Twinning ja TAIEX

Mis on Twinning ja TAIEX

 

Twinning

 

Twinning (eesti keeles uudissõna mestimine) on Euroopa Liidu rahastatav koostöö programm, mille raames kasusaaja riigi avaliku sektori või avaliku sektori osalusega asutused teevad koostööd oma kolleegidega Euroopa Liidu liikmesriigist, et saavutada Euroopa Liidu seadusandluse mingi osa ülevõtmine, jõustamine või rakendamine konkreetses sektoris. Programm aitab kaasa assotsiatsioonilepingu eesmärkide saavutamisele. Mestimise laiemaks eesmärgiks on kasusaavate riikide toetamine tõhusa ja kaasaegse haldusstruktuuri loomisel, sealhulgas inimressursi arendamisel ning juhtimisvõimekuse tõstmisel. Koostööd rahastatakse Euroopa Liidu ühinemiseelsest abi rahastamisvahendist (Instrument for Pre-accession Assistance, IPA) ja Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendist (European Neighbourhood Instrument, ENI).

 

Mestimisprojektis osalemine

 

 • Mestimine võib olla klassikaline, kestvusega kuni 24 kuud või lühiajalisem (Twinning Light), kestvusega kuni kuus kuud, erandjuhtudel kaheksa kuud.
 • Tavaliselt laekub projektidele mitu pakkumist, mille seast valitakse välja parim. Tihti viivad projekti ellu mitu liikmesriiki mestimisliiduna (Twinning Consortium).
 • Üha enam toetatakse mestimisliitu nii-öelda „vana ja uue“ Euroopa Liidu liikmesriigi vahel, kuna vanematel liikmesriikidel on pikaajalised kogemused mestimisprojekti juhtimisel, ent pärast 2004. aastat liitunud liikmesriikidel on pakkuda värskema institutsioonide ülesehitamise kogemusega eksperte.
 • Euroopa Liidu liikmesriik panustab projekti pika- ja lühiajaliste ekspertide meeskonna lähetamisega abisaavasse riiki.
 • Igal projektil on projektijuht (Project Leader) ning vähemalt üks pikaajaline ekspert (Resident Twinning Adviser, RTA). Projektijuht on vastutav projekti üldise suunamise ja juhtimise eest. Pikaajaline ekspert lähetatakse EL liikmesriigi avaliku sektori või avaliku sektori osalusega asutusest, niinimetatud volitatud asutusest, vähemalt kaheteistkümneks kuuks abisaaja riigi vastavasse asutusse.
 • Projektis ei saa osaleda erasektori eksperdid.
 • Lisaks pikaajalise eksperdi lähetamisele korraldatakse eesmärgi saavutamiseks vajalikke teiste spetsialistide visiite, mis on eelnevalt hoolikalt planeeritud ja ajastatud.
 • Mestimisprojekti raames on võimalik rahastada poliitilist nõustamist (sh seaduseelnõu kirjutamist, nõustamist korralduslike külgede osas, teadlikkuse tõstmist), koolitusi, õppereise ja praktikume. Parema ülevaate rahastatavatest tegevustest ja projektitaotluste esitamisest saab mestimise 2017 käsiraamatust (PDF).

Miks mestimisprojektid on kasulikud?

 • rakendatakse muutuseid abisaaja riigi administratsiooni toimemehhanismides, paraneb juhtimisstiil, tõhustub kommunikatsioon ja koordinatsioon,
 • arendatakse ja tõhustatakse seadusi, mis on vajalikud lepingute ja tegevuskavadega võetud kohustuste täitmiseks ning Euroopa turgudega lõimimiseks,
 • mestimispartnerid saavad võrdsel tasandil toimuva teabevahetuse käigus jagada kogemusi ja teadmisi,
 • rakendatakse liikmesriikide parimaid avaliku halduse praktikaid,
 • mestimisprojekti juht saab väärtusliku projektijuhtimiskogemuse,
 • mestimisliidu puhul õpivad EL liikmesriigid ka üksteiselt,
 • luuakse pikaajaline ja struktuurne töösuhe, professionaalne võrgustik ning muutub üksteisesse suhtumine,
 • koolituste käigus tõuseb kutsealane võimekus.


Kasusaajad riigid mestimisprojektide raames

 • Ühinemiseelse abi rahastamisvahendist (Instrument for Pre-accession Assistance, IPA): Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Põhja-Makedoonia, Kosovo, Montenegro, Serbia ja Türgi.
 • Euroopa naabruspoliitika (European Neighborhood Policy, ENP) partnerriigid lõunast ja idast: Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Maroko, Palestiina, Tuneesia, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Moldova ja Ukraina.

Mestimise siseriiklik koordinatsioon

 

 • Mestimist koordineerib riiklik mestimise kontaktisik (National Contactpoint for Twinning, NCP). Eestis asub mestimise rahvuslik kontaktisik Välisministeeriumis arengukoostöö ja humanitaarabi büroos.
 • Rahvusliku kontaktisiku ülesanneteks on vahendada infot siigisiseselt, samuti abisaaja riigi, teiste liikmes- ja partnerriikide ning Euroopa Komisjoni vahel. Rahvusliku kontaktisiku kaudu käib mestimispakkumiste edastamine ministeeriumidele ning mestimisprojektidele pakkumiste esitamine.
 • Riiklik mestimise kontaktisikuga saab ühendust kirjutades twinning@mfa.ee.

Lisainfo

 

Taiex

 

TAIEX (tehnilise abi ja teabevahetuse programm) on Euroopa Liidu poolt rahastatud programm, mis toetab riigiasutuste ELi õigusaktide lähendamist, kohaldamist ja jõustamist ning EL heade tavade jagamise hõlbustamist. Programmi raames teostatavad projektid on lühiajalised, kestvusega 3-5 päeva, ning toimuvad peamiselt koolituste, seminaride ja õppereisidena. Korraldusliku poole eest kannab hoolt Euroopa Komisjon. TAIEX projektid eelnevad tihti mestimisprojektile. Ministeeriumite ja allasutuste (sh. volitatud staatusega asutuste) eksperdid, kes on huvitatud osalemast TAIEX-i projektides, peaksid end registreerima Euroopa Komisjoni TAIEX andmebaasis.

 

Koostööriigid TAIEX raames

 • Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Põhja-Makedoonia, Montenegro, Serbia ja Türgi,
 • Küprose türgi kogukond Küprose põhjaosas,
 • Alžeeria, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Egiptus, Gruusia, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Moldova, Maroko, Palestiina, Süüria, Tuneesia ja Ukraina,
 • Kõik partnerlusinstrumendiga (PI) seotud riigid,
 • ELi liikmesriigid regionaalpoliitika ja linnapoliitika peadirektoraadi, keskkonna peadirektoraadi ja peadirektoraadi peasekretariaadi struktuurireformi tugiteenistusega halduskoostöö raames.
 

Kuhu pöörduda küsimuste korral? 

 

 

Viimati uuendatud: 5. Veebruar 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.