvad 4.06.2022.

Senised konsolideeritud õigusaktid: otsus ja määrus.

 • Sanktsioonide nimistusse lisati 65 isikut, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ning sissesõidupiirangut Euroopa Liitu. Nende seas on sõjaväelasi, Putini lähikondseid, oligarhe ja nende perekonnaliikmed ja nn rahvavabariikide juhte.
 • Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustuse ja kättesaadavaks tegemise keelu alla lisati 18 üksust (Venemaa kaitsetööstuse, logistika ja finantssektoris).
 • Täpsustati vara külmutamise kohustuse ja kättesaadavaks tegemise sanktsiooni erandeid.

Selleks kehtestas EL Nõukogu 3.06.2022 otsuse (ÜVJP) 2022/883, otsuse (ÜVJP) 2022/885, määruse (EL) 2022/880, ja rakendusmääruse (EL) 2022/878.

Isikute ja üksuste vastu suunatud sanktsioonid jõustuvad 3.06.2022.

Senised konsolideeritud õigusaktid: otsus ja määrus.

 • Laiendati nende üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse piiranguid seoses kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia müügi-, tarne-, üleandmis- või ekspordilubadega ning seoses kaupade ja tehnoloogiaga, mis võivad aidata kaasa Valgevene sõjalisele ja tehnoloogilisele tugevdamisele või kaitse- ja julgeolekusektori arendamisele.
 • Keelati spetsiaalsete finantssõnumiteenuste osutamine (SWIFT) Valgevene pangale Belinvest. See keeld laieneb selle keelu kohaldamisalasse kuuluvate pankade tütarettevõtetele.
 • Vara külmutamise kohustus ja kättesaadavaks tegemise keeld ning reisikeeld kehtestati 12 Valgevene isikule ja kaheksale üksusele kehtestas nõukogu samasuguse finantssanktsiooni.

Kehtestatud piirangud hõlmavad üleminekuaegu, erandeid ja pädevate asutuste jaoks erandite menetlemise aluseid.

Selleks kehtestas EL Nõukogu 3.06.2022 otsuse (ÜVJP) 2022/882, rakendusotsuse (ÜVJP) 2022/881, määruse (EL) 2022/877 ja rakendusmääruse (EL) 2022/876, mis jõustuvad 3.06.2022.

Senised konsolideeritud õigusaktid: otsus ja määrus.

Täna avaldati EL Teatajas komisjoni 2.06.2022 rakendusmäärus (EL) 2022/873. Sellega viiakse ISIL (Daesh) ja Al-Qaida eripiirangutesse sisse muudatused, mille ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee tegi 27. mail 2022, kui muudeti kuut kannet sanktsiooninimekirjas olevate isikute kohta.
Konsolideeritud alusõigusakt on nõukogu määrus (EÜ) nr 881/2002.

ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee otsus on varasemalt edastatud.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.