Sa oled siin

Taani

viimati uuendatud: aprill 2018
 
 
 

- Olulisemad visiidid
- Kahepoolsed suhted
- Lepinguline baas
- Majandussuhted
- Kultuurisuhted

 

Taani Kuningriik oli Islandi järel teine riik, kes 1991. aasta augustis (24.08.1991) taastas taasiseseisvunud Eesti Vabariigiga diplomaatilised suhted. Esimene suursaadik Otto Borch lähetati Kopenhaagenist Eestisse 26. augustil 1991, mõned päevad pärast diplomaatiliste suhete taastamist. Borchile järgnes Sven Erik Nordberg (1991-1994), kelle omakorda vahetas välja Svend Roed Nielsen (1995-2000). Talle järgnesid Jørgen Munk Rasmussen (2000-2005), Kirsten Rosenvold Geelan (2005-2009), Uffe A. Balslev (2009-2012) ja Søren Kelstrup  (2012 - 2017). Alates 2017. aasta septembrist on Taani suursaadikuks Eestis Kristina Miskowiak Beckvard.

1990. aasta detsembrikuus avati Taanis Eesti esimene välisesindus peale Teist maailmasõda - Balti Infokeskus Kopenhaagenis. Esimene Eesti Vabariigi suursaadik Taanis oli Arvo Alas (1991-1996), seejärel esindasid Eestit Jüri Kahn (1996-2001), Taavi Toom (2001-2006), Meelike Palli (2006-2011) ja Katrin Kivi (2011-2015). Alates 2015. aasta oktoobrist on Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Taanis Märt Volmer.

Eestit esindab Taanis ka neli aukonsulit: Krahv Ulrich Holstein-Holsteinborg Holsteinborgis, Bo Stærmose Odenses, Thomas Graversen Fredericias, Katja Nowak Nielsen Aalborgis.

Eestlaste arvuks Taanis on kohaliku registri andmetel 2016. aasta alguse seisuga 1414.

Visiidid
 

Eestisse
Jaanuar 2018 peaminister Lars Løkke Rasmussen
14 september 2017 välisminister Anders Samuelsen
20 aprill 2017  kaitseminister Claus Hjort Fredriksen
21 juuni 2016 kaitseminister Peter Christensen
september 2014 välisminister Martin Lidegaard NB8 ja V4 kohtumisel
mai 2014 kaitseminister Nicolai Wammen
mai 2014 kaitseväe juhataja kindral Peter Bartram
aprill 2014 kroonprintsess Mary
mai 2013 Euroopa asjade minister Nicolai Wammen
mai 2013 väliskaubandusminister Pia Olsen Dyhr
märts 2013 kaitseväe juhataja kindral Peter Bartram
august 2012 välisminister Villy Søvndal
oktoober 2011 peaminister Helle Thorning-Schmidt
august 2009 välisminister Per Stig Møller
märts 2009 peaminister Anders Fogh Rasmussen
aprill 2008 peaminister Anders Fogh Rasmussen
mai 2005 peaminister Anders Fogh Rasmussen
märts 2004 Folketingi esimees Christian Mejdahl
august 2003 peaminister Anders Fogh Rasmussen
Taani
aprill 2018 välisminister Sven Mikser
september 2017 president Kersti Kaljulaid
 oktoober 2016 peaminister Taavi Rõivas
november 2015 president Toomas Hendrik Ilves
september 2015 välisminister Marina Kaljurand NB8 kohtumisel
september 2014 kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras
aprill 2014 kaitseminister Sven Mikser
veebruar 2014 välisminister Urmas Paet
juuni 2012 peaminister Andrus Ansip
mai 2012 president Toomas Hendrik Ilves
oktoober 2011 president Toomas Hendrik Ilves
august 2011 välisminister Urmas Paet
aprill 2011 välisminister Urmas Paet
detsember 2010 peaminister Andrus Ansip
august 2009 kaitseminister Jaak Aaviksoo
september 2007 president Toomas Hendrik Ilves
mai 2006 peaminister Andrus Ansip
september 2004 president Arnold Rüütel
aprill 2004 välisminister Kristiina Ojuland

Kahepoolsed suhted
 

Eesti ja Taani suhted on olnud stabiilselt väga head. Konstruktiivset kahepoolset suhtlust iseloomustab tihe koostöö nii poliitilisel tasandil kui ka majanduse, kultuuri ja riigikaitse alal. Head koostööd tehakse ka regionaalsetes formaatides (eelkõige Balti- ja Põhjamaade koostöö NB8 ja Läänemeremaade Nõukogu).

Taani oli Põhjamaadest esimene, kes 1993. aastal sõlmis Eestiga viisakohustuse kaotamise lepingu.

Rahvusvahelisel tasandil väljendas Taani mitmete aastate vältel korduvalt oma tugevat toetust Eesti liitumisele Euroopa Liidu ja NATOga. Seda kinnitas ka tõsiasi, et esimese riigina ratifitseeris just Taani 4. juunil 2003 Eesti EL liitumislepingu. Enne Eesti ühinemist Euroopa Liiduga, aastatel 1992-2003, toetas Taani Eestit kahepoolse abi raames kokku 2,3 miljardi Eesti krooniga (147 miljoni euroga). Suurema osa abist moodustasid keskkonnaprogrammid (sh energeetika, Balti Agenda 21 rakendamine), kaitseküsimustele suunatud toetus (toetus NATO liikmelisuse ettevalmistamisele) ja eurointegratsiooni-alane (FEU programm) koostöö.

Head suhted on ka kahe riigi parlamentide vahel, aastate jooksul on toimunud nii kõrgetasemelisi visiite kui ka mitmeid töiseid kohtumisi. XIII Riigikogu koosseisus on tegev Eesti-Taani parlamendirühm (esimeheks on Yoko Alender). Koostöö toimub ka Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) parlamentide koostöö raames.

Aastate jooksul on Eesti-Taani kontaktid muutunud nii tihedaks ja loomulikuks, et enamik kahepoolseid projekte ja programme kavandatakse ning viiakse ellu ametkondade ja kohalike omavalitsuste tasemel. Mitmed Eesti ja Taani omavalitsused on sõlminud kahepoolsed koostöölepingud.

2007. aastal alustas Tallinnas tegevust Taani-Eesti Kaubanduskoda.

Eesti ja Taani kaitsekoostöö on aastaid olnud heal tasemel. 90ndate aastate vältel oli Taani Eesti kaitseinstitutsioonide arengu üks peamisi toetajaid. Taani on koordineerinud mitmeid Balti riikide riigikaitse ülesehitamiseks mõeldud rahvusvahelisi projekte ning abistanud BALTBATi, BALTRONi ja BALTNETi rajamisel ning edasisel tegevusel. Märtsis 1994 sõlmitud riigikaitsealane koostööleping Taaniga oli Eestile esimene riikidevaheline kaitsekoostööalane raamleping. Taanis on saanud väljaõpet mitmed Eesti Kaitseväe üksused.

Eesti osales koos Taani ja Suurbritanniaga ISAF operatsioonis Afganistani Helmandi provintsis. 2014. aasta maist septembrini viis Taani õhuvägi esimesena Ämari baasist läbi õhuturbemissiooni. Eesti panustab 2016. aasta suvest kuni 6 instruktoriga Taani kontingenti Iraagis Anbari provintsis. Eesti kaitseväelased hakkavad Taani üksuse koosseisus tegelema Iraagi relvajõudude sõdurite väljaõpetamisega. Lisaks panustab Taani Balti kaitsekolledžis ühe õppejõuga ja sponsoreerib 6 õppurit.

Lepinguline baas
 

Eesti ja Taani vahel on sõlmitud järgmised lepingud:

 • Majandus-, tööstus- ja tehnilise koostöö leping (jõustus 28.07.1992)
 • Vastastikuse viisakohustuse kaotamise leping (jõustus 01.05.1993)
 • Kokkulepe reisijate ja kauba rahvusvahelise maanteeveo korraldamiseks (jõustus 27.08.1993)
 • Vastastikuse tollialase abistamise kokkulepe (jõustus 25.11.1993)
 • Lennundusleping (jõustus 29.11.1993)
 • Topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustus 30.12.1993)
 • Kokkulepe diplomaatilise esinduse, konsulaarasutuse või rahvusvahelise organisatsiooni juures asuva esinduse töötaja ülalpeetavate töötamise kohta vastuvõtvas riigis (jõustus 27.08.2002)
 • ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli rakendamisel tehtava koostöö alane vastastikuse mõistmise memorandum (jõustus 25.09.2003)
 • Toornafta ja naftasaaduste vastastikuse hoidmise kokkulepe (jõustus 07.04.2005)
 • Taani ja Eesti kahepoolne kaitsekoostöö leping (allkirjastatud 05.02.2015)

Majandussuhted
 

Kaubavahetus
 

Taani hõivas 2016. aastal Eesti kaubavahetuspartnerina 10. koha (2,74% Eesti kogukaubavahetusest, kaubavahetuse kasv 11,3%).

2016. aastal oli Eesti ja Taani vahelise kaubavahetuse kogukäive 638 miljonit EUR, millest import moodustas 258,8 miljonit EUR ja eksport 379,1 miljonit EUR. Eesti ekspordipartnerina kuulus Taanile 2016. aastal 8. koht. Eesti peamiste impordipartnerite seas on Taani olnud stabiilselt 14.-15. kohal. Kaubavahetuse saldo oli 2016. a Eesti suhtes positiivne 99,2 miljoni euroga.

2016. a oli Taani üle 481 miljonilise otseinvesteeringute mahuga Eesti 9. välisinvestor (2,6% kõigist Eestisse tehtud välisinvesteeringutest).


Kaubavahetus 2005-2015 (miljonit EUR):

Aasta

Eksport

Osatähtsus koguekspordis, %

Import

Osatähtsus koguimpordis, % Bilanss

2005

195,2

3,15

195,8

2,38 -0,6

2006

198,1

2,57

250,0

2,33 -52,0

2007

218,7

2,72

262,9

2,30 -44,1

2008

275,3

3,25

233,1

2,14 42,2

2009

225,4

3,47

172,0

2,37 53,4

2010

217,7

2,49

174,9

1,89 42,7

2011

308,1

2,57

200,0

1,57 108,1

2012

297,4

2,38

221,3

1,57 76,1
2013 283,4 2,30 243,3 1,75 40,1
2014 308,1 2,63 216,3 1,57 101,8
2015 334,7 2,9 235,5 1,8 99,2

Peamised ekspordiartiklid 2016. aastal (osakaal %):

 • Puit ja puittooted – 33%
 • Masinad ja seadmed – 17%
 • Muud tööstustooted – 15%

Peamised impordiartiklid 2015. aastal (osakaal %):

 • Masinad ja mehaanilised seadmed – 16%
 • Loomsed ja taimsed rasvad ja õlid – 14%
 • keemiatooted – 14%

Kõik majandusandmed pärinevad Statistikaametist

Turism

2015. ja 2016. aaastal taanlaste reisihuvi Eesti vastu kasvas.  Kui 2013. aastal kasutas Eesti majutusettevõtete teenuseid 11 900 Taanist pärit isikut ja 2014. aastal ööbis Eestis 11 700 Taani elanikku, siis 2015. aastal külastas Eestit üle 14 000 taanlase ja 2016. a ületati juba 15 000 külastuse piir.

Kultuurisuhted
 

Eestit seovad Taaniga ajaloolised sidemed. Pärimuse järgi on taanlased oma lipu Dannebrogi saanud Eestis. Nimelt olid taanlased 1219. aastal Tallinna lähistel eestlastega peetud lahingut kaotamas, kui äkitselt olevat  taevast alla langenud punane valge ristiga lipp. Taanlased vallutasid seejärel Harju- ja Virumaa. 13.-14. sajandil oli Põhja-Eesti eraldi hertsogkonnana Taani kuningriigi osa. Seda meenutab tänaseni Tallinna väike vapp, millel on punane valge ristiga põhi.

Olulist osa Eesti-Taani kultuurisidemete hoidmisel ja arendamisel on etendanud 1990. aasta novembris avatud Taani Kultuuriinstituut Tallinnas, mis tegutses Silvi Teesalu juhtimisel 20 aastat, kuni Taani hakkas kõiki Balti riike katma Riia Taani Kultuuriinstituudist.

11.-13. mail toimus Taanis Vordingborgis Eesti majandust ja kultuuri tutvustav „Eesti nädal Taanis“, mille programmis olid Eestit tutvustavad esitlused, äriseminar ning kahepoolsed kohtumised potentsiaalsete partneritega. Ürituse kultuuriprogramm aitas Eestit taanlastele laiemalt tutvustada. Eesti nädala raames andis kontserdi ansambel I Wear* Experiment, avati fotograaf Toomas Volmeri näitus „Värvid ja Varjud“ ning restoranis Borgen tutvustati Vihula mõisa peakokk Lauri Tomingase poolt kaasaegseid Eesti maitseid.

2015. aastal kujunes Taanis väga menukaks Eestiga seotud kultuurisündmuseks purjeka M/S Bibiana pardal korraldatud ujuvnäitus, kus eksponeeriti Eesti kunstnike mereteemalisi lasteraamatute illustratsioone. Peatustel erinevates Taani sadamates korraldati töötube lastega ja lauldi eesti mereteemalisi laule. Eesti saatkond Taanis tegi 2015. aastal ka head koostööd Kopenhaageni kinomajaga Husets Biograf’iga, kus linastusid mitmed Eesti filmi paremikku kuuluvad teosed. Taani filmid on olnud igal aastal Pimedate Ööde Filmifestivali kavas.

30. jaanuaril 2015 avati Kopenhaageni galeriis Krebsen eesti kunstnike Raul Meele ja Marje Taska näitus „InterAction 2015“. See näitus tutvustas Eesti kontseptsioonikunsti paremikku ning kõrvalolev samanimeline restoran Krebsegarden pakkus näituse ajal eesti köögist inspireeritud toite.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.