Sa oled siin

Taani

viimati uuendatud: detsember 2018
 
 
 

- Olulisemad visiidid
- Kahepoolsed suhted
- Lepinguline baas
- Majandussuhted
- Kultuurisuhted

 

Taani Kuningriik oli Islandi järel teine riik, kes 24.08.1991 taastas taasiseseisvunud Eesti Vabariigiga diplomaatilised suhted. Esimene suursaadik Otto Borch lähetati Kopenhaagenist Eestisse 26. augustil 1991, mõned päevad pärast diplomaatiliste suhete taastamist. Alates 2017. aasta septembrist on Taani suursaadikuks Eestis Kristina Miskowiak Beckvard.

Esimene Eesti Vabariigi suursaadik Taanis oli Arvo Alas. Alates 2020. aasta jaanuarist on Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Taanis William Mart Laanemäe.

Eestit esindab Taanis ka kuus aukonsulit: krahv Ulrich Holstein-Holsteinborg Holsteinborgis, Bo Stærmose Odenses, Thomas Graversen Fredericias, Katja Nowak Nielsen Aalborgis, Claus Emil Engel Johansen Aarhusis ja Filip Dalthur Rasmussen Vordingborgis. Eesti saatkonnas töötab ka EAS välisesindaja (Lucie Fallesen).

Eesti kogukond Taanis on paartuhat inimest.

Visiidid
 

Eestisse
oktoober 2018 prints Joachim Tapal
aprill 2018 kroonprints Frederik Tapal
jaanuar 2018 peaminister Lars Løkke Rasmussen
14 september 2017 välisminister Anders Samuelsen
20 aprill 2017  kaitseminister Claus Hjort Fredriksen
21 juuni 2016 kaitseminister Peter Christensen
september 2014 välisminister Martin Lidegaard NB8 ja V4 kohtumisel
mai 2014 kaitseminister Nicolai Wammen
mai 2014 kaitseväe juhataja kindral Peter Bartram
aprill 2014 kroonprintsess Mary
mai 2013 Euroopa asjade minister Nicolai Wammen
mai 2013 väliskaubandusminister Pia Olsen Dyhr
märts 2013 kaitseväe juhataja kindral Peter Bartram
august 2012 välisminister Villy Søvndal
Taani
aprill 2018 välisminister Sven Mikser
september 2017 president Kersti Kaljulaid
 oktoober 2016 peaminister Taavi Rõivas
november 2015 president Toomas Hendrik Ilves
september 2015 välisminister Marina Kaljurand NB8 kohtumisel
september 2014 kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras
aprill 2014 kaitseminister Sven Mikser
veebruar 2014 välisminister Urmas Paet
juuni 2012 peaminister Andrus Ansip
mai 2012 president Toomas Hendrik Ilves

Kahepoolsed suhted
 

Konstruktiivset kahepoolset suhtlust iseloomustab tihe koostöö nii poliitilisel tasandil kui ka majanduse, kultuuri ja riigikaitse alal. Head koostööd tehakse ka regionaalsetes formaatides (eelkõige Balti- ja Põhjamaade koostöö NB8 ja Läänemeremaade Nõukogu).

Rahvusvahelisel tasandil väljendas Taani mitmete aastate vältel korduvalt oma tugevat toetust Eesti liitumisele Euroopa Liidu ja NATOga. Seda kinnitas ka tõsiasi, et esimese riigina ratifitseeris just Taani 4. juunil 2003 Eesti EL liitumislepingu. 

Head suhted on ka kahe riigi parlamentide vahel, aastate jooksul on toimunud nii kõrgetasemelisi visiite kui ka mitmeid töiseid kohtumisi. XIII Riigikogu koosseisus on tegev Eesti-Taani parlamendirühm (esimeheks on Yoko Alender). 

2007. aastal alustas Tallinnas tegevust Taani-Eesti Kaubanduskoda.

Eesti ja Taani kaitsekoostöö on aastaid olnud heal tasemel. Hindame väga kõrgelt Taani panust meie piirkonna julgeolekusse - Taani sõdurid on Tapal liitlaste suurendatud kohaloleku/eFP raames.

Eesti Idapartnerluse Keskus teeb koostööd Taani arenguabivõrgustikuga (Danida) korruptsioonivastases projektis Ukrainas.

Lepinguline baas
 

Eesti ja Taani vahel on sõlmitud järgmised lepingud:

  • Majandus-, tööstus- ja tehnilise koostöö leping (jõustus 28.07.1992)
  • Vastastikuse viisakohustuse kaotamise leping (jõustus 01.05.1993)
  • Kokkulepe reisijate ja kauba rahvusvahelise maanteeveo korraldamiseks (jõustus 27.08.1993)
  • Vastastikuse tollialase abistamise kokkulepe (jõustus 25.11.1993)
  • Lennundusleping (jõustus 29.11.1993)
  • Topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustus 30.12.1993)
  • Kokkulepe diplomaatilise esinduse, konsulaarasutuse või rahvusvahelise organisatsiooni juures asuva esinduse töötaja ülalpeetavate töötamise kohta vastuvõtvas riigis (jõustus 27.08.2002)
  • ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli rakendamisel tehtava koostöö alane vastastikuse mõistmise memorandum (jõustus 25.09.2003)
  • Toornafta ja naftasaaduste vastastikuse hoidmise kokkulepe (jõustus 07.04.2005)
  • Taani ja Eesti kahepoolne kaitsekoostöö leping (allkirjastatud 05.02.2015)

Majandussuhted
 

Kahepoolsed majandussuhted Taaniga on arenenud järkjärgult kasvukursil. Siiski jagub arenguruumi nii Taanist pärit investeeringute osa kasvatamisele Eesti kui ka Eesti ettevõtete ekspordi suurendamisel Taani.


Eesti- ja Taani kaubavahetus 2012-2018 I poolaasta (mln eurot):

  Eksport Osakaal Import Osakaal Käive Osakaal
2013 283.2 2.3% 244.5 1.8% 527.7 2.0%
2014 317.7 2.6% 220.9 1.6% 538.3 2.1%
2015 333.6 2.9% 224.7 1.8% 558.3 2.,3%
2016 378.1 3.2% 258.6 1.9% 636.7 2.5%
2017 361.0 2.8% 295.0 2.0% 656.0 2.4%
2018 I pa 211.0 3.0% 142.8 1.8% 358.8 2.4%

Kahepoolses kaubavahetuses oli Taani 2017. a Eesti 11. väliskaubanduspartneriks (2016. aastal 10. koht) käibega ligi 658 mln eurot, seejuures eksport vähenes 4% ning import kasvas 14%. Ekspordi vähenemise tõttu langes Taani 10. ekspordisihtriigiks (2016. 8. ekspordipartner). Eksport vähenes eelkõige masinate ja seadmete kaubagrupis (-34 mln eurot vrd 2016), samas kasvas puittoodete (+26 mln eurot) ja loomsete toodete (+3,6 mln eurot) väljavedu. Eesti päritolu kaupade eksport Taani on väga kõrge, ca 90%. Eesti peamiste impordipartnerite seas tõusis Taani  2017. a 13. kohale.

Taani eksporditakse peamiselt puitu ja puittooteid (ca 41% ekspordist), nende mahud on kasvanud 84 mln eurolt (2013) 150 mln euroni (2017). Grupi toodetest eksporditakse enim küttepuitu palkidena, puidust tisleri- ja puusepatooteid, pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud puitu, puidust pakk-kaste, puitlaastplaate, vineeri ja puitraame. Teiseks peamiseks ekspordiartikliks tõusid 2017. a muud tööstustooted (15%). Toodetest eksporditakse peamiselt mööblit ja selle juurde kuuluvaid lisandeid ning puitmaju. Kolmandaks peamiseks ekspordiartikliks on masinad ja seadmed (8%), mille väljavedu vähenes 2017. a 34 mln euro võrra. Peamised tooted olid õmblusmasinad, kliimaseadmed, elektrilised lülitusseadmed ja katkestid, katelde abiseadmed, trükilülitused, toiduainetööstuse seadmed, telefonid. Veel eksporditakse Taani tekstiiltooteid (7%) ning metalle ja metalltooteid (6%).

Taanist imporditi 2017. a peamiselt masinaid ja seadmeid (19% impordist), valmistoidukaupu ja jooke (16%), keemiatooteid (11%) ning mineraalseid tooteid (10%).

Otseinvesteeringud

Eestisse tulnud otsestest investeeringutest seisuga 30.06.2018. a on 530 mln euro väärtuses pärit Taanist (aastane muutus +17%). Suurimad investeeringud on finants- ja kindlustustegevuses (34% Taani otseinvesteeringutest), töötlevas tööstuses (27%) ning hulgi- ja jaekaubanduses (12%). Taani oli osakaalult 9. välisinvestor (2,6% kõigist Eestisse tehtud välisinvesteeringutest).

Otseinvesteeringute positsiooni muutus (ühik mln eurot)    

  31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018
Otseinvesteeringud Eestis 16 011,3 17 273,8 17 411,5 18 728,1 19 924,8 20 359,6
Taani 285,8 506,5 406,0 485,0 481,8 529,7
Otseinvesteeringud välismaal 4 997,6 5 179,2 5 588,2 6 119,0 6 511,9 6 677,9
Taani 4,8 5,3 43,7 50,7 9,4 9,4


Äriregistri andmetel oli 2018. a mai seisuga Eestis registreeritud 219 Taani osalusega äriühingu.
Eestist Taani tehtud investeeringute maht on tagasihoidlikum, moodustades 30.06.2018. a seisuga 9,4 mln eurot (0,1% kogu otseinvesteeringutest välismaal).

Turism

Taanlaste reisihuvi Eesti vastu on kasvanud. Kui 2013 ja 2014. a kasutas Eesti majutusettevõtete teenuseid ligi 12 tuhat Taanist pärit isikut, siis 2017. a kasvas Eestis majutatud Taani turistide arv ligi 16 tuhandeni. Lisaks Tallinnale olid populaarsemad sihtkohad Tartumaa, Pärnumaa ja Lääne-Virumaa. 

Kultuurisuhted
 

Eestit seovad Taaniga ajaloolised sidemed. Pärimuse järgi on taanlased oma lipu Dannebrogi saanud Eestis. Nimelt olid taanlased 1219. aastal Tallinna lähistel eestlastega peetud lahingut kaotamas, kui äkitselt olevat  taevast alla langenud punane valge ristiga lipp. Taanlased vallutasid seejärel Harju- ja Virumaa. 13.-14. sajandil oli Põhja-Eesti eraldi hertsogkonnana Taani kuningriigi osa. Seda meenutab tänaseni Tallinna väike vapp, millel on punane valge ristiga põhi.

2019. aastal saame tähistada 800 aasta möödumist Taani lipu Dannebrogi sünnist. Väärikas juubel annab võimaluse kahepoolseid suhteid mõlemas riigis esile tõsta ja arendada. Mõlemal riigil on põnev kultuuriürituste programm 2019. aastaks, mis kulmineerub pidulike ja rahvarohkete üritustega juunis. 

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.