Teavitus ja maailmaharidus

Elanikkonna teadlikkuse kasv, muutunud suhtumine arengukoostöösse ja arengumaade abistamisse ning maailmaharidus on omavahel tihedalt seotud. Maailmaharidus tutvustab formaalse ja mitteformaalse hariduse kaudu üleilmastumise põhjuseid ja mõju, rahvusvahelisi arengueesmärke ja jätkusuutliku inimarengu põhimõtteid, samuti üksikisikutele võimalusi maailma arengule kaasa aidata. Teavitus ja maailmaharidus aitavad meil paremini mõista üleilmsete probleemide mitmekesisust ja meid ümbritsevat maailma.

Teavitus

 

Aasta-aastalt on kasvanud elanikkonna teadlikkus ning muutunud suhtumine arengukoostöösse ja arengumaade abistamisse.

Aastal 2020 läbiviidud Eurobaromeetri uuringus  toetab EL-i koostööd teiste riikidega vaesuse vähendamiseks 81% eestlastest. Lisaks sellele, et Eesti on olnud doonor üle kahekümne aasta, on meie elanikkonna teadlikkus üleilmsetest väljakutsetest samuti kasvanud.

Pidades silmas ÜRO arenguprogrammi soovitust eraldada maailmahariduseks ja avalikkuse teavitamiseks vähemalt 3% ametlikust arenguabist, on ka Eesti eraldanud arengukoostöö teavitamiseks ettenähtud rahalisi vahendeid. See loob kodanikele ja kodanikuühendustele üha uusi võimalusi arengukoostöös osalemiseks.

Arengukoostöö ja humanitaarabi visuaalid

Kuna avalikkuse teavitamine on kohustuslik, siis peavad toetuse saajad arvestama teavitamisega seotud kuludega juba eelarvestamise faasis. Lisaks tuleb arvestada, et humanitaarabi ja arengukoostöö logod on erinevad ja kasutus erinev. Toetuse saajalt eeldatakse, et rahastust saanud tegevusi kajastatakse nii oma veebilehel, sotsiaalmeedias kui ka meediakanalitega suheldes.

  • Humanitaarabi logo – Humanitaarabi logo – alates 1. veebruarist 2022 on kasutusel uus humanitaarabi visuaal. Samuti on kõikidel riigiasutustel võimalus kasutada uut Eesti humanitaarabi logo, et tõsta Eesti nähtavust välismaal. Humanitaarabi logo kasutusjuhend ja logofailide pakett on siin (529.31 KB, ZIP).
  • Arengukoostöö logo – Arengukoostöö logo – arengukoostöö reformi tulemusel läks arengukoostöö ja lõimimisprojektide korraldamine välisministeeriumilt üle Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskusele, seega peavad projekti läbiviijad kasutama EstDevi logo, mis on saadaval siin (1.36 MB, ZIP).
  • Välisministeeriumi logo – Välisministeeriumi logo – kõik välisministeeriumi tegevustoetuse saajad peavad kasutama oma kodulehel ja Eesti-sisesel reklaamimisel välisministeeriumi logo. Logod on saadaval siin.
 

Maailmaharidus

 

„Maailmaharidus on aktiivne õppimisprotsess, mille põhiväärtused on solidaarsus, võrdsus, kaasamine ja koostöö. Maailmaharidus loob üksikisikutele võimaluse üleilmastumise põhjuste ja mõjude mõistmise ning peamiste rahvusvaheliste arengueesmärkide ja jätkusuutliku inimarengu põhimõtete tundmise kaudu anda oma panus ja olla aktiivne kodanik.“

(Euroopa maailmahariduse foorumil 2004. aastal Amsterdamis heakskiidetud definitsioon)

Maailmaharidus Eestis

Maailmahariduse teemal on Euroopa maailmahariduse võrgustik GENE andnud 2020. aastal välja ka Eestit käsitleva raporti, milles viidatakse suurimatele probleemidele ja võimalustele, mis Eestis maailmahariduse teemal on. Maailmaharidusega tegelevad Eestis mitmed asutused: MTÜ Mondo , Terveilm , MTÜ Ethical Links , Maailmakool , haridus- ja teadusministeerium jt.

Arengukoostööd ja humanitaarabi käsitlev ühiskondlik teavitus ja maailmaharidus koolides suurendavad inimeste teadlikkust üleilmsete probleemide mitmekesisusest ja nende tekkimise põhjustest. Need aitavad paremini mõista meid ümbritsevat maailma ja loovad võimalusi toimuvaga suhestuda (näiteks vabatahtliku töö kaudu).

  • Suurendame partnerite arengukoostööd ja humanitaarabi ning üleilmseid arenguprobleeme käsitleva teavitustegevuse võimekust, et toetada ühiskonna teadlikkuse kasvu arengukoostöö ja humanitaarabi olulisusest.
  • Jätkame maailmahariduse edendamist Eestis koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.
  • Toetame vabatahtlike lähetamist arengumaadesse.
 

 

 

Viimati uuendatud: 2. Mai 2022

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.