Sa oled siin

Avatud valitsemise partnerlus

Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on sügisel 2011 käivitunud rahvusvaheline foorum riikide valitsuste, kodanikeühenduste ja erasektori vahel. AVP on loodud kaasa aitama avatuma, efektiivsema ja reageerimisvõimelisema valitsemise edendamisele, pidades silmas tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. AVP algatasid 8 riiki: Brasiilia, Filipiinid, Indoneesia, Lõuna-Aafrika, Mehhiko, Norra, UK, USA ning 1. jaanurari 2017 seisuga kuulub sinna 75 riiki. Laiemalt võib eraldada AVP kaks dimensiooni:

  • rahvusvaheline heade valitsemispraktikate edendamine ja kogemuse vahetamine riikide vahel;
  • riigisiseselt valitsuse, kodanikuühiskonna ja erasektori vahelise koostöö arendamine ja elavdamine.

AVP programmiga liitunud riigid koostavad riiklikud tegevuskavad, kinnitades sel viisil avatud valitsemise strateegiad sidudes end kindlate kohustustega eesmärgiga jõuda püstitatud tulemusteni. Valitsused peavad  tagama laiaulatusliku kodanike kaasamise, et toimiks vastutustundlik, innovaatiline ja efektiivne valitsemine. Igal aastal koostatakse tegevuskava täitmise raport, mida hindab ka AVP sõltumatu rahvusvaheline ekspertkomisjon (The Independent Reporting Mechanism, IRM) 

Eesti liitus AVPga aprillis 2012 ning soovib AVPs osalemise läbi suunata valitsuse ja kogu ühiskonna teravdatud tähelepanu riigijuhtimise kvaliteedile, jagada oma kogemusi teiste partnerluses osalevate riikidega ning õppida nende kogemusest. Eestis on AVP koordinaatoriks Riigikantselei Strateegiabüroo, kes vastutab tegevuskavade väljatöötamise ja täitmise eest, tehes selleks tihedat koostööd haruministeeriumide ja vabaühendusega. Eesti peamised eesmärgid on:

  • anda impulss uute tehnoloogiate arendamisele ja rakendamisele, avalike teenuste edendamisele ning kodanike kaasamisele riigi valitsemise protsessis;
  • kinnitada ja kinnistada Eesti e-valitsemise kuvandit rahvusvaheliselt.

Eesti on hetkel rakendamas oma kolmandat tegevuskava (PDF), mis on koostatud aastateks 2016-2018 ning mille põhivaldkonnad on:

  • kodanikukesksed avalikud teenused (nt e-Maksu- ja Tolliamet, bürokraatia vähendamine);
  • avatud ja kaasav poliitikakujundamine (nt kaasamise suurendamine,  avaliku raha kasutamise läbipaistvus, kaasav eelarve, vabaühenduste osalemisvõimekuse tõstmine).

 

 

Viimati uuendatud: 5. Jaanuar 2017

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.