Teavitamine ja maailmaharidus

 

Olukord maailmas muutub päevadega, ühes riigis toimuv mõjutab otseselt või kaudselt mitmeid teisi riike. Arenguprobleemid ja humanitaarkatastroofid mõjutavad kogu maailma, sealhulgas Eestit. Eesti arengukoostöö üldine eesmärk on aidata kaasa üleilmse vaesuse vähendamisele ja ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisele. Nende saavutamine oleneb üksikisikute põhiväärtusest, julgusest tunda huvi mujal maailmas toimuva vastu, aktiivsusest olla teadlik ja kaasatud oma elu mõjutavatesse protsessidesse.

 

Teadlikkus arengukoostööst ja selle tähtsusest

 

Aasta-aastalt on kasvanud elanikkonna teadlikkus ning muutunud suhtumine arengukoostöösse ja arengumaade abistamisse. 2008. aasta aprillis läbi viidud avaliku arvamuse uuringust selgub, et globaalsetest teemadest huvitatud elanikkonna osa on võrreldes 2005. aastal läbi viidud sarnase uuringuga kasvanud 57%-lt 67%-le. Uuringutest selgub, et arvamusliidrid ennekõike (97%), aga ka iga kolmas elanik neljast on veendunud, et Eesti peab abistama vaesemaid ja vähemarenenud riike. Elanikkonna seas on toetus arengukoostööle 3 aastaga kasvanud 11% võrra ning seda võib seostada kasvanud elatustasemega. Arengukoostöö suhtes on tõrjuvamal seisukohal 21% elanikest ning 1% arvamusliidritest. Sarnane uuring viidi läbi ka 2019. aastal, mille tulemused avaldatakse peatselt.

Pidades silmas ÜRO arenguprogrammi soovitust eraldada maailmahariduseks ja avalikkuse teavitamiseks vähemalt 3% ametlikust arenguabist, on järjekindlalt suurenenud ka Eesti arengukoostöö teavitamiseks ettenähtud rahalised vahendid. See loob kodanikele ja kodanikuühendustele üha uusi võimalusi arengukoostöös osalemiseks.

Arengukoostöö-teemalised avaliku arvamuse uuringud

 

 

Maailmaharidus

 

Maailmaharidus tutvustab formaalse ja mitteformaalse hariduse kaudu üleilmastumise põhjuseid ja mõjusid, rahvusvahelisi arengueesmärke ja jätkusuutliku inimarengu põhimõtteid ning tutvustab üksikisikutele nende võimalusi anda oma panus. Kuigi riiklikud mehhanismid on maailmahariduse edendamisel väga olulised, omavad suuremat rolli kolmanda sektori esindajad, koolijuhid, õpetajad, noored ja meedia seda nii projektide teostajate kui ka riigisiseste otsuste mõjutajatena.

 

"Maailmaharidus on aktiivne õppimisprotsess, mille põhiväärtused on solidaarsus, võrdsus, kaasamine ja koostöö. Maailmaharidus loob üksikisikutele võimaluse üleilmastumise põhjuste ja mõjude mõistmise ning peamiste rahvusvaheliste arengueesmärkide ja jätkusuutliku inimarengu põhimõtete tundmise kaudu anda oma panus ja olla aktiivne kodanik." (Euroopa maailmahariduse foorumil 2004. aastal Amsterdamis heakskiidetud definitsioon).

 

 

Viimati uuendatud: 5. Veebruar 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.