Arengukoostöö ja humanitaarabi

Arengukoostöö ja humanitaarabi on üle kahekümne aasta olnud oluline osa Eesti välis- ja julgeolekupoliitikast. Eesti arengukoostöö sai alguse soovist aidata reformikogemuse jagamise kaudu üleminekumajandusega riikidel tulla toime mitmesuguste väljakutsetega. Eesti poolt teistele riikidele osutatava humanitaarabi eesmärk on päästa inimelusid ning abistada loodus- või inimtegevusest põhjustatud katastroofides kannatanuid, pöörates eelkõige tähelepanu kõige haavatavamatele elanikkonnarühmadele.

 

 

Aastate jooksul on Eestist kujunenud doonorriik, kes teiste riikide kõrval aitab rahvusvahelisel tasandil kaasa maailma üldise stabiilsuse ja heaolu kasvule. Eesti rahvusvaheline panus teiste riikide arengusse on oluline, sest pakkudes uuenduslikke lahendusi ning aidates kaasa probleemide lahendamisele seal, kus need tekivad, tagab Eesti ka oma julgeolekut. Eesti on viimastel aastatel eraldanud oma riigieelarvest arengukoostööle ja humanitaarabile keskmiselt 0,16% RKT-st; rahvusvaheliselt on Eesti võtnud kohustuse jõuda sihttasemeni 0,33% RKT-st 2030. aastaks.

Humanitaarabi ja arengukoostöö on omavahel tihedalt seotud. Kui arengukoostöö on pikaajalisem protsess, mida võivad mõjutada poliitilised ja majanduslikud huvid ja mille eesmärgiks on saavutada sellised suurema mõjuga muudatused nagu vaesuse vähendamine ja arengumaade majandusliku ja sotsiaalse arengu soodustamine, siis humanitaarabi on kiireloomuline ja lühiajalisem. Eesti pöörab üha enam tähelepanu humanitaarabi ja arengukoostöö sidususele, uuenduslike lahenduste kasutuselevõtule ja ennetustegevustele.
 

Arengukoostöö ja humanitaarabi valdkonna reform


Eesti eesmärk on aidata rohkem kaasa globaalse julgeoleku tagamisele ja kestlikule arengule, sh suurendada Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi mõju ja tõhusust. Arengukoostöö reformi tulemusel loodi 2021. aasta aprillis SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus  (Estdev), millega  ühendati Eesti Idapartnerluse Keskus. Alates 1. jaanuarist 2022 kehtib valitsuse määrus, mille kohaselt läks arengukoostöö ja lõimimisprojektide korraldamine Välisministeeriumilt üle Rahvusvahelisele Arengukoostöö Keskusele. Kasutusele on võetud ka uus Väliministeeriumi välja töötatud mõjude hindamise tegevuskava.

Välisministeerium

Välisministeeriumi arengukoostöö ja humanitaarabi osakonna roll on poliitika kujundamine, strateegiliste eesmärkide seadmine ja tegevusplaanide koostamine. Välisministeerium esindab Eesti huve kahepoolses suhtluses ja rahvusvahelistes organisatsioonides ning vastutab kogu valdkonna mõjuhindamise eest. Välisministeerium eraldab tegevustoetusi,  väikesemahulisi arengukoostöötoetusi, teeb eraldisi arengukoostöö- ja humanitaarabiorganisatsioonidele ning korraldab kiireloomulise humanitaarabi andmist.

Rahvusvaheline Arengukoostöö Keskus

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse roll on tõhustada Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi lõimimisprojektide rakendamist, kasvatada Eesti võimekust rahvusvahelistes projektides osalemiseks ning koondada arengukoostöö kommunikatsiooni. Sihtasutuse töö eesmärk on suurendada välisrahastuse osakaalu, et sidustada arengukoostööd paremini Eesti majandushuvidega ning kaasata projektidesse senisest enam Eesti kodanikuühiskonna, avaliku ja erasektori kogemust.

 

Kuidas saad sina maailma arengule kaasa aidata?

 

  • Ole teadlik maailmas toimuvast. Hangi infot erinevatest allikatest, ära lange stereotüüpide ohvriks. Mõtle kaasa!

  • Ole teadlik tarbija. Uuri, kuhu su raha läheb ja keda see toetab. Eelista õiglase kaubanduse tooteid.

  • Kaalu vähemarenenud riikides elavate inimeste toetamist. Tutvu arengukoostööga tegelevate organisatsioonide tegevusega ja uuri, kuidas saaksid aidata.

 

 

       

 

Arengukoostöö ja humanitaarabi büroo kontaktandmed

 

Tel: 6 377 200
E-post: 
[email protected]
Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn

Viimati uuendatud: 27. Aprill 2022

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.