Sa oled siin

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele

Kõikidel Eestisse lennukiga saabuvatel reisijatel (sh lastel, kelle eest esitab andmed tema vanem) tuleb enne saabumist Eestisse täita piiriületaja ankeet. Seda saate teha kuni kolm päeva enne Eestisse saabumist. Piirivalve või lennufirma võib küsida e-mailile saadetud piiriületuse deklaratsiooni kinnituse esitamist kas elektroonselt või paberil. Laeva, bussi või autoga saabujatel on kohustuslik täita piiriületaja ankeet siis, kui saabutakse tabelis punase värviga tähistatud riigist või sellega võrdsustatud riigist.

 

Eestisse võivad siseneda: 

 • Eesti kodanikud ja elanikud ning nende perekonnaliikmed. Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte;
 • Euroopa Liidu, Schengeni riikide, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikani kodanikud ja elanikud ning pikaajalise viisaga isikud ja nende perekonnaliikmed, kui neil ei ole haigustunnuseid. (Vaata nimekirja);
 • Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 esitatud nimekirja riikide kodanikud.
 • Vaktsineeritud kolmandate riikide kodanikud, mistahes eesmärgil.
 • Kolmandate riikide kodanikud, kes ei ole läbinud vaktsineerimiskuuri ja kes tulevad Eestisse tööle, õppima, pere juurde või eriloa alusel, kui neil on 72 tundi enne Eestisse sisenemist tehtud koroonaviiruse PCR test või 48 tundi enne antigeeni kiirtest ning esitada negatiivse tulemuse kohta tõend. 
 • Kehtima jäävad ka teised erandid, mille kohaselt ei pea testi tegema näiteks kauba ja tooraine transportijad, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud inimesed, Eestis tegutseva ettevõtte tehnoloogilise tööga seotud inimesed, tervishoiuteenuste osutajad, diplomaadid, rahvusvahelise sõjalise koostöö raames saabuvad inimesed ning sisenemiseks eriloa saanud inimesed. 
 

Piirangud ei kohaldata isikutele (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt), kes:

 

 • on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja positiivse testi tulemusest või arsti poolt diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva;
 • on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta;
 • alaealisele, kes reisib koos vanema/saatjaga, ei kohaldata 10-päevase liikumisvabaduse piirangu nõudeid, juhul kui neid ei kohaldata tema vanemale/saatjale. Alla 12 aastastele ei kohaldata testimise nõudeid.
 • kes läbib Eesti Vabariigi territooriumi viivitamata (transiit);
 • kes on välisriigi või Eesti Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötaja või tema perekonnaliige või kellel on Eesti Vabariigi diplomaatiline pass; kes saabub rahvusvahelise sõjalise koostöö raames; kes saabub välisdelegatsiooni liikmena riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuste kutsel tööülesannete täitmiseks;
 • kes on vahetult seotud kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;
 • kes tuleb osutama tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid; kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev inimene, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;
 • kes saabub vahetult reisijaveo teenust osutama ja kes teenindab reisigruppe; kelle saabumise eesmärk on tagada elutähtsa teenuse toimimine;

Lisainfo

 

Kellele piirangud kohalduvad? Vaata tabeleid seisuga 23.07.2021 perioodil 26.07-01.08.2021

 

Euroopa Liidu ja Schengeni riigid, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikan

 

  Vaktsineeritud / läbipõdenud isikud Vaktsineerimata/mitte läbipõdenud isikud. Nakatumisnäitaja <75***  Vaktsineerimata/mitte läbipõdenud isikud. Nakatumisnäitaja 75,1 – 200*** Vaktsineerimata/mitte läbipõdenud isikud. Nakatumisnäitaja 200<***
Eelneva negatiivse testi tõendi nõue EI EI JAH EI Jah, kui isik soovib eneseisolatsiooni lühendada/ei soovi piiril testida
Testimise nõue riiki sisenedes/ peale riiki sisenemist EI EI EI Jah, kui negatiivse testi tulemuse tõendit ei esitata Eestisse saabumisel Kui negatiivse testi tõendit pole, tuleb teha test riiki sisenedes. Kui soovitakse eneseisolatsiooni aega lühendada, on nõutav kordustesti tegemine mitte varem kui kuuendal päeval peale riiki sisenemisel testi tegemist. Kui isikul on negatiivse testi tõend, pole nõutav testi tegemine riiki sisenedes. Kui soovitakse eneseisolatsiooni aega lühendada,  on nõutav kordustesti tegemine mitte varem kui kuuendal päeval peale negatiivse testi tõendi aluseks oleva testi tegemist.
10-päevase eneseisolatsiooni nõue (lühendatav kuni teise testi tulemuse teada saamiseni)* EI EI EI JAH
Riikide nimekiri**   
 • Šveits 70,71
 • Soome 66,84
 • Liechtenstein 56,78
 • Norra 44,56
 • Itaalia 40,48
 • Sloveenia 38,6
 • Leedu 34,5
 • Horvaatia 33,69
 • Rootsi 32,59
 • Austria 30,79
 • Läti 27,68
   
 • Tšehhi 27,53
 • Saksamaa 16,96
 • Island 14,83
 • Bulgaaria 13,12
 • San Marino 11,61
 • Slovakkia 10,59
 • Ungari 6,16
 • Rumeenia 3,62
 • Poola 3,12
 • Vatikan 0
 • Taani 193,89
 • Belgia 146,97
 • Prantsusmaa 121,1
 • Küpros 1 483,55
 • Ühendkuningriik 739,65
 • Holland 670,4
 • Hispaania 624,04
 • Andorra 483,09
 • Portugal 407,63
 • Malta 379,35
 • Kreeka 292,46
 • Luksemburg 275,99
 • Monaco 270,1
 • Iirimaa 204,94

* Eneseisolatsiooni lühendamiseks tehtava kahe testi vahele peab jääma vähemalt 6 päeva. Juhul kui esimene test on tehtud juba enne Eestisse saabumist (võimalik kuni 72h varem), võib teise testi teha peale saabumist kõige varem 3-ndal päeval.

** Info koondatud ECDC ametlike andmete alusel. Nimekirja uuendatakse igal reedel kehtivusega sellele järgnevast esmaspäevast.

*** Nakatumisnäitaja on esitatud kujul X uut juhtumit keskmiselt 100 000 inimese kohta ööpäevas 14 päevasel arvestusperioodil

 

Riigid ja territooriumid väljastpoolt Euroopa Liitu, mille elanikel on lubatud Eestisse siseneda, muu hulgas turismi eesmärgil (vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 esitatud nimekirjale)*

 

  Vaktsineeritud / läbipõdenud isikud Vaktsineerimata/mitte läbipõdenud isikud. Nakatumisnäitaja <75 uue juhtumi keskmiselt 100 000 inimese kohta ööpäevas 14 päevasel arvestusperioodil Vaktsineerimata/mitte läbipõdenud isikud. Nakatumisnäitaja 75,1< uue juhtumi keskmiselt 100 000 inimese kohta ööpäevas 14 päevasel arvestusperioodil  
Eelneva negatiivse testi tõendi nõue EI EI EI Jah, kui isik soovib eneseisolatsiooni lühendada/ei soovi piiril testida
Testimise nõue riiki sisenedes/ peale riiki sisenemist EI EI Kui negatiivse testi tõendit pole, tuleb teha test riiki sisenedes. Kui soovitakse eneseisolatsiooni aega lühendada, on nõutav kordustesti tegemine mitte varem kui kuuendal päeval peale riiki sisenemisel testi tegemist. Kui isikul on negatiivse testi tõend, pole nõutav testi tegemine riiki sisenedes. Kui soovitakse eneseisolatsiooni aega lühendada,  on nõutav kordustesti tegemine mitte varem kui kuuendal päeval peale negatiivse testi tõendi aluseks oleva testi tegemist.
10-päevase eneseisolatsiooni nõue (lühendatav kuni teise testi tulemuse teada saamiseni) EI EI JAH
Riikide nimekiri   
 • Armeenia 64,66
 • Montenegro 58,37
 • Saudi Araabia 48,23
 • Lõuna-Korea 35,9
 • Jaapan 26,14
 • Moldova 25,71
 • Serbia 24,79
 • Aserbaidžaan 21,39
 • Kanada 15,69
 • Ukraina 15,67
 • Põhja Makedoonia 10,36
 • Singapur 7,79
 • Bosnia ja Hertsegoviina 6,52
 • Kosovo 5,9
 • Albaania 5,31
 • Uus-Meremaa 1,22
 • USA 119,24
 • Iisrael 104,59
 • Liibanon 81,74
 • Jordaania 80,88
 

Riigid, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu lisas I

 

  Vaktsineeritud  Läbipõdenud isikud Vaktsineerimata ja mitte läbi põdenud isikud
Eelneva negatiivse testi tõendi nõue EI JAH JAH
Testimise nõue riiki sisenedes/ peale riiki sisenemist EI EI Juhul kui isik soovib 10-päevast eneseisolatsiooni lühendada, tuleb tal lisaks negatiivse testi tõendi aluseks olevale testile teha teine test riiki saabudes ning kolmas test mitte varem kui 6 päeva peale saabumisel tehtud testi.
10-päevasee eneseisolatsiooni nõue (lühendatav kuni teise testi tulemuse teada saamiseni) EI EI JAH
Reisimine vaid tööle, õppima, pere juurde tuleku eesmärgil või eriloa alusel EI EI JAH
 

Alaealised

 

Alaealised, kes reisivad Euroopas kas vaktsineeritud või COVID-19 haiguse läbi põdenud ning seega eneseisolatsioonist vabastatud saatjaga

12–18-aastane vaktsineerimata alaealine ei pea jääma eneseisolatsiooni, kui ta saabub koos saatjaga Euroopa riigist, mille nakatumisnäitaja on suurem kui 75 ning ta on teinud kas enne Eestisse saabumist või kohe Eestisse jõudmise järel testi, mille tulemus on negatiivne. Samad reeglid kehtivad ka juhul, kui alaealine saabub Eestisse kolmandast riigist, mis on kantud Euroopa Liidu Komisjoni nimekirja Lisas 1 ja mille nakatumisnäitaja on suurem kui 75.

Alla 12-aastased lapsed on isolatsioonist ja testimisest vabastatud.

Kõrge nakkusohuga kolmandatest riikidest saab lihtsustatud korras Eestisse tulla 12–18-aastane vaktsineerimata alaealine, kui ta reisib koos vaktsineeritud saatjaga. Sel juhul peab alaealine tegema kuni 72 tundi enne Eestisse jõudmist kas koroonaviiruse PCR-testi või kuni 48 tundi varem antigeeni kiirtesti, mille tulemus on negatiivne. Samuti tuleb test teha vahetult Eestisse saabumisel ning ka selle tulemus peab olema negatiivne. Alla 12-aastased lapsed testi tegema ei pea. Lapsi puudutavad erandid ei kehti koos reisivatele alaealiste gruppidele.

 

Eelmiste perioodide andmed

 
Viimati uuendatud: 26. Juuli 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.