Sa oled siin

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele

 

Eestisse saabuja elektroonilise piiriületaja tervisedeklaratsiooni saab täita ära juba 24h enne Eestisse tulekut. Nii toimides läheb piiriületus ladusamalt ja ei pea ootama järjekorras, et täita paberil deklaratsiooni. Piirivalve võib küsida e-mailile saadetud piiriületuse deklaratsiooni kinnituse esitamist kas elektroonselt või paberkandjal.

 

Eestisse võivad reisida: 

 • Eesti kodanikud ja elanikud ning nende perekonnaliikmed. Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte;
 • Euroopa Liidu, Schengeni riikide, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikani kodanikud ja elanikud ning pikaajalise viisaga isikud ja nende perekonnaliikmed, kui neil ei ole haigustunnuseid. (Vaata nimekirja);
 • Austraalia, Jaapani, Lõuna-Korea, Rwanda, Tai, Singapuri ja Uus-Meremaa elanikud, kui neil ei ole haigustunnuseid;
 • haigustunnusteta välisriikide kodanikud ja eelpool nimetamata välisriikide kodanikud, kes tulevad Eestisse õppima või töötama. Saabujatele rakendub liikumisvabaduse piirang, mis tähendab, et:
  • tööandja või õppeasutus tagab koostöös isikuga talle võimaluse viibida Eestisse saabumisest kuni 10 kalendripäeva jooksul oma elukohas või püsivas viibimiskohas;
  • tööandja või õppeasutus tagab töötaja või õppija koroonaviiruse SARS-CoV-2 kahe testi tegemise. Üks tuleb teha saabumisel ja teine 10. päeval peale saabumist;
  • töötaja ei tohi tööle asuda ega õppija õppima asuda esimese 10 päeva jooksul peale Eestisse saabumist;
  • töötaja võib tööle asuda ja õppija õppima asuda alates 11. päevast eeldusel, et tema teine koroonaviiruse SARS-CoV-2 test on negatiivne.
 

Kel on kohustus oma liikusmisvabadust piirata?

 

Kõik Eestisse saabuvad Eesti kodanikud ja elanikud, kellel on haigustunnused.

Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riikidest tulijad, kes alustasid reisiteekonda riikidest või läbisid riike sõltuvalt nakatumisnäitajast.

Kõik Eestisse saabuvad isikud, kes alustasid reisiteekonda riikidest või läbisid riike, mille kohta andmed puuduvad või mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda ning Schengeni ala. Erandiks on Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 nimekirjas esitatud riikide elanikud, juhul kui nimetatud riikide nakatumisnäitaja on alla 16.

 

 

Koroonaviiruse testimise võimalus Eestisse saabumisel

 

 • Inimesed, kes ei soovi olla 10 päeva pärast Eestisse saabumist liikumisvabaudst piirata, võivad teha koroonaviiruse PCR testi juba välisriigis, kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist. Eestis olles on siis võimalik mitte enne kui kuuendal päeval pärast välismaal tehtud esimest testi teha teine test. Inimene vabaneb 10-päevasest liikumisvabaduspiirnagust ennetähtaegselt, kui mõlema testi tulemused on negatiivsed. Liikumisvabaduse piiramise lühendamise alusena arvestatakse vaid teste, mis on tehtud RNA määramisel PCR meetodil ning mille tegemist ning negatiivset tulemust suudab isik tõendada. Väljavõte testi tulemusest peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sellele peab olema märgitud testi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase rekvisiidid, testi metoodika (PCR) ning testi tulemus. Teisele testile registreerimiseks saavad piirületajad pöörduda avaliku testimise kõnekeskusesse (678 0000). Testimise üksikasjadega saab tutvuda lehel https://koroonatestimine.ee/
 • Alates 1. septembrist saavad COVID-19 riskiriikidest Eestisse naasjad liikumisvabaduse piiramise kohustuse lühendamiseks ning tööle naasmiseks lasta end koroonaviiruse suhtes lennujaamas ja sadamas testida. Eesti elanikele on testimine tasuta, välismaalased saavad kohapeal tasuda kaardimaksega.
 • Testi saab teha Tallinna sadama A- ja D-terminalis jalgsi saabujate alal Confido meedikute abil ning Tallinna lennujaamas Confido ajutises testimispunktis saatekirja alusel, saatekiri vormistatakse inimesele kohapeal. Saatekirja vormistamine ja proovi võtmine võtab aega umbes 5 minutit, sadamas ja lennujaamas testitakse inimesi elavas järjekorras. Testimispunktid on avatud viimaste laeva- ja lennureisijate saabumiseni.
 • Kes saabuvad riskiriigist kas rongiga või maismaad pidi, võivad reisilt saabujana testimisele aja kokku leppida. Selleks avab SYNLABi ja Medicumi loodud avaliku testimise kõnekeskus eraldi telefoninumbri. Eestis testitakse esmases järjekorras sümptomitega inimesi. Seetõttu on järjekorrad 1-2 päeva, mistõttu on Eestisse saabumise aja teadmisel soovituslik aeg testimisele ette broneerida. Testida saab üle Eesti avalikes testimiskohtades Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Kohtla-Järvel, Viljandis, Paides, Rakveres, Kuressaares ja Kärdlas.
 • Välismaalased saavad liikumisvabadusepiirangu lühendamiseks teha tasuliselt koroonatesti, aja broneerimiseks tuleb soovijatel helistada tasulist teenust pakkuvate teenuseosutajate telefoninumbritel.
 • Testi tulemuse teadasaamiseni peab inimene viibima täielikus eneseisolatsioonis. Negatiivsetest tulemustest teavitatakse testijat tekstisõnumi teel, positiivsete osas helistatakse, tulemus on nähtav ka terviseinfosüsteemis digilugu.ee ID-kaardiga sisenedes. Negatiivse testitulemuse korral tuleb seitse esimest päeva olla piiratud eneseisolatsioonis ehk käia tohib küll tööl ja näiteks poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. Ka tööl viibides tuleks teistega distantsi hoida.
 • Mitte varem kui 7 päeva pärast esimese testi tulemuse saamist tuleb teha teine test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 10-päevane liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõigile neile riskiriikidest tulijatele, kes testi ei tee. Teise testi aja kokkuleppimiseks helistatakse avaliku testimise kõnekeskusest testijale.
 • Riskiriigiks loetakse riiki, kus koroonaviirusesse nakatumine on 150 haigusjuhtu 100 000 inimese kohta või kõrgem.
 • Lisainfo: www.terviseamet.eewww.kriis.eeRiiklik kriisiinfo telefon: +372 600 1247
 

Viimase 14 päeva lisandunud nakatunud 100 tuhande elaniku kohta (kasutatakse liikumisvabaduse piiramise arvestamisel, kui isik reisib Eestisse perioodil 15.01-24.01.2021 (seisuga 14.01.2021).

 

 • Andorra 1437,4
 • Austria 319,7
 • Belgia 225,1
 • Bulgaaria 154,2
 • Hispaania 495,1
 • Holland 623,3
 • Horvaatia 367,4
 • Iirimaa 1253,7
 • Island 48,2

 • Itaalia 379,1
 • Kreeka 82,1
 • Küpros 878,3
 • Leedu 1004,8*
 • Liechtenstein 661,8
 • Luksemburg 347,8
 • Läti 689,5*
 • Malta 426,1
 • Monaco 767,7
 • Norra 158,0
 • Poola 340,7
 • Portugal 901,3
 • Prantsusmaa 329,2
 • Rootsi 790,1
 • Rumeenia 282,5
 • Saksamaa 324,3
 • San Marino 1137,8
 • Slovakkia 751,8
 • Sloveenia 1171,9
 • Soome 62,6
 • Šveits 536,6
 • Taani 506,0
 • Tšehhi 1512,8
 • Ungari 276,1
 • Vatikan 0,0**
 • Ühendkuningriik 1114,3***

*Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele 282 ei kohaldata liikumisvabaduse piirangut haiguse tunnusteta isikute kohta, kes on viimase 10 päeva jooksul viibinud Leedu või Läti  territooriumil ning saabunud Leedust, Soomest või Lätist Eestisse, juhtudel kui:
(1) isik on teinud mitte enne kui 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne. Eestist nimetatud riikidesse reisides ning Eestisse tagasi tulles võib koroonaviiruse testi teha ka Eestis ja negatiivse tulemuse korral naasta tavapärase elu juurde. Testi tulemuse teada saamiseni peab püsima eneseisolatsioonis.
(2) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit. Eelpool nimetatud põhjustel ei ole enne Eestisse saabumist kohustust koroonaviiruse testi tegemiseks.

** Vatikani nakkuskordaja on 0, kuid Vatikanist läbi Itaalia Eestisse reisides kehtib siiski 10 päeva pikkune liikumisvabaduse piirang.

***Ühendkuningriigist Eestisse saabujatele kehtestas Vabariigi Valitsus alates 1.01.2021 täiendava kohustuse teha kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 test, mille tulemus on negatiivne. Testi tegemise kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele. Samuti rakendub Ühendkuningriigist saabujatele 10-päevane eneseisolatsiooni kohustus. Reegel kehtib ka siis, kui Ühendkuningriik on olnud Eestisse saabumisel transiitriigiks. Eneseisolatsiooni perioodi on võimalik lühendada, kui lisaks esimese testi negatiivsele tulemusele on ka seitsmendal päeval pärast saabumist tehtud kordustesti tulemus negatiivne.

Riigid väljastpoolt Euroopa Liitu, mille elanikel on lubatud Eestisse siseneda, muu hulgas turismi eesmärgil (vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 esitatud nimekirjale)

 • Austraalia
 • Jaapan*
 • Lõuna-Korea*
 • Rwanda

 • Singapur

 • Tai

 • Uus-Meremaa

*Rakenduvad liikumisvabaduse piirnagud

Info koondatud ECDC ametlike andmete alusel.

 

Eelmiste perioodide andmed

 

Eri ametkondadest kogutud ülevaatlik teave piiriületuse kohta asub lehel Kriis.ee

Liikumisvabadust puudutavat teavet (sh reisile minekul ja sealt naasmisel) jagab riigi infotelefon 1247. Soovitame jälgida reisiinfot ka välisministeeriumi Reisi Targalt lehel, kuhu on lisatud reisijale oluline teave liikumispiirangute, isolatsiooninõuete jm kohta riikides, kus Eestil on saatkond.

 
Viimati uuendatud: 15. Jaanuar 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.