Sa oled siin

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele

Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium vältimatu vajaduseta hoiduda rahvusvahelisest reisimisest. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Reisi Targalt veebilehelt

 

Eestisse saabuja elektroonilise piiriületaja tervisedeklaratsiooni saab täita ära juba 24h enne Eestisse tulekut. Nii toimides läheb piiriületus ladusamalt ja ei pea ootama järjekorras, et täita paberil deklaratsiooni. Piirivalve võib küsida e-mailile saadetud piiriületuse deklaratsiooni kinnituse esitamist kas elektroonselt või paberkandjal.

Eestisse võivad siseneda: 

 • Eesti kodanikud ja elanikud ning nende perekonnaliikmed. Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte;
 • Euroopa Liidu, Schengeni riikide, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikani kodanikud ja elanikud ning pikaajalise viisaga isikud ja nende perekonnaliikmed, kui neil ei ole haigustunnuseid. (Vaata nimekirja);
 • Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 esitatud nimekirja riikide kodanikud.
 • Haigustunnusteta välisriikide kodanikud ja eelpool nimetamata välisriikide kodanikud, kes tulevad Eestisse õppima või töötama;
 • Erandid kehtivad ka näiteks kauba ja tooraine transportijatele, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud inimestele, Eestis tegutseva ettevõtte tehnoloogilise tööga seotud inimestele, tervishoiuteenuste osutajatele, diplomaatidele, rahvusvahelise sõjalise koostöö raames saabuvatele inimestele ning sisenemiseks eriloa saanud inimestele. Kõik erisused on välja toodud Vabariigi Valitsuse korralduses 282.
 

Kel on kohustus oma liikumisvabadust piirata?

 

Saabudes Euroopa Liidust, Euroopa majanduspiirkonnast või Schengeni alalt.

 • Eestisse saabumisel rakendub 10-päevane liikumisvabaduse piirang neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.
 

Viimase 14 päeva lisandunud nakatunud 100 000 elaniku kohta seisuga 26.02 (liikumisvabaduse piirang kehtib punastest riikidest saabujatele):

 

 • Andorra 588,1
 • Austria 228,0
 • Belgia 244,8
 • Bulgaaria 186,0
 • Hispaania 348,4
 • Holland 302,9
 • Horvaatia 112,0
 • Iirimaa 231,4
 • Island 8,0

 • Itaalia 289,2

 • Kreeka 147,9
 • Küpros 169,0
 • Leedu 261,1*
 • Liechtenstein 61,9
 • Luksemburg 365,8
 • Läti 509,5*
 • Malta 404,0
 • Monaco 649,8
 • Norra 70,0
 • Poola 226,8
 • Portugal 287,6
 • Prantsusmaa 398,3
 • Rootsi 435,2
 • Rumeenia 171,0
 • Saksamaa 123,1
 • San Marino 972,3
 • Slovakkia 526,0
 • Sloveenia 513,7
 • Soome 111,5
 • Šveits 174,8
 • Taani 110,0
 • Tšehhi 1120,0
 • Ungari 286,5
 • Vatikan 0,0**

*Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele 282 ei kohaldata liikumisvabaduse piirangut haiguse tunnusteta isikute kohta, kes on viimase 10 päeva jooksul viibinud Leedu või Läti territooriumil ning saabunud Leedust või Lätist Eestisse, juhtudel kui:
(1) isik on teinud mitte enne kui 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne. Eestist nimetatud riikidesse reisides ning Eestisse tagasi tulles võib koroonaviiruse testi teha ka Eestis ja negatiivse tulemuse korral naasta tavapärase elu juurde. Testi tulemuse teada saamiseni peab püsima eneseisolatsioonis.
(2) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit. Nimetatud põhjustel saabujatel ei ole koroonaviiruse tesimise kohustust.

** Vatikani nakkuskordaja on 0, kuid Vatikanist läbi Itaalia Eestisse reisides kehtib siiski 10 päeva pikkune liikumisvabaduse piirang.

 

Saabudes väljastpoolt Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala

 

Ühendkuningriigist Eestisse saabujatele kehtestas Vabariigi Valitsus alates 1.01.2021 täiendava kohustuse teha kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 test, mille tulemus on negatiivne. Juhul, kui isik ei ole teinud kuni 72 tundi enne riiki saabumist COVID-19 testi, peab ta viivitamata Eestisse saabumise järel selle tegema. Testi tegemise kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele. Samuti rakendub Ühendkuningriigist saabujatele 10-päevane eneseisolatsiooni kohustus. Reegel kehtib ka siis, kui Ühendkuningriik on olnud Eestisse saabumisel transiitriigiks. Eneseisolatsiooni perioodi on võimalik lühendada, kui lisaks esimese testi negatiivsele tulemusele on ka seitsmendal päeval pärast saabumist tehtud kordustesti tulemus negatiivne.

Väljaspoolt Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala võib muu hulgas turismi eesmärgil Eestisse siseneda vaid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja piirangu võimaliku kaotamise kohta käiva soovituse lisas 1 esitatud riikidest. Liikumisvabaduse piirang kehtib siis, kui lisas 1 toodud riigi nakatumisnäitaja on üle 16.

 

Riigid väljastpoolt Euroopa Liitu, mille elanikel on lubatud Eestisse siseneda, muu hulgas turismi eesmärgil (vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 esitatud nimekirjale)
 • Austraalia
 • Lõuna-Korea
 • Singapur

 • Tai

 • Rwanda

 • Uus-Meremaa

 

Info koondatud ECDC ametlike andmete alusel.

Saabudes riikidest, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu lisas I, kehtib 10-päevane liikumisvabaduse piirang.

Kolmandate riikide elanikele, saabudes töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil kolmandast riigist, mis ei ole Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisa 1 nimekirjas, rakendub 10-päevane eneseisolatsiooni kohustus ning tuleb viivitamata Eestisse saabumise järel teha koroonaviiruse test ning kordustestimine mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist. Testimine ennetähtaegselt eneseisolatsioonist ei vabasta.

 

Eneseisolatsiooni aja lühendamiseks kehtib järgnev kord (saabudes nii Euroopa riikidest kui ka väljaspoolt Euroopat):

 

1. inimesed, kes ei soovi olla 10 päeva pärast Eestisse saabumist eneseisolatsioonis, võivad teha koroonaviiruse PCR testi juba välisriigis, kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist. Eestis olles on siis võimalik mitte enne kui kuuendal päeval pärast välismaal tehtud esimest testi teha teine test. Inimene vabaneb 10-päevasest isolatsioonikohustusest ennetähtaegselt, kui mõlema testi tulemused on negatiivsed;

2. inimesed, kes ei ole teinud testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist, võivad teha Eestis esimese testi kohe pärast riiki saabumist ning teise testi mitte varem kui kuus päeva pärast esimese testi tegemist. 10-päevase isolatsiooni saab lõpetada ennetähtaegselt juhul, kui mõlema testi tulemus on negatiivne.


Testi tõendi nõuded leiad SIIT. Teisele testile registreerimiseks saavad piirületajad pöörduda avaliku testimise kõnekeskusesse (678 0000). Testimise üksikasjadega saab tutvuda koroonatestimise lehel.

 

10-päevast eneseisolatsiooni ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata isikute suhtes, sealhulgas nende, kes saabuvad Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist või kolmandast riigist, kes:

 1. on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud;
 2. on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud.

Info vajalike tõendite kohta leiad SIIT.

 

Eelmiste perioodide andmed

 

 

 

Eri ametkondadest kogutud ülevaatlik teave piiriületuse kohta asub lehel Kriis.ee

Liikumisvabadust puudutavat teavet (sh reisile minekul ja sealt naasmisel) jagab riigi infotelefon 1247. Soovitame jälgida reisiinfot ka välisministeeriumi Reisi Targalt lehel, kuhu on lisatud reisijale oluline teave liikumispiirangute, isolatsiooninõuete jm kohta riikides, kus Eestil on saatkond.

 
Viimati uuendatud: 26. Veebruar 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.