Haridus ja teadus

Lepinguga lahkumine

 • Ühendkuningriigi väljaastumislepingus sätetastakse ka Ühendkuningriigis elavate Euroopa Liidu kodanike õiguste säilitamine seni kehtinud tingimustel, sh tudengite õiguste säilitamine.
 • Samad õigused säilivad kuni üleminekuperioodi lõpuni (31. detsember 2020) Ühendkuningriiki elama, õppima või tööle asuvate Eesti ja teiste Euroopa Liidu kodanike suhtes.
 • Oluline on meeles pidada, et õppemaksu ja muid tingimusi jääb reguleerima õpilase ja ülikooli vahel sõlmitud leping.
 • Ühendkuningriigis õppivate või õpinguid alustavate üliõpilaste õigused ja kohustused on sarnased teiste kodanikega.
 • Kõik Euroopa Liidu vahetusprogrammid (Erasmus+, Euroopa Solidaarsuskorpus) toimivad edasi programmi tingimuste kohaselt.
 • Pärast üleminekuperioodi lõppu (alates 1. jaanuar 2021) Ühendkuningriiki õppima asuvatele (üli)õpilastele võivad kohalduda uued tingimused. 

Lepinguta lahkumine

 • Juba Ühendkuningriigis õppivad Eesti kodanikest üliõpilased peavad taotlema elamisloa ja/või viisa pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust.
 • Pärast Brexitit õppima asuvatel üliõpilastele kehtivad samad õigused ja kohustused, mis kehtivad teistelegi kolmandate riikide kodanikele. 
 • Õppega seonduvaid tingimusi reguleerib üliõpilase ja ülikooli vahel sõlmitud leping.
 • Oluline on panna tähele, et Euroopa Ravikindlustuskaardid ei kehti ÜK väljaastumisel Euroopa Liidust ning õppimise ajaks tasub soetada (era)kindlustus.
 • Teise riigi kodanikest üliõpilaste staatust, õigusi ja kohustusi reguleerib Eestis välismaalaste seadus.
 • Ühendkuningriigi kodanikust üliõpilane peab pärast Ühendkuningriigi Euroopa Liidust leppeta lahkumist taotlema Eestis õpingute alustamiseks või jätkamiseks elamisluba.
 • Kõik enne ÜK lahkumise kuupäeva Euroopa Liidust alanud Erasmus+ programmi õpirändetegevused (puudutavad nii ÜK õppureid Eesti kui ka Eesti õppureid ÜK-s) saavad jätkuda, kuni need on lõpule viidud.
 • Pärast ÜK lahkumist Euroopa Liidust ÜK enam Euroopa Liidu vahetusprogrammides ei osale, st vahetusprogrammides ÜK suunal ja vastupidi osaleda ei ole võimalik seni, kuni lepitakse kokku uus koostööleping ÜK ja EL vahel.

 

 

Teadustöö ja kvalifikatsioonide tunnustamine leppeta Brexiti korral

 

 • Ühendkuningriigi lahkumise korral Euroopa Liidust jätkuvad ÜK senise osalusega teaduspartnerlused ilma Ühendkuningriigita.
 • Ühendkuningriigis omandatud ning Eestis enne ÜK lahkumist Euroopa Liidust tunnustatud kutsekvalifikatsioon jääb kehtima, samuti jäävad kehtima Eestis omandatud ning ÜK-s enne ÜK lahkumist Euroopa Liidust tunnustatud kutsekvalifikatsioonid.
 • Pärast ÜK lahkumist Euroopa Liidust toimub kvalifikatsioonide tunnustamine vastavalt iga riigi seadusandlusele, st Eesti kvalifikatsiooni tunnustamiseks ÜK-s tuleb lähtuda ÜK seadusandlusest ning ÜK kvalifikatsiooni tunnustamiseks Eestis tuleb lähtuda Eesti seadusandlusest.
 • Kõrghariduse diplomite ja kvalifikatsioonide tunnustamist Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust ei mõjuta ning seda reguleerib jätkuvalt Euroopa Nõukogu Lissaboni konventsioon.
 

Haridus- ja teadusministeeriumi kontaktid

Sten Otsmaa, telefon: 7354005, sten.otsmaa@hm.ee

 

Viimati uuendatud: 11. September 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.