Sa oled siin

Ungari

Viimati uuendatud: 5.07.2019

Ungari ja Eesti suhetes on olulisel kohal hõimusugulus, mis on loonud soodsa pinnase suhete elavdamiseks ning on jätkuvalt tähtsal kohal nii omavahelises suhtluses kui ka ühistegevuses teiste soome-ugri rahvaste toetamisel nende püüdlustes identiteedi säilitamiseks ja arendamiseks.

Ungari tunnustas Eesti iseseisvust 24. veebruaril 1921. Oma esimese saadiku Eestisse, Mihály Jungerti määras Ungari 1924. a. Aastail 1924–1928 resideeris Ungari saadik Tallinnas, 1928. a kolis saatkond Helsingisse. 1940. a katkenud diplomaatilised sidemed taastati Eesti ja Ungari vahel 2. septembril 1991. Ungari määras oma suursaadiku Eestisse 10. detsembril 1991. Suursaadik resideeris Helsingis. Eesti lähetas Budapesti ajutise asjuri 1999. a juulis. Esimene pärast 1928. a taas Eestis resideeriv Ungari suursaadik oli Béla Jávorszky, kes esitas oma volikirja 1999. a septembris. Ungari Suursaatkond Eestis oli avatud 30. septembrist 1999 kuni 15. septembrini 2014. Alates samast kuupäevast jätkas Ungari Eesti katmist Helsingist. Suursaadik Kristof Forrai esitas volikirja president Toomas Hendrik Ilvesele 13. jaanuaril 2015. 1. augustist 2016 avas Ungari vabariik Tallinnas oma diplomaatilise esinduse Ungari kultuuriinstituudi ruumides Piiskopi 2, mis oli Ungari Helsinki saatkonna jurisdiktsiooni all (Office of the Embassy of Hungary in Tallinn). 2016-2018 oli Ungari saadik Eestis Vince Szalay-Bobrovniczky. Alates 23.09.2018 on Ungari suursaatkond Tallinnas taasavatud. 13.02.2019 andis volikirja Vabariigi President Kersti Kaljulaidile üle Ungari suursaadik Kristóf Forrai.

Ungari aukonsul Tartus on István Bán.

Eesti Vabariigi esimene suursaatkond Ungaris alustas tegevust 1999. aastal, kui ajutine asjur Lembit Luht andis Ungari välisministeeriumi Kesk-Euroopa osakonna peadirektorile György Vargale üle oma akrediteerimiskirja. Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi suursaadikud Ungaris on olnud Toivo Tasa (1995–1999) ja Mart Laanemäe (1999–2001), kes resideerisid Viinis. Toivo Tasa oli aastatel 2001–2006 ka esimene alaliselt Budapestis resideeriv Eesti suursaadik, talle järgnes aastatel 2006–2010 Miko Haljas ning 2010–2014 Priit Pallum. Alates 30. septembrist 2014 resideeris P. Pallum Tallinnas. 2016–2018 oli suursaadikuks Viinis resideeriv Rein Oidekivi.

7.06.2018 tegi Vabariigi Valitsus otsuse taasavada Eesti suursaatkond Budapestis ning alates augustis 2018 tegutseb Budapestis taas Eesti saatkond. 3.10.2018 andis volikirja president János Áderile üle Eesti suursaadik Kristi Karelsohn, kes resideerib Budapestis.

Eesti aupeakonsul Ungaris on alates 1995. a oktoobrist Dr András Bereczki (Budapestis), kes töötab Budapesti ELTE Ülikoolis soome-ugri õppetooli vanemteadurina.

Riigikogus on asutatud 17-liikmeline Eesti-Ungari parlamendirühm, mille esimees on Jaak Madison. Ungari parlamendis tegutseb Ungari-Eesti ja Ungari-soome-ugri sõprusrühm.

 

Visiidid

Ungarisse
august 2017 välisminister Sven Mikser Budapestis idapartnerlusriikide + V4 välisministrite kohtumisel, toimus ka kahepoolne kohtumine Ungari välisministri Péter Szijjártóga
mai 2017 peaminister Jüri Ratas
märts 2016 välisminister Marina Kaljuranna visiit Budapesti, Vészpremisse ja Iszkaszentgyörgysse, koostöös Tartu LV ja Seto Kultuuri Fondiga
oktoober 2015 Riigikogu esimees Eiki Nestor
september 2012 president Toomas Hendrik Ilves soome-ugri rahvaste 6. maailmakongressil Siófokis
oktoober 2009 president Toomas Hendrik Ilves riigivisiidil
mai 2009 välisminister Urmas Paet visiidil ning uue saatkonnahoone avamisel
mai 2007 Riigikogu esimees Ene Ergma
oktoober 2006 president Toomas Hendrik Ilves Ungari 1956. aasta revolutsiooni aastapäeva tähistamisel Budapestis
mai 2005 Riigikogu delegatsioon eesotsas Ene Ergmaga EL riikide parlamentide spiikrite konverentsil Budapestis
juuli 2004 rahandusminister Taavi Veskimägi
aprill 2004 president Arnold Rüütel töövisiidil
veebruar 2004 majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen
veebruar 2004 Riigikogu esimees Ene Ergma
Eestisse
september 2017 välisminister Péter Szijjártó
mai 2017 parlamendi spiiker László Kövér
detsember 2015 välisminister Péter Szijjártó ametlik visiit Eestisse
veebruar 2014 välisminister János Martonyi Põhja- ja Baltimaade ning Visegrádi riikide välisministrite kohtumisel Narvas
juuni 2013 president János Áder riigivisiidil
jaanuar 2013 kaitseminister Csaba Hende
juuni 2011 välisminister János Martonyi
juuli 2008 parlamendi spiiker Katalin Szili
juuli 2008 välisminister Kinga Göncz
november 2007 peaminister Ferenc Gyurcsany
märts 2006 president László Sólyom riigivisiidil
märts 2005 siseminister Monika Lampert
august 2004 president Ferenc Mádl Soome-Ugri kongressil Tallinnas
jaanuar 2004 kultuuriminister István Hiller

 

Kahepoolsed suhted

Ungari ja Eesti suhetes on olulisel kohal soome-ugri dimensioon. Ungari, Soome ja Eesti vahel toimub pidev koostöö, toetamaks hõimurahvaste püüdlusi oma identiteedi säilitamiseks ning arendamiseks. Soome-ugri rahvaste maailmakongresside sõnavõttudest on olulise teemana kõlama jäänud oma keele ja kultuuri säilitamise vajadus.

Traditsiooniks on muutunud Eesti, Soome ja Ungari Venemaa suursaadikute, kes resideeruvad Venemaal, visiidid hõimualadele, alates 2004. a on soome-ugri vabariike külastatud igal aastal.

2010. a liitus Ungari NATO Küberkaitse Kompetentsikeskusega, panustades keskuse eelarvesse ning saates oma esindaja Tallinnasse. Ungari panustab alates 2015. a Balti riikide õhuturbemissiooni. Ungari rotatsioonid toimusid 2015. ja 2017. a Leedus Šiauliais asuvast lennubaasist.

KOOSTÖÖ OMAVALITSUSTE TASANDIL

Ungari ja Eesti vahel valitsevad sõbralikud suhted, Ungari on Eestile hea koostööpartner. Sõprussidemed kohalike omavalitsuste tasandil toimivad juba mitmeid aastaid. Partnerlus- ja koostööleping on sõlmitud järgmiste linnade vahel: Tartu ja Veszprémi, Pärnu ja Siófoki, Tallinn-Nõmme ja Szombathely, Rakvere ja Szolnoki ning Kose valla ja Ócsa linna vahel. Alates 2015. aastast on sõpruslinnad Kõpu ja Iszkaszentgyörgy.

Lepingud

Eesti ja Ungari on sõlminud järgmised lepingud:

  • Reisijate ja kauba rahvusvaheliste maanteevedude korraldamise leping
  • Sõpruse ja koostööaluste leping
  • Kultuuri-ja haridusalase koostöö kokkulepe
  • Terrorismi, ebaseadusliku narkootikumidega kaubitsemise ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise alane koostöökokkulepe
  • Isikute tagasivõtmise kokkulepe ja selle rakendusprotokoll
  • Tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise leping
  • Diplomaatiliste ja konsulaaresinduste vastastikust esindamist viisade menetlemisel ja biomeetriliste andmete kogumisel käsitlev kokkulepe

Lisaks on Eesti ja Ungari sõlminud rea ametkondlikke välisleppeid.

Majandussuhted

KAUBAVAHETUS

Eesti ja Ungari kaubavahetus kasvas aastatel 2014–2016, kuid näitas taas langustrendi alates 2017. aastast (põhjuseks eelkõige impordi vähenemine). 2018. a moodustas kaubavahetuskäibe 131 mln eurot, mis andis kaubanduspartnerite seas 29. koha.

Eesti-Ungari kaubavahetus 20122018 (miljonit eurot):

Aasta Eksport Import Käive
2012 22,1 163,6 185,7
2013 28,0 179,7 207,7
2014 37,3 174,9 212,3
2015 45,8 211,3 257,1
2016 43,5 273,9 317,4
2017 47,3 101,2 148,5
2018 41,8 89,6 131,4


Olulisemad ekspordiartiklid 2018:

• Masinad ja mehaanilised seadmed – 23%
• Pabermass ja tooted sellest – 18%
• Metallid ja metallitooted – 17%
• Puit ja puittooted – 17%

Olulisemad impordiartiklid 2018:

• Transpordivahendid – 29%
• Masinad ja seadmed – 27%
• Plast- ja kummitooted – 11%
• Keemiatooted – 11%

INVESTEERINGUD

Ungari otseinvesteeringute maht Eestis on seisuga 31.12.2018 u 19 mln eurot. Eesti otseinvesteeringud Ungaris sama seisuga on u 4,3 mln eurot.

TURISM

Aasta-aastalt on Ungari turistide huvi Eesti vastu kasvanud, kui 2014. a ööbis Eesti majutusasutustes ligi 3,5 tuhat turisti, siis 2018. a juba pisut üle 6 tuhande. Populaarsemad sihtkohad lisaks Tallinnale olid Tartumaa, Saaremaa ning Pärnumaa.
 

Kultuuri- ja haridussuhted

Kultuuril ja hariduskoostööl on Eesti ja Ungari suhetes alati oluline roll olnud. Alates 1990. a tegutseb Eestis Eesti-Ungari Selts. Eestis elavaid ungarlasi ühendab Mihály Munkácsy nimeline Eesti ungarlaste ühing, Tartus tegutseb Ungari Kultuuriselts UKS. Tallinnas paikneb ka Ungari kultuuriesindus, mis alustas oma tegevust septembris 1993, alates 22. veebruarist 2002 tegutseb see Ungari Kultuuriinstituudi nime all. 30. jaanuaril 2004 avas Ungari kultuuriminister István Hiller Tallinnas Toompeal Ungari Instituudi uued ruumid.

Aupeakonsul András Bereczki eestvedamisel käib Budapestis koos Ungari-Eesti selts.

Eesti Instituudi Budapestis avas 1998. aasta veebruaris kultuuriminister Jaak Allik. Tegemist on ühega kahest Eesti kultuuriinstituudist välismaal, teine asub Helsingis. Eesti Instituudi Budapestis esimene juhataja oli Judit Nagy, seejärel Anu Kippasto (1999–2013) ning Monika Segesdi (2013-2018). Alates 1.01.2019 juhib Eesti Instituuti Budapestis Kreet Paljas. Eesti huviline saab instituudist vajaduse korral nii praktilisi nõuandeid Eestiga tutvumisel kui igakülgselt kultuuriinfot. Kevadeti toimuvad Budapestis instituudi korraldatavad Eesti päevad, mis kestavad üle nädala; näidatakse filme, korraldatakse kontserte, kirjandusüritusi, teatrietendusi jne.

Eesti ja Ungari vahetavad ka õppejõude ja üliõpilasi. Eesti keele lektorid töötavad Budapestis, Szombathelys, Szegedis ja Debrecenis, ungari keele lektor Tartu Ülikoolis. Eesti keelt saab täies mahus viieaastase programmina õppida Budapesti ELTE Ülikoolis.

01.05.2018 seisuga elab Ungaris alaliselt 62 Eesti kodanikku.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.